İnsan Kaynakları Yönetimi'nin Önemli ve Güncel Konusu: "Ücret Yönetimi"

Çağımızın ekonomik ve sosyal politikalarının en önemli sorunlarından biri kuşkusuz ücretlerdir. Tüm ülkelerde çoğunlukla işgören ve ona bağlı olan ailesi, yaşamlarını sürdürebilmek için hemen tümüyle ücrete bağlıdırlar. Başka bir ifadeyle işgören ve ailesi açısından ücret; beslenme, barınma, giyinme, eğlenme, kültürel, vb. gereksinmelerini karşılayabilmenin tek kaynağının olması yönünden önem taşır. Bilindiği gibi “ücret” konusu çok geniş olup, birçok bilim alanını yakından ilgilendirmektedir. Ekonomi, Sosyal Politika, İş Hukuku, Maliye vb. bilim alanları.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024