İK profesyonelleri açısından seçim mülakatları ve mülakat yanlılıkları – 2

Favorilere Ekle
Geçtiğimiz sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız makalede bu kez, bireylerin (görüşmecilerin) kişilik özellikleriyle ilgili 4 kuram / yaklaşımı ayrıntılı olarak paylaşıyoruz.