Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çağdaş Özel Sektör Kuruluşları ve Gençlik

Günümüzde tüm dünyayı egemenliği altına alan mal, hizmet ve finans akışları açısından dünyanın tek, birleşik ve bütünleşik bir pazar haline gelmesi diye tanımlanan “Globalleşme” olgusunun iki zıt yanı var. Özellikle telekomünikasyon ve bilgisayar alanlarındaki “Teknolojik Devrim”i temel alan bu sürecin bir yanı doğa ve insanlık değerlerinin topyekün yıkımıyla tüm insanlığı yok oluşun eşiğine getirecek olan insanlık dışı bilinçsiz ve kör bir gelişme. Diğer yanı ise; Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Beşeri Gelişme” ilkesine bağlı olarak tekniği, teknolojiyi, kamusal kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, bilim adamlarını, yazarları, sanatkarları ve “Kurumsal Sorumluluk Sahibi Firmalar”ı, “Doğadan, insandan, istihdamdan ve gelecek”ten yana bir “İnsanlık Forumu”nda biraraya getiren insani – teknik evrensel gelişme.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024