“Mükemmele doğru bir yolculuk yapıyoruz, çünkü bireysel emeklilikte gelecek var”


Bundan 2,5 yıl önce AvivaSA Emeklilik ve Hayat İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Murat Bayburtluoğlu ile bir araya geldik, kaptanlığını yaptığı ekibin hayata geçirdiği uygulamaların ayrıntılarını, “Mükemmele Yolculuk” adını taşıyan değişim programının neleri beraberinde getirdiğini, bir patron fabrikası gibi çalışan
Genç Girişimciler Programı’nı ve sektörde bir ilk olan KUM-PARA’yı konuştuk.

Sektörün geleceğine yönelik fikirlerini de aktaran Bayburtluoğlu, “Bireysel emeklilik sektörü önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha fazla büyüyecek, şimdiden bu sektörün içinde yer alan ve uzun vadeli bir kariyer olarak bakan çalışanlar kazançlı çıkacak” diyor.

Öncelikle bize AvivaSA ve buradaki İK yapılanması hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

AvivaSA Emeklilik ve Hayat, dünyanın en büyük sigorta kuruluşlarından biri olan Aviva ile Türkiye’nin en büyük gruplarından Sabancı Holding’in eşit ortaklık ilkesiyle kurulu bir şirket... AvivaSA olarak, faaliyet gösterdiğimiz iki ana iş kolu bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanında “insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak” üzere çalışıyoruz.

Genç bir şirketiz; yaş ortalamamız 31, hatta satış tarafında yaş ortalaması 30’un altında... 1600 kişiden oluşan ekibimizin 1100 çalışanını satış kadrosu oluşturuyor. Benimle birlikte 33 kişiden oluşan İK ekibinin yapısı da buna göre şekillenmiş durumda: Satış İK ekibi, tüm satış kadrosunun işe alım, eğitim, kariyer yönetimi gibi süreçlerinden sorumlu.

Bireysel emeklilik sektörünün bugün bulunduğu konum, hem kariyerine yeni başlayanlar hem de farklı sektörlerde deneyim sahibi olan kişiler için birçok fırsat sunuyor. Orta ve uzun vadede müşteri sadakatine etki eden en önemli faktör kurumların müşterilerine verdikleri doğru ve nitelikli bilgi ile birlikte hizmet kalitesini artırabilmekten geçiyor.

Sektörümüzdeki rekabet göz önüne alındığında donanımlı ve yetişmiş insan kaynağına sahip olmak, sağladığımız hizmetin kalitesi ile fark yaratabilmenin en önemli yolu olarak göze çarpıyor. Aslında tüm bu süreçlerde tek bir hedefimiz var: Başarılı ve mutlu çalışanlar yaratmak... Çünkü “insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak” ancak çalışanlarımızın verdikleri hizmetle müşterilerimizin de hissedebileceği şekle dönüşebilir.

Biz de AvivaSA olarak yetkin, donanımlı, işini severek yapan ve AvivaSA’da kariyer hedefleyen bir kadro ile bugün sektörün öncülerinden biriyiz. Bu başarımızı yine aynı ekiple daha ilerilere taşıyacağımızın inancıyla yolumuza devam ediyoruz.

Öte yandan, bireysel emeklilik sektörünün henüz 10 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha fazla büyüyeceğini hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla şimdiden sektörün içinde yer alan ve uzun vadeli bakarak bir kariyer yolu olduğunu görebilen kişilerin, kazançlı çıkacağını söyleyebilirim.

Göreve gelişinizin üzerinden yaklaşık 2,5 sene geçti. Bu süre içinde temel olarak nelere odaklandınız?

AvivaSA olarak satış ağırlıklı bir insan kaynağımız var. Bu yüzden de bu yapının şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda korunması ve geliştirilmesi, bu 2,5 yıllık süre zarfında en önemli konu başlığı oldu diyebiliriz.

Özellikle 2014 başından itibaren ortaklarımızdan Aviva’nın global anlamda yaşadığı değer değişiminden biz de etkilendik. Halihazırda güçlü bir değişim rüzgarı yakalayan AvivaSA, Aviva’nın değişen değerleri ile birlikte iş yapış şeklini yeni bir seviyeye taşıdı. Doğal olarak İnsan Kaynakları ekibi olarak bu değişimin lokomotif ekibi olduk. Üst başlığı “insanları belirsizlik korkusundan kurtarıyoruz” olan bu değişim, altyapımızın tekleştirilmesinden müşteri ilişki yönetim modeline, mobilizasyondan sektörün gerektirdiği değişimlere, birçok alanda tüm çalışmalarımızı yeniden ele almamızı gerektirdi. İnsan Kaynakları olarak biz de bu süreçte şirketimizin yeni değerlerinin içselleştirilmesi, çalışanlarımızın hem mentalite olarak hem de donanım olarak bu sürece hazırlanması için çalışmalar planladık ve gerçekleştirdik.

Tabii ki bu anlamdaki süreçler bitmiyor, bitmiş değil. Her yenilik beraberinde başka sorumluluklar ve görevler getiriyor. AvivaSA’nın “Mükemmele Yolculuğu” 2014’te hızlanmış olmakla birlikte devam ediyor.

Gelelim uygulamalarınızın ayrıntılarına... Özellikle doğru saha çalışanlarını bulmak ve elde tutmak konusunda neler yapıyorsunuz?

Bu konuda hemen belirtebileceğim nokta; ekipleri bulmanın göreceli olarak daha kolay ancak elde tutmanın zor olduğu...

Satış kadrolarımız için lisans ya da bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde belirlenen meslek yüksekokulu bölümlerinden mezun, başarı odaklı, etkileme ve ikna yeteneği ile iletişim becerileri yüksek, müşteri ve duygu yönetiminde etkin, sürekli gelişime inanan, etik ve profesyonel tutuma sahip, satış alanında kariyer hedefleyen adayları tercih ediyoruz. Adayların Finansal Danışmanlık Temel Eğitim Programı ve Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Sınavı bedelini de AvivaSA olarak biz karşılıyoruz.

Öte yandan, sistem baz maaş ve komisyon üzerine kurulu olduğu için, doğru seçilmiş bir çalışanın bile kısa sürede gelir yetersizliği yüzünden kaybedilmesi söz konusu olabiliyor. Bunu önlemenin yolu da çalışanlarımıza kariyer gelişimi konusunda yatırım yapmaktan geçiyor.

İnsan kaynağımıza yatırım yapmak ve yatırımlarımızın olumlu sonuçlarını almak bizi ayrıca çok memnun ediyor. Bu durumun en güncel sonucu olarak Sabancı Holding’in düzenlediği Altın Yaka programında bu yıl “İnsana Yatırım” kategorisinde birinci olmak da bizi ayrıca mutlu etti.

Nasıl işliyor bu süreç?

Genel müdürlük kadrolarımızı çeşitli araçlarla değerlendiriyoruz. Bağımsız bir danışman kuruluştan aldığımız geri bildirimler ışığında çalışanlarımız hem bulundukları pozisyon için hem de kendi kariyer planlamalarına göre gelecekte doldurabilecekleri yönetim rolleri için uzun soluklu bir gelişim programına dahil oluyorlar.

Zihinsel yetkinlikleri, davranışsal analizleri ve motivasyon / ilgi alanları ölçümlenerek ve mevcut pozisyonların beklentileri ile karşılaştırılarak gelişim alanları belirleniyor. Aynı zamanda, Yaşayan Yetenek prosedürü ve yedekleme planı doğrultusunda AvivaSA'nın potansiyeli yüksek çalışanları da bir yetenek havuzu oluşturuyor.

Yetenek geliştirme programına seçilen çalışanlarımızı temel eğitim programlarına dahil ediyoruz. Eğitim programlarına ek olarak bireysel gelişim planlarını takip ederek kariyer yollarında sürekli destekliyoruz. Teknik, kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra yapılan değerlendirmelere göre tespit edilen potansiyelleri geliştirmek adına dış eğitmenlerden de destek alıyoruz.

“GENÇ GİRİŞİMCİ PROGRAMIMIZ İLE
PATRON FABRİKASI GİBİ ÇALIŞIYORUZ”...

AvivaSA’da kişiye sunulan kariyer yollarından biri de Genç Girişimci Programı adını taşıyor. Murat Bayburtluoğlu’nun program konusunda aktardıkları şöyle: “Kendi acentelerini açmak isteyen finansal danışmanlarımızı Genç Girişimci Programı ile sektöre kazandırıyoruz. Girişimci ruha sahip, belli bir satış portföyüne ulaşmış, başarılı finansal danışmanlarımız kendi acentelerini kurmak istediklerinde, bu danışmanların ilk bir yıllık geçiş süreçlerinde onlara destek olmak için ofis mobilyalarından kiraya, çalışan yardımından yakıta, mali müşavirlik hizmetlerinden araç desteğine kadar birçok teşvik paketi ile maddi destek sağlıyoruz.

Bu sayede bir patron fabrikası gibi çalışıyoruz. İçeriden 50’yi aşkın çalışanımızı kendi işinin patronu haline getirdik”.

Şimdilerde gündeminizde neler var?

Ortaklarımızdan Aviva, 2014 itibarıyla yeni varlık nedeni olarak “İnsanları belirsizlik korkusundan kurtarmak“ mottosunu belirledi. Bu yeni varlık nedeninin tüm iş ortakları ve çalışanlar tarafından benimsenip içselleştirilmesi ve yeni bir kurum kültürü yaratılabilmesi için de faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda “Mükemmele Yolculuk” adını verdiği özel bir değişim programı başlattı.

AvivaSA olarak Mükemmele Yolculuk serüvenini biz de Türkiye’ye taşıdık ve ilk adım olarak Nisan ayında orta ve üst kademe yöneticilerimizin katılımıyla bir çalıştay düzenledik. Çalıştayın temel amacı, gelecekte dünyamızı şekillendirecek gelişmelerden yola çıkarak müşteri beklentileri doğrultusunda “insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak” olarak belirlediğimiz varlık nedenimizi ve bize yol gösterecek değerlerimizi yeniden keşfetmekti. Bu amaçla tüketici odaklı bakış açısının tüm iş süreçlerimize yansıtılması için yeni stratejiler, yeni değerler, yeni davranış modelleri belirleyerek yeni aksiyon planları hazırladık. AvivaSA’da devam etmesi, sonlandırılması ve yeni başlaması gereken çalışmalara karar verdik.

Bu değişim programı, şirketle olduğu kadar bireylerle de ilgili... Gerçek değişimin yaşanması için önce yöneticilerimizin değişimini sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle etkinlikte tüm yönetim kadrosu kendi potansiyellerinin farkına varıp mükemmele ulaşma yolculuğunda onlara yardımcı olacak yeni kişisel hedefler belirledi ve kişisel kariyer planlarını yeniden yapılandırdı. Şimdi temel hedefimiz, herkesin aynı dili konuşup aynı hedefe odaklandığı ortak bir kültür yaratmak... Yöneticilerimiz bu değişim sürecinde şimdi, çalıştayda öğrendiklerini bir elçi şeklinde şirketin geneline yayacaklar.

Mükemmele Yolculuk serüveni, 2020 yılına kadar devam edecek uzun vadeli bir program. Stratejilerimizin ve değerlerimizin içselleştirilmesi ve iş planlarına dönüştürülmesi amacıyla önümüzdeki aylarda yeni toplantılar düzenlemeye ve yeni aksiyonlar almaya devam edeceğiz.

Bunun yanısıra, esnek yan haklar konusunda da yenilikçi ve sektörde bir ilk olan çalışmamız var: Satışçılar için geliştirdiğimiz KUM-PARA projesi, hem çalışanlarımızın uzun vadeli tasarruf etmesini sağlıyor, hem de bizim için bir elde tutma aracı... Çalışanlarımız KUM-PARA sayesinde çok yüksek oranlarda birikim sağlayabiliyor ve geleceklerini güvence altına alıyorlar. Çalışanlarımız, KUM-PARA’daki birikimlerini almaya 3’üncü yıldan itibaren hak kazanıyorlar; daha yüksek kazançlar elde etmek isteyenler ise sistemde 15 yıl boyunca biriktirmeye devam edebiliyor. Hak edilen tutarlar sistemde kalış yılına göre farklı oranlarda belirleniyor ve birikim oranları 10’uncu yılda tamamını almaya hak kazanıyorlar.

Çalışan bağlılığı konusunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

İngiltere ile birlikte ortak yapılan “Çalışan Sözü Anketi” (Employee Promise Survey) sonuçlarımızın hem Avrupa, hem İngiltere’den daha yüksek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Anketin genel sonuçlarını baz alarak çalışan memnuniyeti seviyesini yükseltmek, daha verimli ve keyifli çalışma ortamları kurulmasına katkıda bulunacak öneriler geliştirmek ve bu önerilerin hayata geçmesini sağlamak üzere, her yıl yeni üyelerle kurduğumuz bir fokus grup uygulamamız bulunmakta. Grup üyeleri, kendi geliştirdikleri önerilerin yanında, çalıştıkları birimlerin taleplerini de grup toplantılarına taşıyor ve mutabık kalınan öneriler üst yönetime sunuluyor.

2014 Fokus Grup çalışmalarında kabul edilen öneriler sonucunda; mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi, üst yönetim ile liderlik sohbetlerinin düzenlenmesi, üst yönetimin çalışanlarla kahvaltı organizasyonlarında bir araya gelmesi, Y kuşağı çalışanların üst yönetim ekibine mentorluk verdiği “Tersine Mentorluk” uygulamasının gerçekleştirilmesi gibi projeleri başlattık.

Çalışan bağlılığına verdiğimiz önem doğrultusunda, şirketimizde 1 yıl kıdemini doldurmuş olan tüm çalışanlarımızın İK ekibimiz ile birebir sohbetler şeklinde gerçekleştirdiği “Nasıl Gidiyor?” görüşmelerini uyguladık. Yapılandırılmış bir görüşme formatı üzerinden hareketle çalışanlarımızın İK uygulamaları, şirket politikaları ve kariyer hedefleri hakkındaki fikir ve önerilerini aldık. Gizlilik esasına dayalı yapılan görüşmelerimizin sonucunda ulaştığımız bu verileri, gelişim fırsatları olarak görüyoruz ve tüm ekip yöneticilerinin aksiyonlarını titizlikle takip ediyoruz.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024