Neden Yetkinlik?

Favorilere Ekle
Son yıllarda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yetkinlik bazlı uygulamaların ağırlık kazanmaya başladığını görüyoruz. Birçok işletme insan kaynakları sistemlerini oluştururken iş odaklı (iş analizi iş tanımı iş değerleme) yerine, insan odaklı (bilgi/beceri/güdü, tutum, kişilik özellikleri) yaklaşımlara rağbet etmeye başladı. Özellikle 1996 yılından sonra yetkinlik (bazen yeterlilik diye söz edilmektedir) bazlı arayışlar ülkemizde de hız kazanmaya başladı. Bu uygulamaların veya arayışların ne kadar başarılı olduğunu şimdilik bir kenara bırakarak, yetkinlik kavramını dünyadaki değişimler temelinde ele alıp, yetkinliklere önem verilmesinin nedenlerini açıklamaya çalışalım. Bir başka deyişle, yetkinliklerin sağladığı faydaları değişen trendler doğrultusunda belirlemeye çalışalım.
Yeni makalemizi okudunuz mu?