İş yaşamında engelleri kaldırın

Günümüz Türkiye’sinde engellilerin toplumla bütünleşmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması gibi konular ne yazık ki çözülmeyi bekleyen birer sorun olma niteliğini koruyor. Gelişmiş ülkelerde bu konudaki yasal ve toplumsal düzenlemeler yıllar önce yapılmış olmasına rağmen, Türkiye’de halen engellilerin toplumla bütünleşmesini sağlayacak kalıcı çözümler bulunabilmiş değil. Üstelik engelliler eşit koşullarda eğitim almak ve çalışmak bir yana dursun hala yaşamlarının pek çok alanına yayılan sorunlar ile savaşmaya çalışıyorlar. İşte rakamlar, uygulamalar ve yaşanmış örnekler ile Türkiye’de engelli istihdamı…

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024