İnsani yeterlilik formundaki verimlilik değerleri: Yönetici yedeklemedeki en kilit çözümlerdir!

Favorilere Ekle
İnsani yeterlilikler formundaki verimlilik değerleri, ekonomist Gary Becker’ın Nobel ödüllü araştırmasından çok önce başlamıştı. Ancak Becker, insan sermayesinin gelişim ve kullanımını ekonomik bir biçimde modelleyen ilk kişi oldu. Becker’ın çalışmasındaki en etkileyici konsept; sadece bir şirkette kullanılabilen firma spesifik bilgi ile diğer şirketlerde de kullanılabilen genel bilgi arasındaki ayrımdı. Genel insan sermayesine yapılan yatırım çalışanların birçok şirketteki verimliliğini artırırken, firma spesifik bilgi çalışanların sadece bir şirketteki değerini yükseltiyordu.