İK'da Operasyonel Verimliliğin Anahtarı E-inovasyon’da…

--- BU BİR ADVERTORIAL'DIR ---

 

Pandemi dönemi hepimize teknolojinin iş hayatındaki gücünü gösterdi. Gelecek yıllarda beklenen büyük teknolojik dönüşüm kısa sürede gerçekleşti ve tüm iş süreçlerini dönüştürdü. Kurumlara özel teknolojik çözümler sunan şirketler bu dönüşümün liderleri oldu. İşte şirketlerden biri de E-inovasyon… 1996 yılından bugüne yasal geçerli dijital dönüşüm ve yasal geçerli iletişim teknolojileri geliştiren E-inovasyon Yönetici Ortağı Levent Bakkaloğlu ile geliştirdikleri çözümleri konuştuk.

Öncelikle E-inovasyonu tanımak isteriz. Hikayeniz nasıl başladı?

1996 yılından bugüne yasal geçerli dijital dönüşüm ve yasal geçerli iletişim teknolojileri geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz, ülkemizde sadece 1 yılda iş hayatı içerisinde tüketilen 50 Milyar ile 120 Milyar sayfa arasındaki kâğıt tüketiminin dijitalleşmesini sağlamaktır. Bunu sağlayıp hem ülkemize hem doğamıza hem de şirketlerin operasyonel verimliliğine ciddi bir katkı sağlamayı hedefledik. Bu bağlamda kanunlarımızda yasal olarak geçerli kabul edilen; Elektronik imza(E-imza), Mobil imza, Zaman Damgası (ZD), SMS/OTP, Kayıtlı Elektronik Posta(KEP), Elektronik Fatura(E-Fatura), Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS), Know Your Customer (KYC), SMS/OTP, Fintech, Regtech, Legaltech, Hrtech, Insurtech, Blockchain, PSD2, Digital On Boarding alanlarında çalışıyor ve çözümler geliştiriyoruz.

Birçok sektöre özel çözümler üretiyorsunuz, okurlarımıza bu çözümlerden bahsedebilir misiniz?

Yasal Geçerli Dijital Dönüşüm çözümlerimiz ile tüm sektörlere ve tüm ölçekteki firmalara ürün sunuyoruz. Bu çözümlerimiz ile şirketlerin elektronik ortamda da yönetilebilmesini ve işlerin devam edebilmesini sağlıyoruz. Kâğıt ve ıslak imza ile yapılmakta olan tüm evrak işlemlerinden şirketleri kurtarıp, yasal geçerli olarak elektronik ortamlardan tüm belge işlemlerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Böylece dünyanın herhangi bir yerinden işlerini yapabilmelerini ve işlerini yönetebilmelerini sağlamış oluyoruz. Bu çerçevede geliştirdiğimiz çözümler ile şirketler hem iç süreçlerinde hem de dış süreçlerindeki tüm belge işlemlerini tek çatı altında ve tek uygulamada yapabiliyorlar.

Akıllı Şirketim Uygulaması Çatısı Atında veya Tek Başına Kullanılabilen Çözümlerimiz;

•    Akıllı HR (Dijital İK - Süreç ve Belge Yönetimi Çözümü)
•    Akıllı Talimat (Tüm bankalar ile entegre çalışır ve tek uygulamadan tüm banka işlemleri yapılır.)
•    Akıllı Finansman (Tüm finansman, faktoring, leasing, sigorta firmaları ile entegre çalışır.)
•    Akıllı Sözleşme (Tüm sözleşmelerinizi Tedarikçi, Bayi, Müşteri, Kamu v.b. yapabilmenizi sağlar.)
•    Akıllı Mutabakat (Cari Hesap Mutabakatı, BA, BS, Borç ve Alacak teyidi sağlar.)
•    Akıllı Yönetim Kurulu (Yön. Kur. Kararlarının elektronik ortamda yapılabilmesini sağlar.)
•    Akıllı KVKK (KVKK, Açık Rıza, Aydınlatma Metni v.b. işlemlerini yapabilmenizi sağlar.)
•    Akıllı Ekosistem (Tedarikçi, Bayi, Müşteri ile belge işlemlerinizi yapabilmenizi sağlar.)
•    Akıllı Muhaberat (Gelen, Giden ve Saklanan Belge trafiğini yönetebilmenizi sağlar.)
•    Akıllı Doküman (Akıllı belge, form yapısı ile istediğiniz belge ve formları tasarlayabilirsiniz.)
•    Akıllı Workflow (Süreç ve iş akışları oluşturmanızı sağlar.)
•    Akıllı Anket (Anket işlemlerinizi yapabilmenizi sağlar.)
•    Akıllı KYC (Uzaktan Müşteri Edinimi ve Sözleşme v.b. İmzalama)
•    Akıllı İmza Doğrulama ve Uygunluk Raporlama
•    Akıllı Islak İmza Teyit ve İmzacı Doğrulama
•    Akıllı Garanti Belgesi
•    Akıllı İmza API (Bordro, İK, ERP, BPM v.b. çözümlerinize imza teknolojileri eklersiniz.)
•    Akıllı Şirketim API (Akıllı Şirketim ile mevcut uygulamalarınızın entegre çalışmasını sağlar.)
•    E-imza API (Uygulamanıza E-imza entegrasyonu yapılabilmesini sağlar.)
•    Mobil İmza API (Uygulamanıza Mobil imza entegrasyonu yapılabilmesini sağlar.)
•    Zaman Damgası API (Uygulamanıza ZD entegrasyonu yapılabilmesini sağlar.)
•    Akıllı Arşiv (Tüm belgelerin tek çatı altında süreli veya süresiz saklanabilmesini sağlar.)
•    eSignBox (E-imza ve Mobil imza yazılım platformu)

“Akıllı HR ile Yeni Nesil Dijital İK” uygulamanız, İK profesyonelleri ve şirketler için hayat kolaylaştıran dinamik bir çözüm olarak görünüyor. Bu çözümün detaylarını ve İK operasyonlarına kattığı değeri anlatabilir misiniz?

Akıllı HR Uygulaması ‘’Yasal Geçerli Dijital İK - Süreç ve Belge Yönetimi Çözümüdür’’. Firmaların kanun / mevzuat gereğince İK süreçleri içerisinde düzenlemesi ve saklaması gereken tüm evrakları hiç kâğıt evrak olmadan, tamamen dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapabilmelerini sağlar.

İK Sürecindeki Tüm Belgelerin;
•    Oluşturulmasını
•    Personele Gönderilmesini
•    Personele Teslim Edilmesini
•    Personel Tarafından Görüntülenmesini
•    Personel İçin Uygunsa İmza/Onaylanmasını
•    Personel İçin Uygun Değilse İtiraz Edebilmesini
•    Yasal Geçerli Olarak Arşivlenip Saklanabilmesini
•    Firma ve Personel Tarafından İstendiğinde Erişilebilmesini
•    ÇİFT YÖNLÜ ETKİLEŞİMLİ OLARAK KULLANILABİLMESİNİ
o    Firmadan Personele
o    Personelden Firmaya karşılıklı olarak işlemler yapılabilmesini sağlayan çözümdür.

Akıllı HR ile İK süreci içerisindeki tüm gerekli belgeleri uçtan uca yönetebilirsiniz.

Belgenin oluşturulma aşamasından başlayarak saklanması aşamasına kadarki tüm süreçlerde dokümanın değişmezliği, teslimi, görüntülenmesi, onaylanması ve saklanmasını yasal geçerli teknolojiler ile kayıt ve koruma altında tutar. Yapılan işlemler, tutulan kayıtlar olası bir işveren ve işçi anlaşmazlığında mahkemede delil olarak kullanılır.

Söz konusu İK Belgeleri;

•    CV, İş Görüşmesi, KVKK, İş Teklifi, İş Sözleşmesi, Özlük Belgeleri vb.
•    Bordro, İzin, Mesai, Prim, Avans, Masraf, Zimmet Formları vb.
•    Fesih, İhbar, İhtar, Savunma Dilekçesi vb.
•    Performans, Eğitim, İSG Formları vb.
•    Atama, Görevlendirme Yazıları vb.
•    Banka Kredisi için Maaş Yazısı / Bordro vb.
•    Yasal Geçerli Dijital Arşivde Saklama (Minumum 20 Yıl)
•    DİĞER İK Dokümanları, Form ve Dilekçeler vb.

Akıllı HR ürünü içerisindeki yasal geçerli dijital dönüşüm teknolojileri ile Yasal Geçerli DİJİTAL İK süreçlerinizi kanun / mevzuata uygun bir şekilde uçtan uca yönetebilirsiniz. 

Akıllı HR içerisinde kanun / mevzuatta belirtilmiş olan tüm yasal geçerli dijital dönüşüm teknolojileri bulunmakta olup, tüm bu teknolojiler Akıllı HR ürünü içerisinde firma ve personelinin kullanımına sunulmaktadır. Firma kendisi ve personelleri için en uygun gördüğü teknolojiyi veya hepsini birden kullanabilir ve kullandırabilir.

•    Elektronik İmza (E-imza)
•    Mobil İmza (M-imza)
•    Zaman Damgası İmza (ZD)
•    Dijital İmza / Biyometrik İmza
•    Islak İmza (Teyit Edilebilen ve Doğrulanabilen)
•    Akıllı İmza (TÜBİTAK Zaman Damgası + SMS/OTP + Forensic Log)
•    İmza Doğrulama ve Uygunluk Beyanı
•    Harware Secure Module (HSM)
•    Blockchain Altyapısı
•    QR Kod / Karekod
•    Çift Yönlü İşlemler / Self Servis İK PORTALI (On Boarding)
•    Akıllı HR / API (Mevcut Bordro ve/veya İK uygulamalarınız ile entegre kullanabilirsiniz.)

‘’AKILLI HR / DİJİTAL İK SÜREÇLERİNDE YASAL GEÇERLİLİK KRİTERLERİNİ SAĞLIYOR ve MAHKEMELERDEKİ İŞÇİ - İŞVEREN DAVALARINDA ARANAN TÜM KRİTERLERİ KARŞILIYOR’’

1. İşveren, Kâğıt ve Islak imza ile yapmakta olduğu işlemleri BASİRETLİ İŞ ADAMINDAN beklenen kriterlere uygun olarak ister ise dijital ortamda da yapabilir.
2. HUKUKUN EŞİTLİK İLKESİNE uygun olarak, işveren ve işçinin kullandığı sistem ÇİFT YÖNLÜ olarak çalışmalıdır.
3. İşçi, belgenin içeriğini kabul etmiyorsa ve İTİRAZ edecek ise kullandırılan sistem buna başkaca bir araca ihtiyaç duymadan İTİRAZA İZİN vermelidir.
4. İşçi, kendisine işveren tarafından gönderilen belgeyi imzaladığında veya itiraz ettiğinde, söz konusu belge için DELİL EDİNME HAKKINI kullanabilmelidir.
5. İşçi, imzalayacağı veya itiraz edeceği belgeyi GÖRDÜĞÜ HALİ ile imzalayabilmelidir.
6. İşçi, İmzaladığı veya İtiraz ettiği belgeyi ve BELGE ÜZERİNDEKİ İMZA veya İTİRAZINI GÖREBİLMELİDİR.
7. Tarafların İMZASI veya İTİRAZI sadece ve sadece belge üzerinde olmalıdır. LOG veya VERİ TABANINDA olamaz.
8. İmza/itiraz edilen belge ve belge üzerindeki imza / itiraz BAŞKACA BİR ARACA ihtiyaç duymadan görülebilmelidir.
9. İşçi ve işveren için imzalanmış veya itiraz edilmiş BELGENİN VE İÇERİĞİNİN DEĞİŞMEZLİĞİ GARANTİ ALTINDA OLMALIDIR.
10. Taraflar için İMZA ATANLARIN KİMLİK DORULAMASI VE İSPATI MÜMKÜN OLMALIDIR.
11. İşçinin kendisinin belirleyebileceği ve sadece kendisinin değiştirebileceği EK GÜVENLİK (kullanıcı adı, parola vb.) olmalıdır.
12. Kullanılan Dijital İK sisteminin 3.TARAF ŞAHİDİ ve devletin yetki verdiği kurumlarda AYRICA İŞLEM KAYDI da bulunmalıdır.

Gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığınız projelerinizi de dinlemek isteriz?

Pandemi döneminde yaşanan zorluklar ve operasyonel verimlilik artışını maksimize etmek için müşterilerimizin bizden talep ettiği yeni özellikleri ve ürünleri geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Ülkemizde daha çok firmaya ulaşabilmek için ve ürünlerimizden daha çok firmanın faydalanabilmesi için ofis sayımızı (İstanbul (2), Ankara, Bursa, İzmir) 5’e çıkaracağız. Bununla beraber iş ortaklığı programımız ile de tüm Türkiye’de iş ortaklıkları kurarak tüm şehirlerimizdeki firmalara ulaşmayı ve hizmet vermeyi hedefledik. 

 

Haberi pdf olarak okumak için görsele tıklayınız.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024