İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi - 2

Favorilere Ekle
Geçen yazıda insan kaynakları yönetimi işlevlerinin ölçümü ve değerlendirilmesinin önemi ve bu konu ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ele alınmıştı. Geçen yazıda irdelenen bir diğer husus da, planma ve temin-seçim işlevinin etkinliğini ve etkililiğini belirlemede ağırlıklı olarak hangi ölçümlerden yararlanılacağı idi. Bu yazıda ise İnsan kaynakları yönetiminin diğer işlevlerini ölçme ve değerlendirme yöntemleri genel olarak ele alınacaktır.