“İşimizin geleceği empati, dayanıklılık, güven ve nasıl değer katabileceğinin sınırlarını zorlamak üzerine kurulu”

“Mart 2020’den itibaren iş hayatımızda, özel hayatımızda değişen birçok şey oldu. Burada önemli olan şu: Etrafımızdaki dünya değiştiğinde siz de onunla değişebiliyor musunuz?” QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar bu sorudan yola çıkarak ajandalarındaki öncelikli konuları ve bundan sonraki hedeflerini HRdergi okurları için anlattı.

Öncelikle, bu dönemde ajandanızın ilk sıralarında yer alan konulardan söz eder misiniz?

Hep bahsettiğimiz üzere Mart 2020’den itibaren iş hayatımızda, özel hayatımızda değişen birçok şey oldu. Burada önemli olan şu: Etrafımızdaki dünya değiştiğinde siz de onunla değişebiliyor musunuz? Pandeminin bir sonucu olarak iş dünyasında yaşanan ilk şoktan sonra, şimdi onun sürekli değişimi ve gelişimiyle beslenme aşamasındayız. Bu değişim ve gelişim hızına ayak uydurmak için İnsan Kaynakları olarak değişimi yönlendirmek ve daha fazla iş değeri eklemek için neler yapmamız gerektiğini doğru anlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni döneme bambaşka bir başlangıç yaparken işimizin geleceğinin empati, dayanıklılık, güven ve nasıl değer katabileceğinin sınırlarını zorlamak üzerine kurulu olduğuna inanıyoruz. Ayrıca deneyimimizi etkileyen anahtar kelimeler olarak; güçlü iletişim, güvende hissetme, sağlık ve zindelik, iş sürekliliği, sosyal sorumluluk, hizmetkâr, değer bilen liderlik, etkin kaygı yönetimi, dijital iş modeline geçişe uyum gibi başlıklar daha fazla gündemimizde.

Pandemi ve uzaktan çalışma sistemi ile beraber her birimizin öncelikleri ve beklentilerinde değişimler meydana geldi. Esneklik hayatımıza yeni kavram olarak girdi. Bilinmezlik ve belirsizliklerle karşı karşıya kaldığımız bu durumda güven duygusuna ve empatiye olan ihtiyacımızın arttığını söyleyebiliriz. Çalışanların şirketlerinden beklentileri ve bu beklentilerin kendi aralarındaki sıralaması eskisiyle aynı değil. Bir diğer ana gündemimiz “Yeteneklerimiz”: Yeteneklerimiz üzerine çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Çekme, tutma, bağlılığı sağlama ve sürdürülebilir olma ana odaklarımız arasında.

Belirttiğiniz noktaların yanında öğrenme ve çalışanların gelişiminin desteklenmesi tarafında da önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Pandemi hayatımıza girmeden önce QNB Finansbank olarak eğitimlerimizin yaklaşık yüzde 90’ı sınıf eğitimlerinden oluşuyordu. Pandemi ile tüm eğitimlerimizi online ortama taşıdık ve çalışan- larımızla hızlı şekilde buluşturduk. Hem teknik bilgi beceriyi geliştiren eğitimler hem de kişisel gelişime dair, liderliğe dair eğitimler verdik. Burada farklı olarak bizim için önemli olan tüm sınıf eğitimlerini online ortama uygun halde yeniden tasarlayarak hayata geçirmekti. Bütün eğitimlerimizi karma öğrenme yöntemleri kullanarak, küçük parçalara ayırarak, öncesine çalışmalar, sonrasına pekiştirmeler ekleyerek ve dijital ortamda verimli bir şekilde işlenmesini sağlayacak araçlar kullanarak yeniden yapılandırdık.

Oryantasyondan yeni giriş eğitimlerimize, management trainee programlarımızdan liderlik gelişim programlarımıza kadar tüm eğitimlerimizi sanal sınıf, webinar, video, e-learning, simülasyon ve oyun gibi birçok senkron ve asenkron yapıyla çalışanlarımızla buluşturduk.

Teknolojinin sunduğu imkanlarla ve uzaktan eğitimin gelişim faaliyetlerimizin artmasıyla çalışanlarımızın hangi yöntemle hangi zaman aralığında hangi araçla ve hangi motivasyonla öğrendiklerini biliyoruz. Bu sayede de tüm çalışanlarımız için kişiselleştirilmiş ve onların tercihlerine dönük gelişim çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Eğitim faaliyetleri kapsamında online eğitimlerde kendi iç üretimimizi sağlamak ve daha çok eğitim üretimini canlı çekimle desteklemek için stüdyo sürecimizi tamamlayarak kullanıma açtık.

QNB Finansbank olarak dijitalleşen dünyanın gerekliliği çerçevesinde değişen eğitim yöntemleri ile finansçılarımızın gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz.

Teknolojik terim ve getirilerinin hem iş hem günlük yaşantılarımızda sıklıkla yer almasından yola çıkarak hem Finansçılarımız hem de seçili ticari ve kurumsal müşterilerinin dijital okuryazarlığını artırmayı amaçlayan DigiLearn Gelişim Yolculuğu programını 2021 yılında tasarladık. Digilearn Gelişim Yolculuğu kapsamında Dijital Terimler Paketi, her ay için seçilen bir dijital trende özel bir araya getirilen makaleler, alanında uzman kişilerin ele aldığı trend videolar, podcast’ler, webinar’lar ve QNB Finansbank’ın iç ekipleriyle hazırladığı eğitim serilerinden oluşan bir yolculuğu her yönüyle sunmaya çalıştık.

Bunların yanı sıra ayın gündemine bağlı olarak alanında uzman konuşmacıların konuk olduğu canlı yayınlar düzenledik. Çalışanlarımızın ve seçilen banka kurumsal ve ticari müşterilerinin eğitim ve gelişiminin hedeflendiği program kapsamında “Digilearn Gelişim Yolculuğu” ile teknolojik gelişmelerin eğitime aktarılmasıyla güçlü bir değer yaratmaya çalıştık. 2021 yılı Aralık ayı itibariyle Pendik Çarşı, Şişli ve Beşiktaş şubelerinde üç, Kristal Kule Eğitim Merkezi’nde iki adet Öğrenme Merkezimizi finansçılarımızın eğitim ortamı için kullanımına açtık.

2021 yılında yönetim ekiplerimiz için yeni nesil liderlik becerileri ve yenilenen QNB Finansbank yetkinlik seti göz önünde bulundurularak, Finans-master markası altında Liderlik Gelişim Programı’nı yeniden tasarladık. Sürekli gelişim, değişime adaptasyon, dayanıklılık, çalışanı odağa alan hizmetkar liderlik yaklaşımı, uzaktan liderlik, koçvari liderlik becerileri gibi günümüz dünyasının en çok konuşulan konularına Finans-master Liderlik Programı’nın içerisinde yer verdik. Programın odak konularından ilki “Uzaktan Liderlik ve Hizmetkar Liderlik”. Aynı zamanda diğer odak noktamız ise; çalışanların yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaran, koçlukta kullanılan becerilerin liderlik ederken na- sıl kullanılacağı üzerinde odaklandığımız “Koçvari Liderlik Becerileri” oldu.

Ekip yöneten finansçıların, uzaktan çalışırken iletişimi ve verimliliği nasıl yönettiklerinin fotoğrafını çeken “Harrison Envanteri” atamasını yöneticilerimize sunduk. Envanter çıktılarını da göz önünde bulundurarak dört modül şeklinde (Varlık Göstermek, Katılım Sağlama, Bağ Kurma ve Sonuç Alma) tasarladığımız “Uzaktan ve Hizmetkar Liderlik” eğitimlerimizi oluşturduk. 2021 yılında yönetici programlarının kişiselleştirilmesi ve birebir eğitimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ‘İş’i Anlamak’, ‘Ekibi Tanımak’, ‘Geri Bildirim Kültürü Oluşturmak’, ‘Koçvari Liderlik Becerileri’, ‘Uzaktan Çalışma Kültürü Oluşturmak’ konu başlıklarından oluşan 5 seansta gerçekleşen eğitimlerimizi hayata geçirdik.

Bunların yanı sıra genel müdürlük çalışanlarının dahil olduğu değerlendirme merkezi uygulamaları öncesinde sürece dahil olan kişiler için isteğe bağlı olarak değerlendirme merkezine hazırlık eğitimleri tasarladık. Değerlendirme merkezi sonrası gelişim süreçleri için oluşturulan; ‘Genel Müdürlük Assessment Center Gelişim Programı’ ‘Kendini Yönet’, ‘İşini ve İlişkilerini Yönet’ ve ‘Ekibini Yönet’ modüllerini çalışanlarımıza sunmuş olduk.

Biraz da gelecekten söz edelim. Önümüzdeki dönemde İK konusunda hangi kavramların daha fazla öne çıkacağını düşünüyorsunuz?

QNB Finansbank olarak, dijital çağ ile birlikte insan davranışlarında yaşanan değişimi, kurumun ihtiyacı olan değişim ve toplum beklentileri ile birleştirerek verimliliği artırmayı planlıyoruz. Teknolojik gelişmelere açık, analitik ve yaratıcı düşünme, aktif öğrenme, kritik düşünme ve analiz yeteneği olan, karmaşık sorunları çözme, liderlik ve sosyal etki alanlarındaki ekiplerin gelişimine odak- lanıyoruz.

Projelerimizi ve uygulamalarımızı üç ana hedefimiz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz; sürdürebilir olmak, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin etkisini artırmak, çalışanlarımızın liderlik ve teknik gelişimlerine sürekli yatırım yapmak. Sürdürebilirlik kapsamında, yetenek kazanımı ve gelişimi hem banka hem de paydaşlar için önemli önceliği teşkil ediyor. Bu amaçla sürdürebilir başarıyı sağlamanın, bankanın saygınlığına, tercih edilebilirliğine ve doğal olarak da rakamlarına doğrudan etki ettiği görüşündeyiz. Her bir çalışanı bir yetenek olarak kabul edip devam ettiğimiz bu yolda, şimdinin ve geleceğin gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda çalışanlarımızı kapsamlı dijital ve teknolojik ortamlara hazırlıyoruz. Çalışan deneyimini düşünerek şirket kültür yönetimi ve teknolojik alt yapıyı göz önünde bulundurarak, yaptığımız geliştirmeleri bağlılık ve memnuniyetten aldığımız sonuçlara göre uygulamaya gayret ediyoruz.

“İNSANI DİJİTALLEŞMEYE HAZIRLAMAK, DİJİTALLEŞMEYİ İNSANA DEĞER KATACAK ŞEKİLDE KONUMLANDIRMAK....”

“Dijital çağ ile birlikte, insan yapısı ve davranışlarında yaşanan değişimi, kurumun ihtiyacı olan değişim ile birleştirerek verimliliği artırmak mümkün olacak. Bunun için kurumumuzdaki yetenekleri, dijital stratejiler oluşturabilmek ve inovatif olabilmek amacıyla geliştirmeye gayret ediyoruz. Yaşanan bu değişimler sonucunda kurumun ihtiyaçları da değiştiriyor. Bununla birlikte yeni yetkinlikler ortaya çıkıyor. İnsanı dijitalleşmeye hazırlamak, dijitalleşmeyi ise insana değer katacak şekilde konumlandırmak, kurumların verimliliğe ve sürdürülebilir başarıya sahip olmasını sağlamaya her zaman devam edecek.

Kurumumuzun misyonu ve vizyonu çerçevesinde yeni dünya düzenindeki konjonktürün değişmesiyle birlikte temel yetkinliklerimizi de değiştiriyoruz. Anlam ve amaç bütünlüğü için çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken Finansçılar ile çalıştaylar gerçekleştiriyor ve üst yönetim ile onların beklentilerini paylaşıyor, çalışanların beklentileri ile banka misyon ve vizyonumuzu birleştirerek ortak kültürümüzü yansıtan yetkinliklerimizi belirliyoruz.

İnsan Kaynakları olarak kendi gelişimimize ayrıca önem veriyoruz. Hem değişen dünyayı yakalamak hem de kurum dinamikleri ile uyumlu çalışmalar yaparak ilerlemek ana amacımız. Duygusal zeka alanında da çalışmalar yapıyoruz.

Bu kadar dijital ve süreçleri konuştuğumuz noktada bu alanın çok önemli olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Odağımız her zaman insan ve samimiyet çerçevesinde politikalarımızı yürütüyoruz. 2021’de hayata geçirdiğimiz Koçluk ve Mentorluk merkezimiz içinde yer alan İK iç koçlarımızı da yetiştirmeye ve kuruma katkı sağlamaya devam ediyoruz.

İnsan Kaynakları süreçleri pandemi ile çok gelişti ve değişti. Daha çevik olan, gündemi, dünya ve ülke içi gelişmeleri yakalayan, proaktif, samimi, bağlılığı ve memnuniyeti önemseyen, esnek, daha şeffaf, katılımcı, yetenekleri çeken ve tutabilen politikaları oluşturabilen, sürdürülebilirliği önemseyen ve hizmetkar-değer bilen liderliği benimsemek, sürekli gelişimi hedeflemek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak çok önemli”.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024