"İnsana insan olduğu için verilmesi gereken değere sahip çıkacağımızı taahhüt ediyoruz"

Favorilere Ekle

Akçansa olarak, eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile kadının toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlendirilmesine yönelik adımlar atmayı; eşit fırsat, hak ve sorumluluk dağılımı ile insana insan olduğu için verilmesi gereken değere sahip çıkacağımızı taahhüt ediyoruz. Şirketimiz, önemli bir inisiyatif üstlenerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu’nu güncelledi ve tüm çalışanlarıyla paylaştı. İşte 2013’te başlayan yolculuğumuzun ve çalışmalarımızın tüm ayrıntıları...

25 yıldır tüm çalışanlarımızla gücümüze güç katarak yol alan bir şirket olarak, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışının yetenek deneyimine dahil edildiği ve çalışanların en iyi şekilde çalıştığı sağlıklı bir şirket kültürü oluşturmanın zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, çatımız altındaki tüm işlerimize her zaman çeşitlilik penceresinden bakıyoruz. Her farklılığın getireceği çok seslilik ve özgünlüğün en büyük zenginlik olduğunu değerlendiriyor; bu zenginlikten yararlanabilmenin ilk şartının da tüm kalıp yargılardan uzaklaşarak fırsat eşitliği sağlamaktan geçtiğini biliyoruz. Dahası, ‘çeşitlilik’ konusunun günümüzde işveren markasının en güçlü kaslarından biri olduğu da yadsınamaz. İçeride ve dışarıda başarılı kadın liderlerin olabileceğini göstermek toplumsal cinsiyet kalıplarını aşmanın da ilk kuralı.

Cinsiyet çeşitliliği yüksek şirketler, ortalamanın üzerinde kârlılığa sahip

Esasen rakamlar da çeşitliliğin sağladığı avantajları doğruluyor. McKinsey’nin 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, yönetim ekiplerinde cinsiyet çeşitliliği açısından en üst çeyrekte yer alan şirketlerin, dördüncü çeyrekteki şirketlere göre ortalamanın üzerinde kârlılığa sahip olma olasılıkları yüzde 21 daha fazla. Etnik/kültürel çeşitlilik açısından, üst çeyreğe sahip şirketlerin kârlılıkta daha iyi performans gösterme olasılığı ise yüzde 33 daha yüksek.

Biz de Akçansa olarak, eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile kadının toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlendirilmesine yönelik adımlar atmayı; eşit fırsat, hak ve sorumluluk dağılımı ile insana insan olduğu için verilmesi gereken değere sahip çıkacağımızı taahhüt ediyoruz. Faaliyet gösterdiği sektörün ötesinde, Türkiye’nin parlak yarınları için hizmet ederek geleceğe iz bırakmayı hedefleyen, çalışanlarının enerjisini bu mutlak hedef etrafında toplayan şirketimiz, bu anlayışla önemli bir inisiyatif üstlenerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu’nu güncelledi ve tüm çalışanlarıyla paylaştı.

Zira biliyoruz ki, fırsat eşitliğinin sağlanmadığı hiçbir platformda kalkınma da gerçekleşmiyor. Bu yüzden bu konudaki hassasiyetimiz, sadece kadınlarımız için değil, ortak geleceğimiz için önem taşıyor. Kadının iş hayatının her kademesinde yer almasının, eşitlik meselesinin ötesinde, toplumsal gelişmenin ön koşulu olduğu gerçeğinden hareketle bu alanda inisiyatif üstlenmekten gurur duyuyoruz.

Yolculuğumuz 2013 yılında başladı

Esasen bu yöndeki çabalarımız önemli bir geçmişe dayanıyor. 2013 yılında İşte Eşitlik Bildirgesi ile başlayan yolculuğumuz, 2014 yılında imzacısı olduğumuz Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ile devam etti. Benzer şekilde Ladikli ev kadınlarına meslek edindirmek için uygulamaya aldığımız Ladik Cam Atölyesi gibi pek çok yerel inisiyatife, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri ile devam ettik. 2019 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nı Sabancı Grubu’nda yayınlayan ilk şirket olduk.

Son dönemde ağırlıklı olarak; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odağında politika ve atölyeler üretiyoruz. Buradaki iki önemli paydaşımız ise; 2013 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından UNFPA desteği ile hayata geçirilen “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” (Business Against Domestic Violence - BADV) projesi ve kadının iş dünyasındaki liderliği konusunda özel sektöre yön veren Global Compact iş birliğimiz diyebiliriz. BADV Projesinin başlangıcı olan Aile İçi Şiddet Araştırması’na 2014 yılında katılan 20 şirketten biriydik.

Tabii manifestomuzu güncellerken ilkelerimizi, hedeflerimizi en kapsayıcı şekilde olacak şekilde ele aldık. Tüm çalışanlarına adil, saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan ve bu ortamın sürdürülebilir olması için çeşitli mekanizmalar geliştiren bir şirket olma prensibimizi net şekilde ortaya koyduk. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, şiddet ve taciz konularında farkındalık eğitimleri düzenleyerek çalışanlarımızın bilinçlenmesini hedefliyor, aldığımız tüm önleyici aksiyonlara rağmen taciz ve şiddet davranışının gerçekleşmesi durumunda ise sıfır tolerans yaklaşımı benimsiyoruz.

Tabii ilkelerimiz şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmış veya kalma riski olan tüm çalışanların bilgilenme ve destek alma amaçlı ilgili sosyal kurumlara yönlendirilmesine destek vermeyi de kapsıyor.

Çalışanlarımızın aile içi şiddet konusunda yardım talepleri olması durumunda danışma, yönlendirme ve destek ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından yararlanması için önerilerde bulunuyor, mağdur çalışanlarımızın haklarını koruyup, onları desteklerken; tüm bu süreci mahremiyete saygı çerçevesinde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

Akçansa olarak manifestomuz ile diyoruz ki;

• Eşitlikçi, adil, kapsayıcı, güvenli, şiddetin ve tacizin hiçbir türünü kabul etmeyen, çeşitlilikten beslenen kültürümüz bizi birbirimize bağlar. Şiddetin her türü ise bizi birbirimizden ayırır.

• Cinsiyet, dil, ırk, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, cinsel yönelim, yaş, fiziksel engel ve benzeri kişisel özelliklere gösterilen saygı bizi birbirimize bağlar, tacizin her türü ise bizi birbirimizden ayırır.

Hedefimize giden yolu ise bazı önemli adımlarla destekliyoruz. 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizde üst yönetimde yüzde 30 kadın sözümüzü tekrarlıyoruz. Şirket hedeflerimiz ile müdür ve üzeri tüm yönetim ekibinin hedeflerine atama ve işe alım için yüzde 40 kadın hedefini entegre ettik. 2018 yılından beri farklı lokasyonlarımızda çalışanlarımızı dahil ettiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği atölyelerine alt işveren çalışanlarımızı da dahil ederek bu alandaki farkındalığı ve yaratacağımız etkiyi şirket dışına da taşıma hedefimiz için gayret ediyoruz. “Let’s Shape the Future” sloganı ile ilkini 2018 yılında hayata geçirdiğimiz MT işe alım sürecimizde bugüne kadar Akçansa ailesine katılan 17 MT’nin 11’inin kadın oluşu bizim için bu konudaki kararlılığımızın da bir göstergesi konumunda.

Bizler, toplumsal cinsiyet eşitliği politikamız ile çok net bir şekilde, aile içi şiddet ve taciz konularında da farkındalık yaratarak, tüm çalışanlarımızın cinsiyet eşitliği kavramını benimsemesine, şiddetin ve tacizin her türüne karşı bilinçlenmesine destek olmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik; ekonomik, ekolojik ve sosyal hedefleri iş stratejimize entegre etmek anlamına geliyor

Tabii Akçansa olarak sürdürülebilirlik konusunda da inisiyatif alan, dünyamız için sonsuz olmayan kaynakları daha bilinçli ve verimli kullanmak adına farkındalık oluşturmayı birinci görevi kabul eden bir anlayışa sahibiz. Alternatif kaynakları daha fazla kullanmaya, doğal kaynakların kullanımını sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Kısaca sürdürülebilirlik bizim için ekonomik, ekolojik ve sosyal hedefleri iş stratejimize entegre etmek anlamına geliyor. İnsan odaklı, yenilikçi ve dinamik bakış açısını işlerimizin odağına yerleşti- riyor, bu perspektiften geleceği kurguluyoruz.

Yeni neslin çevikliğini şirket içindeki deneyimle birleştirmek üzere 14 mentor ve menti’den oluşan mentorluk programı Kariyer Çınarı’nı hayata geçirdik. EMCC tarafından da akredite edilmiş olan proje ile mentorlar ve mentileri yıl içinde bir araya getiriyor ve daha sonra bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Proje kapsamında topluluk şirketlerinden de mentorlar belirliyoruz.

Yenilikçilik işimizin merkezinde demiştik, özellikle çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları gelişim fırsatlarına her zaman, her yerde ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Akademi ile sektörde farklılaşırken, bu platform aracılığıyla farklı pozisyonlardaki çalışanlarımız için e-öğrenmeler, bireysel çalışma kaynakları, video eğitimler, anketler ve sınavlar gibi geniş yelpazede pek çok alternatif sunuyoruz.

Bizler hayata geçirdiğimiz tüm uygulama ve faaliyetler ile çalışanlarımıza fayda sağlayabilecek gerçek beklentilere dokunmayı amaç ediniyoruz. Çalışanlarımızla birlikte büyüyor, değişiyor; çağın, zamanın getirdiklerine adapte olma esnekliği gösteriyoruz.

Kurumsal başarı da akışa izin veren bu esnek yapıyla birlikte meyvelerini veriyor. İş dünyasının global düzeyde saygın ödül platformlarından ‘Stevie Awards for Great Employers’ programında kazandığımız 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle önemli bir başarının sahibi olduk. Benzer şekilde Globee Awards’ın prestijli platformu ‘International Best in Business Awards’ ödül programında öncü İnsan Kaynakları uygulamalarımız ile ‘Avrupa’da Yılın En İyi İşvereni’ kategorisinde en yüksek puanı alarak altın ödül kazandık. Önce insan anlayışımızla inovatif yaklaşımımızı buluşturduğumuz projeler ile geleceğe yol almayı sürdüreceğiz.

Yeni makalemizi okudunuz mu?