‘Kurumsal’ insan sermayesini dönüştürmek zordur; imkânsız değildir!

Favorilere Ekle
İnsan kaynağının yönetimi tüm organizasyonun sorumluluğu altında olsa da İnsan Kaynakları fonksiyonu, insan sermayesinin oluşturulması ve yönetilmesine etki eden strateji/programların organizasyona entegre edilmesi için lider rolü oynama şansına sahiptir. Birilerinin ilk adımı atarak bu alanlardaki liderliği ele geçirmesi gerektiği açıktır ve İK’nın bunun için akla en uygun olan fonksiyon olduğu kesindir.