Mart 2016 sayısı

Mart 2016 Sayısı

Mart 2016 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Çalışan annelerin bitmeyen mücadele alanı: İş ve aile dengesi kurmak; teoride kolay, pratikte zor

Saatlerce hem evde hem işte çalışmak zorunda kalan anneler… Kendilerinden ilgi bekleyen çocuklarının karşısında şirkete katacağı birazcık değer için bilgisayar ba...

Başarısız yöneticiler: Bütçeyi bir kıyaslama olarak kullanan yöneticilerdir... Bütçeyi şirketin en tepesine koyan yöneticiler

Üst düzey yöneticilerin; çalışanlarının “bir başkan kadar yetkiye” sahip olduğunu söylediğini hepimiz duymuşuzdur. Ancak iş pratiğe döküldüğünde durum farkl...

Johnson & Johnson’da tek İK, tek ekip “İz Bırakan Liderler” ile çalışanların “İlk Adım”ında yanında...

Johnson & Johnson Türkiye İK ekibi, 2014 yılının Eylül ayından beri hareketli günler yaşıyor: Bağlı olduğu bölge içinde pilot olarak seçilen Türkiye’de, daha ön...

İnsan sermayesini etkili kullanabilen yöneticiyi nasıl anlarız?

İK yöneticileri artık zamanlarını sadece İK odaklı toplantılarda ya da sonu gelmez bürokratik ihtiyaçlarla boğuşarak harcamıyor; tartışmalar gelirlere ve rakamlara g...

Öğrenen Organizasyon yaratmak İK için ilaçtır!

Yıllardır tartışılan bir konu olan ve değişimin hep yöneticilerden başlaması gerektiği düşünülen öğrenen bir organizasyon yaratmaya şirketin her kademesinden baş...

Ücret ve Ödül yönetiminiz gerçekten işe yarıyor mu? Bunu nasıl anlayabilirsiniz?

Çalışanlarınız için gerçekten neyin önemli olduğunu bilmezseniz, ücret ve ödül yönetiminizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını asla öğrenemezsiniz. Oysa gide...

Uzun vadeli odaklanma; Stratejik İK’nın anahtarıdır

Kalıcı organizasyon adı verilen bütünsel İK ve yönetim yaklaşımında; bir organizasyonun nasıl yapılandırılacağı tanımlanır, sorumluluklar tarif edilir, kişilerin...

Çalışanın Gebelik, Doğum ve Evlat Edinmeye Bağlı Yeni Hakları

Bu yazımızda; gebelik, doğum, evlat edinme ve emzirme izinlerine bağlı olarak çalışanların hakları ile 6663 sayılı Yasa’yla yapılan ve 10.02.2016 tarihinde yürürl...

Tüm yönleriyle e-öğrenme

HRdergi olarak 8. E-Öğrenme Zirvesi’ni 21 Ocak tarihinde Dracolex ve Enocta’nın Resmi Sponsorluğu’nda İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenledik. Google Öğrenme Tas...

Dünya için fark yaratmak isteyen şirketler “Yeşil Yaka”lı olacak

Ekolojik okuryazar bir yöneticiyle ekolojik okuryazar olmayan bir yöneticinin alacağı kararlar dünyamız açısından ak ve kara kadar büyük bir fark yaratabiliyor. Hepimiz ...