Toplam Kalite, Kurum Kültürü, Downsizing, Outsourcing

Favorilere Ekle
Economist Dergisi’nden çevirisine yer verdiğimiz aşağıdaki yazı, insan kaynakları süreç ve uygulamalarının da içinde yer aldığı toplam kalite, kurum kültürü, downsizing, outsourcing gibi yeni yönetim anlayışlarına eleştirel bir gözle bakıyor. Yeni yaklaşımların gündemde olduğu ve tartışıldığı bir ortamda bu yazıyı görüşlerinize sunuyoruz.