Özel Güvenlik Yasası’nın Getirdikleri

1981 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 2495 sayılı Kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması maksadıyla çıkarılan yasa aradan geçen 23 yıllık süre içinde yeni oluşan Güvenlik ve ELEKTRONİK Güvenlik Sistemleri ve gelişen yeni Güvenlik konsepti karşısında yetersiz kalmaya başlamış ve yeni bir vizyonun doğmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü 5188 sayılı yasa, 2495 sayılı yasanın içermediği pek çok yaklaşımı karşılaması nedeniyle çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki Özel Güvenliğin sağlanmış olması, Devletin Genel Güvenliği sağlama yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır. 5188 sayılı yasa Avrupa normlarında çağdaş ve bu sektörde hizmet veren Özel Güvenlik firmaları için gereksinim duyulan tüm temel düzenlemeleri kapsamaktadır. Bununla birlikte Özel Sektöre devletin duymuş olduğu güven ve toplumsal bir gereksinimin giderilmesi yönünde atılmış kararlı adımlar ayrı bir değer ve anlam ifade etmektedir.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024