Rekabet Avantajı Yaratmada Stratejik Ortak Olarak İK Yönetiminin Rolü

Günümüzde İnsan Kaynakları fonksiyonu kurum performansında çok önemli bir rol oynamaktadır. Kurumlarda artık İnsan Kaynakları’nın üstlendiği roller, operasyonel ve faaliyet merkezli olmaktan, stratejik ve çözüm merkezli olmaya doğru bir değişim göstermeye başlamıştır ve insan unsurunun stratejik bir önem taşıdığı anlaşılmıştır. İçinde bulunulan rekabet ortamında proaktif hareket etmek ve ileriye yönelik rekabet avantajı yaratabilmek için güçlü bir stratejik planlama sürecinden geçmek kaçınılmazdır. Bu stratejik planlama sürecinin oluşturulması ve uygulanmasında, kurumun nitelikli, yetkin ve motivasyonu yüksek insan gücüne ihtiyacı vardır. Bu kalifiye insan gücüne sahip olabilmek ise bir kurumun, genel stratejileri ile uyumlu İnsan Kaynakları stratejileri belirlemesi ile mümkündür. Kurumun insan kaynaklarının, stratejik planlama ve stratejileri gerçekleştirme sürecinin her aşamasında, sürece katılması ve gerekli faaliyetleri yerine getirmesi stratejik insan kaynakları yönetiminin en temel unsurudur.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024