Öğrenen Organizasyon yaratmak İK için ilaçtır!

Favorilere Ekle
Yıllardır tartışılan bir konu olan ve değişimin hep yöneticilerden başlaması gerektiği düşünülen öğrenen bir organizasyon yaratmaya şirketin her kademesinden başlanabilir. Verilen şirket içi eğitimlerinde bilgi transferi konularına ağırlık verilebilir, ekip ve proje çalışmalarında bilgi alışverişinin gelişmesine uygun zemin hazırlanabilir. Geleneksel ve elektronik iletişim platformları yaratılarak know-how aktarımı teşvik edilebilir. Her şirkette kişisel yaratıcılığı gelişmiş, öğrenmeye açık bireyler olacaktır; önemli olan çeşitli önlemlerle bir tür üst bilgi politikası oluşturmak ve tüm şirket bünyesinde yaygınlık kazandırmaktır.