İşgücü ihtiyaçlarında gereksiz engellerin oluşmasını önlemek için tek çözüm: İK planlaması

Favorilere Ekle
İnsan Kaynakları Planlaması (HRP), bir şirketin gelecekteki İnsan Kaynakları gereksinimlerini tahmin etme ve şirketin mevcut İnsan Kaynakları kapasitesinin bu gereksinimleri karşılamak için nasıl kullanılabileceğini belirleme sürecidir. Bu nedenle, şirketin İnsan Kaynakları kapasitesi bağlamında temel ekonomik talep ve arz kavramına odaklanır.