Co-Performans’ı tüm yönleriyle zirveye taşıdık

Performansa dayalı rekabetin gün geçtikçe daha da acımasız hale gelmesiyle performans yönetim sisteminde yeni arayışlara giriliyor. Bu konudaki en yenilikçi yaklaşımlardan biri de “Co-Performans” … Organizasyondaki tüm çalışanların farklı düşünmesini teşvik eden ama aynı hedefe koşulduğunu da garantileyen bu yaklaşım çalışanların sadece kendi performansından değil, sürekli üstleri ve astları ile etkileşim halinde olduğu için onların da performansından sorumlu olduğu fikrine dayalı…

Biz de bu yıl 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlediğimiz Performans, Ücret ve Ödül Yönetimi Zirvesi’nde yeni yaklaşımlarla performansı yöneten şirketlerdeki uygulamaları masaya yatırdık.

HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan zirvede sözü ilk alan isim ‘Microsoft’ta Performans ve Gelişim’ başlıklı konuşmasıyla Microsoft Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Özel oldu. Microsoft’un gelişimi destekleyen yaklaşımı doğrultusunda çalışan performansını sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönettiklerini, global ve yerelde hangi uygulamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Özel, teknolojinin desteğiyle çalışan bağlılığını sağlayan etkin ve esnek bir performans yönetim sistemi kurguladıklarının altını çizdi. 

Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü ‘Oyak Renault Performans Yönetimi Yaklaşımı’ başlıklı sunumuyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Oyak Renault’nun beyaz ve mavi yakalı çalışanları için kurdukları performans yönetim sisteminin detaylarını paylaşan Görgülü, konuşmasında ayrıca bu sistemin fark yaratan yönlerini, performans yönetiminin geleceğini ve İK yönetimine yansımalarını da anlattı. 

‘Dijital Teknolojide Dönüşüm ve Anlık Ödüllendirme’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isim Biggloyalty Grubu İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Enis Karslıoğlu oldu. Çalışan performans yönetimi ekseninde dijital teknolojideki dönüşümün yakalanmasıyla birlikte değişen takdir ve ödüllendirme sistemlerine dikkat çeken Karslıoğlu, takdir ve ödüllendirmeyi iç içe geçiren dinamik bir sistemin, takdirlerin paylaşılabileceği sosyal bir ortamın, anlık ödüllendirmeye izin veren işlevsel bir platformun kişileri nasıl motive ettiğini ve şirket hedeflerine nasıl ulaştırdığını tüm süreçleriyle anlattı.  

Borusan Holding Yetenek Yönetimi Müdürü Sedef Işıldak ‘Geribildirimin En Kolay Hali: PUANTUM’ başlıklı konuşmasıyla zirvedeki yerini alan isimlerden biri oldu. Konuşmasında, Borusan’ın anlık geri bildirim ve performans yönetim aracı olan Puantum’un detaylarını aktaran Işıldak, bu sistem ile birlikte kurumsal şeffaflık & geri bildirim kültürünü nasıl kurduklarını anlattı. Geri bildirimin ve şeffaflığın çalışan bağlılığındaki kritik önemine de değinen Sedef Işıldak, sunumunda Puantum uygulamalarına dair örnekleri de katılımcılarla paylaştı. 

Zirvede ‘Çeviklik Dünyasında Performans’ başlıklı konuşmayı gerçekleştiren isimler Baltaş Grubu Kurucu Ortağı Zuhal Baltaş, M.SC. DR. ve Eğitim Program & Proje Yöneticisi Çağla Bozer oldu. Kurumsal dünyanın her alanına giren çeviklik kavramının performans sistemlerine yansımalarını anlatan Baltaş ve Bozer, çevik bir performans yönetimi sisteminin nasıl kurulacağını, özellikle dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için neler yapılması gerektiğini anlattılar. 

Merck Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Mescioğlu ‘’Merck’te Yetenek Yönetimi, Performans ve Gelişim Süreçleri’’ başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isim oldu. Konuşmasında tüm dünyada İK’nın en tepe gündemi olan yetenek yönetimini performans ve gelişim paralelinde irdeleyen Mescioğlu, Merck’in başarıyla uyguladığı performans, yetenek yönetimi ve gelişim süreçlerini detaylı örneklerle anlattı.

‘İş Üzerinde Performans Koçluğu’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isim BAT Türkiye & Kuzey Afrika Yetenek Yönetimi Bölüm Müdürü Selin Zadeoğluları oldu. Performans yönetiminde koçluğun önemine vurgu yapan Zadeoğluları, anında geri bildirim ve iş üzerinde performans koçluğunun bireye, takıma ve kurum yarattığı katma değeri BAT uygulamaları üzerinden katılımcılara aktardı. 

GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Altuğ Yılmaz ‘İşi Oyuna Çeviren Motivasyon Sanatı: Oyunlaştırma’ başlıklı oturumuyla zirvedeydi. Özellikle yeni neslin iş dünyasına hakimiyeti arttıkça oyunlaştırmanın bir motivasyon aracı olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, konuşmasında oyunlaştırma ile iş hedeflerine ulaşmış̧, müşterileri ve çalışanları tarafında oyunun gücünü keşfetmiş ve süreçlerine taşımış olan firmaların öykülerine yer verdi. 

Zirvenin ikinci günü Toyota Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Seda Koytak’ın ‘Performans Yönetimine butİK ve ÇevİK yaklaşım: 1to1’ başlıklı konuşmasıyla başladı. Değişen iş anlayışı, teknolojik dönüşüm ve sosyal/demografik gelişmelere ayak uydurabilmek için Toyota olarak geliştirdikleri ve 1to1 olarak adlandırdıkları, mentorluğu ve gelişim takibini baz alan programın detaylarını aktaran Koytak, bu uygulamanın gerek çalışanlara gerekse kuruma yarattığı katma değeri de örneklerle anlattı. 

Zirvede ‘Evet biz yaptık. Ama bir sorun lütfen, neden yaptık?’ başlıklı oturumun sahibi FNSS Savunma Sistemleri Organizasyonel Gelişim Müdürü Barış Arpacı oldu. Konuşmasında FNSS olarak İK analitiği, veri ve ölçüm sistemlerinde geliştirdikleri ve birçok ödül kazandıkları yeni modelin hikayesinin detaylarını anlatan Arpacı, bu modele neden ihtiyaç duyduklarını, bu süreçten hangi kazanımları sağladıklarını ve çalışanların bu modele nasıl tepkiler verdiğini örneklerle aktardı. 

Zirve konuşmacılarından Perfetti Van Melle Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Kasım Korun ‘Performansta Sadelik: Az ile Çok Ölçebilmek’ başlıklı konuşmasıyla sahnedeydi. Performansta sadelik kavramının ne anlama geldiğini ve nasıl yapılabileceğini anlatan Korun, performans yönetiminde çalışan deneyimine odaklanmak gerektiğinin altını çizdi ve Perfetti Van Melle uygulamaları ekseninde performans değerlendirmenin inceliklerini paylaştı. 

HRthinksMe Danışmanlık Kurucusu Alper Toper ‘Motivasyon Merkezli Performans Görüşmesi’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Yeni nesil liderlerin görevinin takımlarının performansını yönetmek değil, motivasyon merkezli performans kültürünü yerleştirmek olduğunu belirten Toper, motivasyon merkezli performans görüşmesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan kilit noktaları paylaştı. 

‘Performansın Ritmi: Müzik Atölyesi’ başlıklı eğlenceli oturumun sahibi M3 Works Chief Entertainment Officer Erdem Genç oldu. Şirketlerdeki her bir departmanı orkestralardaki farklı enstrümanlara benzeten Genç, tüm enstrümanların uyumlu bir şekilde müzik yapmalarının performansta mükemmelliği sağlayacağını belirtti. Erdem Genç, konuşmasında farklı seslerin şirketlerdeki uyuma neler kattığı, bireysel performansın kurumsal performansı nasıl artırdığını katılımcıların da yer aldığı interaktif ve eğlenceli uygulamalarla paylaştı. 

Yıldız Holding Performans ve Yetenek Kıdemli Müdürü Aziz Revnaki ve İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü Gamze Ataer ‘Yıldız Holding Performans ve Yetenek Yönetimi süreç dönüşümü: "Yıldız Ol" Modeli’ başlıklı konuşmayı paylaşan isimler oldu. Yıldız Holding olarak sürdürülebilir İK süreçlerini desteklemek, çalışan bağlılığını sağlamak ve iş dünyasındaki hızlı değişime ayak uydurabilmek için hayata geçirdikleri Performans ve Yetenek Yönetimi sürecinde geçirdikleri dönüşümü anlatan Revnaki ve Ataer, bu dönüşümün şirkete ve çalışanlara sağladığı yararlardan da bahsetti.

‘Performans mı ücretten, ücret mi performanstan?’ başlıklı konuşmasıyla zirvedeki yerini alan isim HRMONDO İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Murat Karakaş oldu. Ücret Yönetimi’nin gider yönetimi kadar gelir yönetimi üzerinde de etkili olduğunu belirten Karakaş, bu nedenle şirketlerin ve İK’nın bu konuda neler yapabileceklerine değindi ve artık performans değerlendirme’den performans yönetimi’ne geçiş yapmak gerektiğinin altını çizdi.  Karakaş, ayrıca HRMONDO Performans ve Ücret Gündem Anketi’nin sonuçlarını da katılımcılarla paylaştı. 

3M Türkiye Ülke İK Direktörü Ceyla Beller Özgün ‘Zor zamanlarda dayanıklılık’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Zor zamanlarda hem kurumların hem çalışanların performansının düştüğüne değinen Özgün, önemli olanın; bu zorluklarla baş etme konusunda hem İK’nın hem şirketin, çalışanları ve organizasyonu nasıl yönettiği veya yönlendirdiği olduğunun altını çizdi. Özgün, konuşmasında 3M olarak çalışanların zor zamanları daha kolay atlatabilmeleri için neler yaptıklarını uygulama örnekleriyle paylaştı. 

2 gün boyunca yoğun bir içerikle katılımcılarını ağırlayan zirvenin kapanışını ‘Son 50 Yılın, En İyi Performans Sistemi Uygulaması’ başlıklı konuşmasıyla Prometheus Danışmanlık Genel Müdürü M. Yücel Atış gerçekleştirdi. Doğru bir performans sisteminin nasıl kurulacağını dünyadaki en iyi örneklerle anlatan Atış, en iyi performans sisteminin her kurumun ihtiyaçlarına göre değişeceğinin ve performans yönetiminde tek bir doğru olmadığının altını çizdi. Atış, konuşmasında performans sistemi uygulaması konusunda son 50 yılın en başarılılarını gerekçeleri ve sonuçlarıyla paylaştı. 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024