‘Türk Telekom Akademi, sürekli gelişimin adresi olan bir markadır’

Gerek Türk Telekom gerekse Türk Telekom Akademi olarak son dönemlerde çok güzel başarılara imza attınız. Geçtiğimiz günlerde TT Akademi olarak Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Mükemmellik Merkezi seçildiniz. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?

Mayıs ayında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında hükümetler arası Birleşmiş Milletler kuruluşu olan ve 191 üye ülke ile 700’den fazla sektör üyesi bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından, insan kaynakları eğitiminde dünyada en önemli iş ortaklarından biri olarak seçildik. ITU ile imzaladığımız işbirliği artık, bilgi ve iletişim teknolojilerinde insan kaynaklarının eğitim ve gelişimi alanında, çok sayıda ülkeyi ve bölgeyi içerecek şekilde dünyanın önde gelen mükemmellik merkezleri arasında yer alıyoruz.

Türk Telekom Grubu’na yönelik eğitim ve gelişim hizmetleri sağlayan Türk Telekom Akademi, ITU ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinde insan kaynağını geliştirme amacıyla Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinde eğitim ve gelişimin merkez üssü haline geldi.

Bugüne kadar Türk Telekom Grubu çalışanlarına her düzeyde eğitim veren Türk Telekom Akademi’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim, ITU ile işbirliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlendi. İşbirliği Türk Telekom Akademi’ye bu deneyimini uluslararası bir ortakla birleştirerek dünyaya sunma fırsatı sunuyor.

Türk Telekom Akademi, bu anlaşma ile şimdiye kadar Türk Telekom çalışanlarına, orta ve üst düzey yöneticilerine sunduğu eğitimlerin yanı sıra çağrı merkezleri, satış ve pazarlama teknikleri, uluslararası mevzuat gelişmelerine ilişkin birçok konuyu ve bu alandaki bilgi birikimi ve deneyimini yurtdışına da açacak. Bu eğitim ve gelişim olanakları bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince gelişmediği ülkeler için önemli bir hizmet oluştururken, aynı zamanda bu alandaki en son yeniliklerin ve düzenlemelerin tartışıldığı bir platform haline dönüşecek.

Mükemmellik Merkezi kapsamında neler gerçekleştireceksiniz?

ITU ile sağlanan işbirliği ile Türk Telekom Akademi, bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yetkin insan kaynaklarının yetiştirilmesinde dünyanın geniş bir bölgesi için önemli bir eğitim, gelişim ve uygulama merkezi haline geliyor. Öncelikle eğitim ve gelişim programlarımızı internet üzerinden işbirliği kapsamındaki tüm ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojisi çalışanlarına ve yöneticilerine açacağız. Bu sayede bölgeler arasındaki bilgi farklarının daha hızlı kapatılması sağlanacak ve temel teknik bilgilerin aktarılması da kolaylaşacak.

Düzenleyeceğimiz programlar sonunda katılımcılara artık ITU ve Türk Telekom Akademi ortak imzalı sertifikalar verilecek. Böylelikle sektör çalışanları mesleklerindeki deneyim ve mesleki becerilerini uluslararası bir kuruluş eliyle tescil ettirmiş olacaklar. Eğitim içeriklerini de ITU ile ortaklaşa belirleyeceğiz.

Eğitimlere bizim uzmanlarımızın yanı sıra ITU tarafından görevlendirilen uzmanlar da gelecek. Her yıl en az iki atölye çalışması (workshop) planlıyoruz. Bu çalışmalar doğası gereği birçok bölgeden konunun uzmanlarını bir araya getirecek. Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Rusya’dan diğer BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede bilgi ve iletişim teknolojilerinin önde gelen uzman ve yöneticileri için Türk Telekom Akademi atölye çalışmaları bugünün sorunlarının yanı sıra geleceğin düzenlemeleri için de gerçek anlamda bir tartışma platformu olacak

Sürekli eğitimleriyle kendini geliştiren bir Türk Telekom var, karşımızda… Türk Telekom’u eğitim odaklı bir şirket haline getiren şey nedir?

Sadece Türk Telekom’un değil, ülkemiz teknoloji sektörünün rekabet gücünün artırılmasında yetişmiş insan gücü önemli rol üstleniyor. Türkiye’nin öncü yakınsama ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak sadece kendi sektörümüzde değil, ülke genelinde insan kaynaklarının gelişimine destek vermeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom ve Türk Telekom Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz sürekli eğitim ve gelişim hizmetleri de bu yaklaşımımızın bir sonucu.

Özellikle büyük çaplı şirketlerde eğitim departmanları yerini akademilere bırakıyor. Türk Telekom da bu şirketlerden biri. Sizce Türk Telekom Akademi şirketin eğitim anlayışında ve süreçlerinde ne gibi farklılıklar yaratıyor?

Türk Telekom Akademi iletişim ve bilgi teknolojileri sektöründe giderek yüz yüze, karma ve sanal eğitimin merkezi haline geliyor. Türk Telekom Akademi bünyesinde hazırlanan “işe özel yapılandırılmış” eğitim içerikleri sürekli olarak güncelleniyor ve sektörün hizmetine sunuluyor.

Müşteri odaklı bir yaklaşımla yönetilen Türk Telekom Akademi, şirketimiz kaynaklarının en verimli şekilde yönetilmesini; eğitim ve gelişim bütçesinin bölüm / birim ve çalışanlar arasında en adil şekilde dağıtılmasını ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlıyor.

Türk Telekom Grubu’nda Türk Telekom Akademi’nin artık bir marka olarak konumlandığını söyleyebiliriz. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim faaliyetlerinde işbirliğine yönelik tutumları Akademi’nin en büyük gücü. Eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarımızın sorunsuz ilerlemesinde bu tutumu görüyor, çalışanlarımızın Türk Telekom Akademi’ye yaklaşımlarının çok olumlu olduğunu yapılan memnuniyet ölçümleri ve gözlemlerimizle de izleyebiliyoruz.

Türk Telekom Akademi’nin kurumsal olarak odaklandığı noktalar ve süreçler neler?

Türk Telekom grup şirketlerinin de sürekli öğrenme ve gelişim merkezi olmayı hedefleyen Türk Telekom Akademi sınıf-içi ve e-öğrenme eğitimlerinin yanı sıra seminer, konferans, koçluk, basılı yayın, kitap ve benzeri gelişim araçları da çalışanların, bayilerin ve iş ortaklarının hayatına katıyor ve sürekli gelişimin adresi olma yönünde faaliyet gösteriyor.

Teknik eğitim ve gelişim alanları Erişim ve Network olarak iki ana gruba toplanabilir. Bilişim Ağları, Transmisyon, Santral, ve Makine-Enerji-Soğutma sistemleri Network ana grubundaki alt eğitim alanlarını oluşturuyor.

Teknik dışı eğitim ve gelişim alanları ise Satış-Pazarlama-Ürün Yönetimi, Kişisel Gelişim, Yönetici Geliştirme ve Uzmanlık eğitimleri (Finans, Hukuk, Regülasyon, İnsan Kaynakları vb.) olarak gruplanabilir. Ayrıca, iş sağlığı güvenliği, ilk yardım eğitimleri gibi zorunlu eğitimler de bu alanda gerçekleştiriliyor.

Türk Telekom olarak çalışan hacminiz oldukça yüksek ve geniş bir lokasyonda faaliyet gösteren bir kurumsunuz. Böylesine büyük bir organizasyonda eğitimi organize etmek ve yönetmek zor bir süreç değil mi? TT Akademi burada nasıl bir görev üstleniyor?

Türk Telekom Akademi, tüm ülkede faaliyet gösteren şirketimizin yapısı ile uyumlu olarak, çalışanlarımız için kolay erişilebilir ve verimli eğitim ve gelişim süreçleri çerçevesinde hareket ediyor. Bu kapsamda oluşturulan Türk Telekom Akademi Portalı, eğitim ve gelişim yönetimine ilişkin tüm süreçlerin sistem üzerinden yürütülmesine olanak veriyor ve bu sayede Türk Telekom Akademi Portalı çalışanlarımızın 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri bir bilgi ve iletişim merkezi haline geliyor.

Türk Telekom Akademi’de yöneticilere yönelik olarak hazırlanan yönetici eğitim programlarınızdan da bahsedebilir misiniz?

Türk Telekom’a özel olarak, Harvard Business School, Stanford Üniversitesi, Ashridge Business School ve British Telecom ile ortaklaşa geliştirdiğimiz “Üst Düzey Yönetici Geliştirme Programı” Türk Telekom Grubu üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 4 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Londra ve Sapanca’da gerçekleştirdiğimiz program, uluslararası alanda en prestijli kurum ve eğitmenlerden yararlandığımız gelişim programlarımızdan biri olarak gösterilebilir. Ayrıca, “Türk Telekom Yetkinlik Modeli” çerçevesinde yine Türk Telekom’a özel geliştirilen, şirketimiz yöneticilerine yönelik “YöneTT” (Yönetim Becerileri Eğitimi) ve Türk Telekom proje yöneticilerine yönelik “ProjeTT” (Proje Yöneticisi Geliştirme Eğitimi) eğitimleri karma eğitimleri hayata geçirdiğimiz yönetici geliştirme projeleri olmuştur.

Telekomünikasyon konusunda geleceğe yönelik olarak Türkiye’nin her türlü eğitime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Özellikle faaliyet gösterdiğiniz alanı dikkate alırsak eğitime dair sektörle devlet arasında nasıl bir işbirliği var? Türk Telekom olarak son günlerde Sosyal Sorumluluk projelerindeki başarılarınızla gündeme geliyorsunuz. Peki, Türk Telekom Akademi olarak herhangi bir KSS çalışmanız var mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türk Telekom Akademi ITU’nun Mükemmellik Merkezi olmasına ilişkin süreçte önemli destekleri oldu. Türk Telekom Akademi olarak, Türk Telekom bünyesinde yasal olarak alınması zorunlu eğitimlerin yönetimini de biz üsteleniyoruz. Bunlar dışında, Türk Petrol Anonim Ortaklığı ile eğitim ve gelişim yönetimi süreçlerimize ilişkin bilgi ve fikir alışverişine yönelik çalışmaları da yürütüyoruz.

Ayrıca iç eğitmenlerimiz belli üniversitelerde telekomünikasyona ilişkin dersler veriyorlar. Üniversitelerdeki gençlerimiz ile paylaşımlarda bulunacağımız “Türk Telekom Akademi Günleri” düzenlemeye ilişkin projemiz de devreye alınmak üzere. Eğitim ve gelişim alanında düzenlenen faaliyetlere gerek büyük katılımlarımızla, gerek sunumlarımızla katkıda bulunuyoruz. İK Yetkinlikleri adlı kitabın Türkçe’ye kazandırılması da bu kapsamda gerçekleştirilen katkılarımızdan biri.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024