İK operasyonlarında riski yönetmek en büyük beceridir!

Günümüzde, İK süreçlerine bağlı riskleri azaltmak için dikkate değer önlemler alınsa da şu anda var olan risk yönetimi uygulamaları; eleman alımları ve onların tavırları ile ilgili metodolojilere odaklanmıyor. İK’ya bağlı riskin özüne baktığımızda, İnsan Kaynakları’na organizasyondaki kayıpları önlemesi için ciddi roller yüklediğini görüyoruz. Ancak burada eksik olan; İK’ya bağlı risklerin bir organizasyon içinde nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için bir çerçevenin gerekli olduğudur!

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024