Küresel Refah ve Türkiye

Serbest piyasa ekonomisi ve kapitalizmin yönlendirdiği küreselleşen bir dünya pazarında son 20 senede gelir dağılımında ciddi boyutlarda farklılıklar oluşmaya başladı. Gelişmiş olan ülkeler refah seviyelerini ve milli gelirlerini süratle yükseltirken, az gelişmiş ülkeler yoksulluk uçurumunun içine itildiler. Avrupa Birliği ve ABD’de kişi başına düşen gelir düzeyi son 10 senede yüzde 40 artarken; Afrika, Orta ve Güney Amerika’da (birkaç istisna ülke dışında) aynı oranlarda azalmıştır. Bu iki ekonomik bloğun arasında ise gelişmekte olan ülkeler tanımlaması altında bir ekonomik blok daha oluşmuştur. Güney ve Orta Amerika, Güney Afrika, Uzak Doğu Asya, Doğu Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu blok bir türlü gelişmiş ülke statüsüne gelememiştir. Uzak Doğu Asya’da 70’li senelerden, Güney ve Orta Amerika’da seksenlerin başından, Doğu Avrupa’da doksanların başından, Türkiye’de 1979 senesinden beri devam eden ekonomiyi yeniden yapılandırma çabaları, IMF ve Dünya Bankası’nın da yanlış yönlendirmeleri ile başarılı olamamıştır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024