İş Güvencesi ve İnsan Kaynakları'nın önemi

Türk çalışma mevzuatının ve özellikle 1936 tarihli İş Kanunu’nun çağdaş temellere oturtulması zorunluluğu karşısında Hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında Haziran 2001 tarihinde imzalanan protokol gereği oluşturulan Bilim Kurulu’nca bir İş Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. Bu Tasarı, 26 Haziran 2002 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmuş, buna rağmen Bakanlık, yapılan Protokol’ün gereğini yerine getirmemiş, sadece iş güvencesine yönelik hükümleri Meclis’ten geçirerek 9 Ağustos 2002 tarihinde yasalaştırmıştır. Kanun’un yürürlük tarihi ise 15 Mart 2003 olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni ise, ülkemizin ihtiyacı olan çağdaş bir iş kanununun bu süreçte çıkarılmasının hedeflenmesidir. Bu hedef doğrultusunda Bilim Kurulunca hazırlanan ve sosyal taraflar arasında yapılan görüşmelerle son şekli verilen Tasarı, 13 Mart 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024