Dünya için fark yaratmak isteyen şirketler “Yeşil Yaka”lı olacak

 Ekolojik okuryazar bir yöneticiyle ekolojik okuryazar olmayan bir yöneticinin alacağı kararlar dünyamız açısından ak ve kara kadar büyük bir fark yaratabiliyor. Hepimiz biliyoruz, özel sektör çalışanları karar ve tercihleriyle dünyayı tüketmenin önüne geçmeye katkıda bulunabilirler. Yeşil Yaka Programı işte bu bakış açısıyla geliştirildi.

Deniz Ataç - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Artık bir sır değil. Dünyamızı hızla tüketiyoruz. Eğer bu şekilde tüketmeye devam edersek, 2050'de en az üç dünyaya daha ihtiyacımız olacak. Oysa başka dünyamız yok. Yaşantılarımızı sürdürülebilir bir yaşam doğrultusunda değiştirmek için acil olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Bazı hükümetlerin yanı sıra vizyoner şirketler de sürdürülebilirlik yönünde tedbir alıyorlar. Bu çabaların hepsi çok değerli çünkü bu süreçte şirketlere de büyük bir sorumluluk düşüyor.

Bu noktada, özel sektör çalışanları özel bir önem taşıyor. Ekolojik okuryazar bir yöneticiyle ekolojik okuryazar olmayan bir yöneticinin alacağı kararlar dünyamız açısından ak ve kara kadar büyük bir fark yaratabiliyor. Hepimiz biliyoruz, özel sektör çalışanları karar ve tercihleriyle dünyayı tüketmenin önüne geçmeye katkıda bulunabilirler.

24 yıldır tüm faaliyetlerini doğal varlıkların korunması amacıyla yürüten TEMA Vakfı işte bu nedenle Baltaş Grubu ile birlikte “Yeşil Yaka” programını geliştirdi. “Yeşil Yaka” ile amacımız özel sektör çalışanları arasında sürdürülebilirliğin bir iş hedefi değil, bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak. İstiyoruz ki, Yeşil Yaka hem bireyler hem de kurumlar için günlük kararlarında davranış değişikliği yaratsın.

Dersimiz: Hayatın gerçekleri

“Yeşil Yaka” programının içeriği yeryüzünde yaşamın nasıl işlediğini anlamayı sağlayan ekolojik okuryazarlık bakışıyla hazırlandı. Doğanın 3.8 milyar yıllık bilgeliği bize yol gösteriyor.

Burada üç temel kavram var: Çeşitlilik, bütünsellik ve döngüsellik... Doğanın neden bu temel kavram üzerinde yürüdüğünü anlamadan, işin içinden çıkamayız. “Yeşil Yaka”, insan-doğa arasındaki ilişkiyi ve sürdürülebilir yaşamın ne olduğunu gözler önüne seriyor. Böylece katılımcılara hayatın gerçeklerini hatırlatıyor.

Yaşamın devamlılığı için
yol haritası çıkarılıyor

Program yeryüzündeki yaşamın işleyişini, insan-doğa arasındaki ilişki ve sürdürülebilir yaşamın somut adımlarını anlatan üç temel bölümden oluşuyor. Bölümler, "Yer ile Gök Arasında", "Kadim Geçmişin Yeni Hikayesi" ve "Köprüler Kurmak" adlarını taşıyor.

“Yer ile Gök Arasında” bölümünde doğanın milyarlarca yıldır kendini nasıl var ettiği, nasıl bu kadar güçlü ve dirençli olduğu tanımlanıyor. Örneğin Sahra Çölü'ndeki bir kum fırtınasının, sekiz bin kilometre ötedeki Amazon ormanlarına etkisi anlatılıyor.

“Kadim Geçmişin Yeni Hikayesi” bölümünde insanın doğa ile olan ilişkisinde geçmişten bu güne yaptığı doğrular ve yanlışlar inceleniyor.

“Köprüler Kurmak” bölümünde ise doğaya karşı sorumlulukların yerine getirilebilmesi için bir yol haritası çıkarılıyor, yeni davranış ve tutumları içeren eylem planları ortaya konuyor.

Ekonomik, işe yarar, şirkete itici güç sağlayan
bir program

“Yeşil Yaka”yı iki yıla yakın bir çalışma sürecinin sonunda oluşturduk. Programın amacı sürdürülebilirliğe inanan, felsefesini anlamış çalışanlar yaratmak... Geliştirme sürecinde ekonomiklik, işe yarar olma, şirketlere itici bir güç sağlama gibi kriterleri de göz önünde bulundurduk.

Yeşil Yaka programına katılan çalışanlar, doğayı tanıma, günlük hayattaki (iş ve özel yaşam) tercihlerin doğaya etkilerinin farkına varma ve sürdürülebilir yaşam için harekete geçme yollarını hatırlıyor.

Bu programı çalışanlarına sunan kurumlar ise iş modelleri oluştururken doğadan esinlenme, sürdürülebilir gelecek için sistemler kurma, toplum ve gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinciyle çalışma ayrıcalığı edinmeye yönelik önemli bir adım atmış oluyor.

Baltaş Grubu eğitmenleri tarafından sunulan interaktif sunumlar, grup çalışmaları ve sohbetlerle ilerleyen program sırasında ekip bağlarının güçlenmesi de çalışmanın yan etkilerinden. Program sonrasında Yeşil Yakalı olan çalışanları katılımcı kılmak, harekete geçmeye teşvik etmek ve bilgilerini sıcak tutmak için bir yıl boyunca belirli aralıklarla e-posta gönderimleri yaparak bilgilendireceğiz. Bununla birlikte süreç içerisinde şirketlerde Yeşil Takımlar'ın kurulması için çalışmalara devam edeceğiz.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024