Sözleşmeler Hukuku / 2006 Üçüncü Bölüm

Favorilere Ekle
Önceki makalelerimizde sözleşmesel ilişkilerin geçmişi ve taraflar arası dengelerin eşitlik ilkesi uyarınca hukuken korunmasını incelemiştik. Bu yazımızda ise insan doğasının ne yazık ki bir parçası olan hata, hile ve ikrah hususlarının sözleşmeler üzerindeki etkilerini ele alacağız.