İş Güvencesi Yasasının İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi-2: Yetkinlikler ve performans yönetimi

HR Derginin geçen sayısında yer alan “İş Güvencesi Yasasının İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi-1: Yetkinlikler ve Seçme/Yerleştirme” başlıklı yazımızda, önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek İş Güvencesi Yasasını getirdiği önemli değişiklikler nedeniyle çalışma yaşamımız için bir dönemeç olarak tanımlamıştık. Özellikle hizmet akitlerinin feshine ilişkin konularda gelen değişiklikler çalışma yaşamını dolayısıyla bu alanın ilgili disiplinlerinden olan İnsan Kaynakları Yönetimini de oldukça önemli derecede etkiyeceğini belirtmiştik. (Yasa ile gelen değişikliği kısaca bir kez daha özetlersek, bir çalışanın hizmet akdinin feshinde, feshin ispatının işverence yapılması zorunluluğu ile birlikte, akdin feshini mümkün kılacak çalışana yönelik makul sebeplerin gösterilmesi gerekmektedir. Makul sebepler: işçiden kaynaklanan ve işyerinde uyumsuzluklara yol açan; uyumsuzluk, yetersizlik, performans/verim düşüklüğü, işi aksatma ve disiplinsiz davranışlarda bulunmak. Ayrıca akdin feshinden önce çalışanın savunmasının alınması ve açık/kesin sebebin yazılı bir şekilde çalışana bildirilmesi gerekmektedir.)

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024