Küresel Yönetici

Bir kaç yıl, Tüsiad rekabet stratejileri üzerine bir rapor hazırlamamı talep etmişti. Raporun amacı Türkiye’nin 21. yy’da hangi sanayi stratejilerini izlemesi ile ilgili idi. Yaptığımız çalışmada şunları araştırdık: o Sanayide katmadeğer nasıl oluşuyor? o Sanayide hangi yapılar daha avantajlı? o Sanayide rekabet gücünü oluşturan temel faktör nedir? Rapor Temmuz 2002’de yayınlandı, (Yeni Rekabet Stratejileri, www.tusiad.org) Burada bazı temel bulguları – ve özellikle insan kaynakları ile ilgili olanları – özetlemek istiyorum. (Rapor’un orijinali www.kavrakoglu.com’da)

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024