‘Kurum kültürünün gücü her defasında stratejiyi yenmesinde yatar’

 1948 yılında kurulan, 157 ülkede 265 binden fazla üyesi,
sadece Amerika’da 575’ten fazla iştiraki, 375 çalışanı ve
yıllık bütçesi 120 milyon dolar olan bir dernek...
İnsan Kaynakları konusunda araştırma, bilgi veya kaynağa ihtiyacı olan herkesin karşısına çıkan
bilgi hazinesi olan bir web sitesi ve dergi…
Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce İK profesyonelini ağırlayan konferanslar…

Ve tüm bunlara imza atan dünyanın en büyük İK organizasyonunun tepesindeki isim
SHRM Başkan ve CEO’su Henry G. Jackson Türkiye’de ilk kez HRdergi için konuştu.
‘İK profesyonelleri olarak yetenek pazarında ve etkin işyeri uygulamalarında,
yerel öncelikleri ve uygulamaları da
dikkate alarak, ''küresel'' düşünmek zorunda olduğumuz bir çerçeve içinde faaliyet göstermeliyiz’
diyen SHRM’in CEO’su Jackson ile global İK sorunsalını, İK’ya bakış açısını ve
İK profesyonellerine tavsiyelerini konuştuk.

 


Öncelikle, kariyer geçmişiniz ve SHRM hakkında bilgi verir misiniz?

SHRM, İnsan Kaynakları yönetimi konusunda dünyanın en büyük derneği... 157 ülkede 265 binden fazla üyeyi temsil etmekteyiz. SHRM, 1948'de kuruldu ve ABD'de 575'ten fazla iştirakımız var. Merkezimiz Alexandria-Virginia ve Çin, Hindistan ile Dubai'de ise alt bürolarımız var. SHRM'in 375 çalışanı var ve 2012 yıllık bütçesi yaklaşık 120 milyon dolar.

CEO olarak atanmadan önce SHRM'in Mali İşler yöneticisiydim. SHRM'e katılımım öncesinde Washington D.C.'deki bir üniversitede, kıdemli rektör yardımcılığı, malî direktör ve saymanlık dahil 30 yıl çalıştım. Finans ve teknoloji becerilerimi finans ve bilgi işlem denetimleri yapan bir malî müşavirlik kuruluşunda geliştirdim.

İnsan yönetiminin önemini iş hayatımın ilk dönemlerinde öğrendim ve iş dünyasının liderlerinin başarılarını çalışanlarına borçlu olduklarını gördüm. Başlangıçta genellikle küçük bütçelere dayalı bilgisayar  tasarım ve uygulamalarını içeren projeler yönettim. Bu bana malî açıdan kaynak yönetimi hakkında, daha önemlisi, kurumsal başarı için insanların nasıl yönetilmesi hakkında çok şey öğretti.

Mesleğim ilerledikçe insan yönetim sorumluluklarım bir danışman takımını yönlendirmekten bir üniversitede İnsan Kaynakları bölümünü de barındıran büyük bir işlev yönetimine kadar büyüdü. Yol boyunca bana liderlik, hedef ve amaçların nasıl tanımlanacağını ve insanların nasıl başarıya dönük kılınabileceğini öğreten mükemmel destekçilerim oldu.

Sizin İK tanımınız nedir? Kurumsal yapılarda İK kavramı ne denli önemlidir?

Kişilerin, takımların ve kuruluşun hedefleri doğrultusunda görevlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesine elverişli bir ortamın yaratılmasından, geliştirilmesinden ve yönetiminden İK sorumludur. Küresel ortamda başarılı işverenler gibi Türk işverenleri de ''çalışmak için ideal yer'' olarak görünmenin önemini anlıyorlar. En iyi ve parlak çalışanları cezbetmeye ve elde tutmaya yararlı oluyor. İK, güçlü bir takım ve işveren markası oluşturmakta ve muhafaza etmekte çok önemli rol oynar.

Küresel ortamda şirketler arasındaki ilişkiyi hızlandıran, gelişmiş ülkelerden yükselen pazarlar lehine ekonomik büyüme ve demografilerde dramatik bir kayma gördük. Günümüzde, Fortune 50 kuruluşlarının neredeyse tamamı cirolarının ve kârlarının çoğunluğunu Kuzey Amerika dışında yaratmaktalar. ABD'deki orta ve küçük işletmeler bile artan bir biçimde ürünler ve hizmetler yaratıp, geliştirip denizaşırı dağıtmaktalar. Bu nedenle, İK profesyonelleri yeteneğin her yerde bulunabileceğini artık takdir etmekteler.

Yetenek yönetimi kurumsal ve finansal başarı için her zamankinden daha önemli. İş dünyası küreselleştikçe iş anlayışı da her zamankinden daha karmaşık oluyor ve ayak uydurmak için daha çok bilgi ve uzmanlık gerektiriyor. SHRM bu noktada üyelerini destekliyor. Biz üyelerimizin gerçek anlamda küresellik temelinde yetenek yetiştirme ve yönetimine yardımcı olmaya, küresel kültürel farklılıkları değerlendiren ve bundan yararlanmalarına elverişli çalışama ortamı yaratmalarına odaklanıyoruz.

Dünyadaki en büyük İnsan Kaynakları derneği olarak SHRM başarılı bir İK kültürü yaratmada ve sürdürülmesinde kendisini nerede konumlandırıyor ve günümüz İK’sı iş ortamı gereksinimlerine nasıl ayak uyduruyor?

Hepimizin bildiği gibi kurum kültürünün gücü her defasında stratejiyi yenmesinde yatar. Müthiş kaynaklar kullanarak strateji oluşturursunuz ama kurum kültürünüz yoksa siz o stratejileri çöpe atın. Çünkü bu sürdürülebilir bir strateji olmaz. Dolayısıyla şirketinizin kilit unsurlarını etkilemek için kültürün gücünü kullanmamız önemlidir. İş başarısını sürdüren şey; kurum kültürünü geliştirmek ve çalışanları takdir etmektir.

SHRM İK mesleğini geliştirmeye ve öncülük etmeye adanmıştır. İK profesyonellerine ileri düzey araştırma ve içerik sağlamayı sürdürdük. Aynı zamanda konferanslarımızı, yayınlarımızı ve üye hizmetlerimize devam ediyoruz. Mesleğe ve önemli olan konulara odaklanarak liderlik ediyoruz. İK profesyonellerine ‘neler biliyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve yaptıklarınız kurumsal başarıyı nasıl etkiliyor’ noktasında destek oluyoruz.

Son dönemlerin en gözde İK kavramı olan Küresel İnsan Kaynakları neden bu kadar önemli oldu? 

Yetenek bugün uluslararası sınırlar ve ekonomik başarı bakımından kaygan bir zemindedir. Yeteneğin ve kariyerin artık sınırı yoktur. Kişiler küresel fırsatlara kaymakta ve küresel şirketlerin ihtiyaçları olan becerileri geliştirmekteler. Kişiler neyin yapılması gerektiğinin ve çalıştıkları kurumun gelecekte ne yapacağının tanımlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Şirketler küreselleştikçe ve işgücü ülke sınırını aştıkça yetenek işin ‘kilit farklılaştırıcısı’ oluyor.

İK profesyonelleri aynı pazarda rekabet ederken aynı fırsatı elde etmek için coğrafyaya bakmaksızın aynı araçlara ve eğitime sahip olmadırlar. SHRM dünyadaki kuruluşların kendilerine özgü gereksinimleri doğrultusunda kurumsal eğitim sağlamaktadır. Dahası, ilişkili olduğumuz İK Sertifikasyon Enstitüsü(HRCI)'nün girmiş olduğu küresel pazarlarda sertifika ve yetkinlik belgesi veriyoruz.

Yeni ekonomi ve küresel iş dünyası, İK liderlerini kendi kurumlarındaki rollerini yeniden tanımlamaya zorluyor. Etkin İK liderliği ve iş stratejileri arasında sürdürülebilir bir dengenin sırrı nedir? SHRM bu konuda nasıl destek olabilir?

İK lideri; kuruluş ve İK fonksiyonu arasındaki dengede temel bir rol oynar. Biz İK profesyonelleri çift rol oynarız. Birisi kurumsal başarıya odaklı yönetim, diğeri ise sağlıklı işe alım faaliyetlerini savunmaktır. İK kurumsal meselelerin tüm kapsamını bilir ama aşılması gereken zorluk; yönetimin, çalışanların ve müşterilerin beklentilerini gerçekte dengelemektir.

İK profesyonelleri arasında işbirliği sağlamak için SHRM bazı topluluklar oluşturdu. Bu konuda sosyal medyadan yararlanıyoruz ve İK kurumsal stratejisini iş stratejisine göre kurgulamak için yararlı uygulamalar yaratma ve paylaşımına elverişli çekirdek gruplar kurduk. İK mesleği önem kazandıkça ve SRHM küresel varlığını genişleterek Türkiye gibi ülkelerdeki şirketlere eriştikçe İK profesyonellerinin çok boyutlu sorumluluklarını yönetmelerine yardımcı olabilecek kaliteli araştırma, seminer, konferans, eğitim ve belgelendirme gereksinimlerini artan bir biçimde görüyoruz.

Genel olarak, günümüzde küresel İK takımlarının karşılaştığı kilit zorluklar nelerdir?

Kanaatime göre en büyük küresel zorluk; yetenek ve beceriler uçurumudur. Fakat her ülkenin farklı zorluklar hiyerarşisi var. Duyduklarımıza göre İnsan Kaynakları yönetimi Türkiye'de halen gelişmekte olan bir alan... Türkiye'nin tarıma ve ağır endüstriye bağımlılıktan giderek genişleyen küresel hizmetler sektörüne daha çeşitlendirilmiş bir ekonomi ile geçiş yaparken İK'nin iş dünyasına nasıl yarar sağlayabileceğini görüyoruz.

Görüşüme göre, şimdi ABD'deki İK profesyonellerin karşılaştığı Beş Ana zorluk şunlardır:

o Yetenek uçurumunun çözümlenmesi. Dünyada gittiğim her yerde insanlar yetenekliçalışanlar için rekabet etmekten söz ediyorlar.

o İşyerinde daha önce hiç görülmemiş kuşaklar karışımını yönetmek. Şu anda tarihte ilk defa işgücünde dört kuşak var ve birkaç yıl sonra beş olacak.

o Baby Boomer kuşağı beyin kaybının yönetimi. Şimdi ABD'de her gün 10 bin çalışan 65 yaşına giriyor ve bu 20 yıl daha sürecek. İşverenler bu denli zengin deneyimi, olgunluğu ve sağduyuyu işlerine zarar vermeksizin aniden kaybedemezler.

o Eğitim uçurumunun çözümü. İş dünyası ve hükümetler bu meseleyi bir kriz olarak görüyorlar.


Bugünlerde ''küresel İK liderliği'' ifadesini sıkça duyuyoruz. Size göre bu ifadenin gerçek ve elle tutulur bir anlamı var mıdır?

Bana göre bu ifade İK’cıların karar ve inisiyatif alabilen küresel zihniyete sahip olmaları gerektiğini anlatıyor. Bu küresel bir şirkette liderlik eden İK liderlerini veya sadece yerel işleri yönetenleri ilgilendiriyor. Gerçek olan şudur ki; İK profesyonelleri olarak yetenek pazarında ve etkin işyeri uygulamalarında, yerel öncelikleri ve uygulamaları da dikkate alarak, ''küresel'' düşünmek zorunda olduğumuz bir çerçeve içinde faaliyet göstermeliyiz. Küresel İK liderliği ifadesi aynı zamanda İK liderlik rolünün iş dünyası içinde çok boyutlu sorumlulukları da içeren dönüşümü yansıtmaktadır. İfade, İK meslektaşları için aralarındaki dayanışmayı genişletmekte ve en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamaktadır.

Sürekli değişen İK koşulları kapsamında dünyadaki İK profesyonellerine yüksek değer sunmaları konusunda destek veren bir kuruluşun tepesindeki kişi olarak Türkiye'deki İnsan Kaynakları yöneticilerine ve profesyonellerine değişen Küresel İK’ya uyum için tavsiyeleriniz nedir?

Öncelikle bir İK yöneticisi küresel zihniyete ve iş becerilerine sahip olmalı; üst düzey yöneticilerin ve çalışanların arasında da bu zihniyetin ve becerinin gelişmesi için gayret etmelidir. Küresel iş zekası ve kültürler arası yaratıcılık; küresel İK liderlerini diğerlerinden ayıran en önemli yetkinliklerdir. Bunun anlamı, küresel insan kaynağını yönetme esnekliği ve yeteneğine sahip olmak demektir.

Sınırlar ötesindeki kişilerle bağ kurabilecek etkin iletişim becerilerine sahip olmak demektir, ki bu yabancı dil becerilerinin (elbette yararlıdır) ötesindedir. Fakat daha önemlisi, bu, eyleme, sonuçlara ve etkin ortaklıklara gidecek samimi ve özgün ilişkilerin kültürel farklılıklara olan karşılıklı saygıya dayandırılması ile ilgilidir. Bu tür ilişkiler ile her iki taraf da değer üretir.

Bizim rollerimiz çok boyutlu sorumlulukları içerecek biçimde dönüşüyor ve bir ilişkide tavsiye sunarken diğerinde ciro yaratıcı hizmeti veriyoruz. En etkin liderleri bir araya getirdiğimizde İK olasılıkları sonsuz ve sadece işbirliği yapabilme yeteneğimizle sınırlı.

Size ayrıca geçtiğimiz aylarda düzenlediğiniz ve binlerce İK profesyonelini ağırladığınız 'SHRM Yıllık Konferansı'nı sormak istiyorum. Bu yıl neler konuşuldu?

Geçtiğimiz yaz(Haziran 24-27) Georgia Eyaleti'ndeki Atlanta şehrinde çok başarılı yıllık konferansımız oldu. Katılımcı sayımız 13,561 idi. Küresel katılımcılar 1058 kişiydi ve Türkiye'den 19 katılımcıyı konuk etmekten memnuniyet duyduk.

Açılış konuşmamızı Dışişleri Eski Bakanı Condoleeza Rice yaptı. Dünyayı şekillendiren ana olaylar hakkındaki görüşlerini aktardı ve gelecek hakkındaki iyimserliğini ifade etti. Yönetim Kurul Başkanımız Jose Berrios ve ben, İK profesyonellerinin ''değişim kültürü yaratmaları'' ve mesleğin değişime öncülük yapması gerekliliği hakkında konuştuk.

Diğer konuşmacılar arasında ünlü yazar Malcolm Gladwell çağımız kuşağı ile önceki kuşaklar arasındaki farklılıkları ve yetenekleri gösterdi. Bir başka ünlü yazar, Jim Collins de büyük bir organizasyon kurabilmek için sahip olunması gereken en büyük yönetici becerisinin ''doğru kişileri seçebilmek yeteneği'' olduğunu anlattı. Kapanış konuşmamızı meşhur gazeteci yazar Tom Brokaw yaptı ve bizlere kuşaklararası kültür ile gazeteciliğin günümüzdeki durumu hakkında görüşlerini verdi.

İK profesyonellerinin giriş seviyesinden yönetici kademesine kadar kendi gelişimlerini ölçebilecekleri küresel yetkinlik modelimizi başlatmaktan memnuniyet duyduk. Ayrıca Uluslararası Standartlar Kuruluşu(ISO) ve ABD Standartlar kurumu ile yaptığımız İK standartları geliştirme çalışmamıza ait bilgiler sağladık. 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024