Küresel Yönetici

Favorilere Ekle
Bir kaç yıl, Tüsiad rekabet stratejileri üzerine bir rapor hazırlamamı talep etmişti. Raporun amacı Türkiye’nin 21. yy’da hangi sanayi stratejilerini izlemesi ile ilgili idi. Yaptığımız çalışmada şunları araştırdık: o Sanayide katmadeğer nasıl oluşuyor? o Sanayide hangi yapılar daha avantajlı? o Sanayide rekabet gücünü oluşturan temel faktör nedir? Rapor Temmuz 2002’de yayınlandı, (Yeni Rekabet Stratejileri, www.tusiad.org) Burada bazı temel bulguları – ve özellikle insan kaynakları ile ilgili olanları – özetlemek istiyorum. (Rapor’un orijinali www.kavrakoglu.com’da)