Performans Yönetimi Sisteminin Etkinliği Nasıl Sağlanır?

Kişinin işe başlaması ile başlayan ve belirlenen performans kriterlerine göre çalışanın izlenmesi / değerlendirilmesi, bu değerlendirmeye göre ödüllendirilmesi ve gelişim / eğitim faaliyetlerinin planlanması / uygulanması ve kişinin kariyer planı ile şirket yedekleme planı ışığında kariyerinin yönetildiği bir faaliyet olarak tanımlayabileceğimiz Performans Yönetimi, sanırım, doğru yönetildiğinde gerek işletmeler gerekse çalışanlar için etkin ve etkili sonuçlar doğuracak olan bir süreçtir. Bu sürecin etkinliği ve etkililiği doğal olarak nasıl kurgulandığı ile doğrudan ilişkilidir. Bir başka deyişle, süreçte neyi ölçeceğiniz, nasıl ölçeceğiniz, hangi zaman aralıklarında ölçeceğiniz kadar, ölçüm sonucunda elde edilen sonuçların nerelerde ve nasıl kullanılacağı da çok önemlidir. Bunun yanında kişisel değerlendirme ve ödüllendirme ile şirketin başarı değerlemesi arasında bağlantı kurulması da bu süreçte dikkatle ele alınması gereken bir diğer önemli konudur.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024