Konuk Yazar: Aile Şirketlerinde Hisse Sahipliğinin Değişimi

Bütün gelişmekte olan ülkelerdeki gibi "Aile Şirketleri" Türkiye ekonomisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Milyar dolar üzerinde yıllık cirosu olan ülkemizin ilk beş özel şirketine bakıldığında çoğunluk şirket hisselerinin halen aynı soyadlı hisse sahiplerinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemizdeki mali piyasaların gelişimi ile aile şirketlerinin hisselerinin bir bölümünü halk arz ve yabancı şirket ortaklıklari ile aile dışı üçüncü taraflara devretmekte olduğunu görmekteyiz, fakat gerçekleşen oranlar batı ekonomilerindeki seviyelere henüz ulaşamamıştır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024