ViceVersa: Kıdemli yöneticiler için öğrenmenin yeni şekli!

Canan Karacan - L’Oréal Türkiye İK DirektörüViceVersa tersine mentorluk programını ilk kez L’Oréal Türkiye’de hayata geçirdiğimiz ve diğer ülkelere de örnek teşkil eden global bir en iyi uygulama inşa ettiğimiz için çok mutluyuz.

Biz L’Oréal’de yenilikçiliği, açık fikirliliği ve tutkuyu en temel değerlerimiz arasında konumlandırıyoruz. ViceVersa’nın değerlerimiz ile uyumlu, organizasyonumuzda tüm seviyeler ve tüm jenerasyonlar arasında açık iletişim kültürünü, yeni öğrenme şekillerini ve işbirliğini destekleyen güçlü bir program olduğuna inanıyoruz.

Teknolojinin hızla geliştiği, dönüşümün biyolojik saat benzeri bir ritimle metropol yaşamının içine nüfuz ettiği bir çağda “yerinde saymak”, “değişime ve eleştiriye kapılarını kapatmak”, oyunun dışında kalmakla eşdeğer bir anlam ifade ediyor. Öyle ki son 20 yılda iş yaşamında, insan ilişkilerinden iş yapış biçimine, zamanı verimli kullanma biçimlerinden teknolojik çözüm önerilerine kadar pek çok alanda yaşanan değişim, baş döndüren bir hızı da gözler önüne seriyor. Bu hız, aynı organizasyon şemasını paylaşan farklı jenerasyonlardaki çalışanlar arasındaysa fikir ayrılıklarına, iletişim kopukluklarına yol açabiliyor.

Bir ilke imza attık

Yeniliğin, değişimin ve gençliğin gücünden yola çıkarak L’Oréal Türkiye olarak, tüm dünyada binlerce kişiye istihdam sağlayan, 107 yıldır sonsuz çeşitlilikteki güzellik ihtiyaçlarına cevap vermeyi misyon edinmiş lider kozmetik şirketi L’Oréal çatısı altında bir ilke imza attık. Nesiller arasında bir köprü kurmak üzere kıdemli yöneticilere yönelik tersine mentorluk programı ViceVersa'yı başlattık.

Genç mentorlar iş başında...

“ViceVersa” Y jenerasyonu ile önceki kuşak yöneticileri bir araya getirerek bilgi paylaşımları ile etkileşim sağlamayı hedefleyen bir fikir değişimi sistemidir. Alışılagelen mentorluk programlarından farklı olarak, ViceVersa’da güncel deneyimlerini önceki nesil liderlerle paylaşanlar ve iş yapış şekillerinin değişen koşullara göre adapte edilmesine yardımcı olanlar genç mentorlar…

İyi uygulanan bir tersine mentorluk programı sayesinde, genç neslin, kurum hikayeleri ve tepe yönetim deneyimlerine ilk elden erişimini sağlayarak, hedeflenen gelecek için onlara ilham vermeyi, tepe yönetimin kendi alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalarını kolaylaştırarak da güncel kalmaları sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece genç neslin sahip olduğu yenilikçi bakış açısı ile kurumdaki çeşitlilik ve dahil olma artıyor. Bu yenilikçi bilgi akışı sistemi; hem mentee hem de mentorlar için açık diyalog kültürünü teşvik eden bir gelişim aracı oluyor.

Sistem nasıl işliyor?

Programa katılan her bir üst yöneticinin, üç mentoru bulunuyor. Mentee ve mentorlar önceden belirlenmiş konular ve ajanda özelinde her ay bir araya gelerek 1 saatlik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Mentorlar her bir seans öncesinde o ayın gündemi ile ilgili hazırlık yapıyor ve kendi aralarında rolleri önceden belirliyor. Sürecin başında tersine mentorluk eğitimlerini tamamlayan mentee yöneticiler ve mentorlar, süreç boyunca belli aralıklar ile süreç danışmanından supervizyon alıyor ve ihtiyaç duydukları zaman danışmanlarına ulaşıyor.

Yeni bakış açıları ve çalışma tarzları 

Tersine mentorluk süreci boyunca, mentorlar zaman yönetiminin yanı sıra, fikirlerini açıkça ifade etme, etkin dinleme, empati ve geri bildirim gibi kişilerarası becerilerini geliştiriyorlar. Mentorlar yeni kuşak bakış açıları ve çalışma tarzları hakkında menteeleri ile bilgi paylaşımı sırasında üst düzey yöneticilere danışmanlık yaparak kendilerini geliştirme şansını elde ediyor.

Esneklik, hız...

Program, yöneticilere ise yaşadığımız çağın en temel ihtiyaçları olan esneklik ve hız sağlıyor. Yeni nesle adaptasyon hızı arttıkça, yenilikçi ve yaratıcı fikirler daha hızlı bir şekilde serbest bırakılıyor.

L'Oréal Türkiye olarak biz, bu yeni öğrenme yaklaşımının yaratıcı ve yenilikçi fikir yaratma bakış açısını, açık diyalog kültürünü ve genç nesil çalışanların katılımını ve bağlılığını destekleyeceğine inanıyoruz.

İnsan Kaynakları ekibi olarak, ViceVersa ile Türkiye'de az sayıda şirket tarafından uygulanmakta olan tersine mentorluk programını hayata geçirmenin mutluluğunu ve L’Oréal Grubu içerisinde öncü olan tersine mentorluk programını hayata geçirmenin mutluluğunu ve L’Oréal Grubu içerisinde öncü bir uygulamaya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024