İK Analitik hız kesmeden büyüyor!


Araştırma şirketi Gartner'a göre, sosyal olarak mesafeli bir çalışma ortamında, veriler, İK karar vermede daha da önemli hale geliyor. "Kişi analizi" olarak bilinen bu veri keşfi dalı, çalışanın ne yaptığını, neden yaptığını ve kurumu nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için İK tarafından toplanan ve depolanan bilgileri kullanmaya odaklanır.

Küresel İK analitiği pazar büyüklüğü 2019'da 2,25 milyar ABD doları olarak değerlendirildi ve 2020'den 2027'ye % 14,2'lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor.

Şirketlerin çeşitli sektörlerde İK analitiği talebini artırması muhtemeldir. Kuruluşun işgücü optimizasyonunu teşvik etmesine ve tam iş gücü performansı iyileştirmesi için ölçütler oluşturmasına olanak tanır. İş geliştirme için çok önemli olan insan kaynağı kullanımıyla ilgili iş kararlarını uygulamak için büyük yapılandırılmamış verileri gerçek zamanlı olarak analiz edebilir ve bunlara erişebilir.

Finans gibi endüstriler yıllardır verilerden yararlanıyor ve sonuçları genellikle insanlardan daha fazla kâra odaklanırken, temel ilke aynıdır: Ölçüler önemlidir. İK analitik uzmanları, İK ekiplerinin satış ve finans gibi diğer işlevlerde olduğu gibi iş kararlarını güçlendiren analiz edilmiş ve denetlenmiş süreçler olan "sonuç ölçütleri" geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Şirketiniz için cevaplanacak anahtar soruları tanımlamak; sistemlerinizin ve destekledikleri iş süreçlerinin gerçeği temsil eden verileri yakalamasını sağlamak.

İK Analitikleri ne yapar?

İK analitiği, çalışanlarınızın işyerinde nasıl performans gösterdiğiyle ilgili veri toplamaz, bunun yerine tek amacı, her bir insan kaynağı süreci hakkında daha iyi bilgi sağlamak, ilgili verileri toplamak ve daha sonra bu verileri nasıl iyileştireceğiniz konusunda bilinçli kararlar almak için kullanmaktır. 

Örneğin, İK analitiğini kullanarak şirketinizin İK sistemi hakkında aşağıdaki soruları yanıtlayabilirsiniz:

•    Çalışan devir oranınız ne kadar yüksek? 
•    Bir yıl içinde hangi çalışanlarınız şirketten ayrılacak?
•    Çalışan devir hızının yüzde kaçı pişmanlık duyulan bir kayıptır?

Örneğin, birçok şirketin takip etmekte zorlandığı temel bir ölçüt, yeni işe alım devir hızıdır. Bu, ilk işe alım döneminden sonra ayrılan çalışanların yüzdesidir (örneğin, ayda bir hafta veya üç ay). Bu metriği izlemek, işe alma (doğru kişileri bulma) ve işe alım süreçlerinizin (onları üretken ve bağlı kılma) başarısını ölçer. Metriğin etkili bir şekilde hesaplanmasını sağlamak için, sayıların doğru olduğundan emin olmak için işe alma, işe alma ve sonlandırma süreçlerinde verilerin nasıl girildiğini incelemeniz ve ayrıca sayıların arkasındaki "neden"i anlayabilmeniz gerekir.

Verilerle başlayıp kritik ölçümleri yöneterek, İnsan Kaynakları liderleri, çalışanların ve şirketlerinin çalışmalarını destekleyen eyleme geçirilebilir içgörüler geliştirmek için kendilerini daha iyi konumlandırabilirler.

Nesnelerin İnterneti ve İK Analitik

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve analitik gibi yenilikçi teknolojilerin yardımıyla doğru yetenekleri kullanma ve çalışanları elde tutma oranını artırma ihtiyacının pazar büyümesini hızlandıracağı öngörülüyor. Bu çözümlerin yardımıyla şirketler, çalışan bağlılığını artırmaya, çalışanların işe alımını kolaylaştırmaya ve iş gücü verimliliğini artırmaya daha fazla odaklanabilir. Bu analitik çözümler, İK uzmanlarının çalışanları yönetmesine, çekmesine ve elde tutmasına olanak tanır; bu, daha sonra kuruluş için Yatırım Getirisinin (ROI) artmasına, üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlar.

İnsan Kaynakları yönetimi çözüm sağlayıcıları, müşteri gereksinimlerine göre yazılım tasarımlarını iyileştirmek için Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) alanlarındaki mevcut teknolojik trendlere daha fazla odaklanıyor. Birçok şirket, anlaşılması, uygulanması ve müşterileri için daha fazla verimlilik sunan çözümler sağlamak için Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmaktadır. Örneğin Oracle gibi büyük çözüm sağlayıcıları; SAP SE; ve Workday Inc., sistemleri sık sık yükseltme ihtiyacını azaltmak için ürünlerini bulutta sunuyor. Ayrıca, kuruluşların üretkenliğini artırmak amacıyla manuel çabaları azaltmak için dijital teknolojilerin, mobil uygulamaların ve internet bağlantısının benimsenmesini destekleyen hükümet girişimlerinin pazar büyümesini hızlandırması bekleniyor.

Son on yılda, kuruluşlarla ilgili çok sayıda iş gücü verisi mevcuttur ve bu veriler, iyi kullanılırsa, bir kuruluşun kararlarıyla ilgili önemli sonuçlara yol açabilir. 

Analitik ve işgücü verilerinin kullanılabilirliği alanlarındaki hızlı teknolojik gelişmeler, birçok kuruluşun bu teknolojileri iş süreçlerinde uygulamasına neden olmuştur. Çalışanların işe alınması ve eğitilmesi pahalı bir süreçtir ve çalışanın önemli bir süre hizmet vermeden organizasyondan ayrılması organizasyon için bir kayıp haline gelir. Bu nedenle, diğerlerinin yanı sıra çalışan tutma, yetenek yönetimi ve yedekleme planlaması, genel kurumsal performansı iyileştirmek için kritik faktörler haline geldi. İK analitiğinin kullanılması, kuruluşların daha iyi karar vermelerine ve sermayelerini maksimize etmelerine yardımcı olur, bu da daha sonra İK analitiği pazarının büyümesini hızlandırır.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve analitik gibi yenilikçi teknolojilerin yardımıyla vasıflı yetenekleri kullanma ve çalışanları elde tutma oranını artırma ihtiyacının pazar büyümesini hızlandıracağı öngörülüyor. Bu çözümlerin yardımıyla şirketler, çalışan bağlılığını artırmaya, çalışanların işe alımını kolaylaştırmaya ve iş gücü verimliliğini artırmaya daha fazla odaklanabilir. Bu analitik çözümler, İK uzmanlarının çalışanları yönetmesine, çekmesine ve elde tutmasına olanak tanır; bu, daha sonra kuruluş için Yatırım Getirisinin (ROI) artmasına, üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlar.

BT ve Telekom sektörünün 2021'de pazara hakim olması bekleniyor, çünkü bu sektör büyük iş gücüne hitap ediyor ve analitik çözümlerini dağıtmak için gereken teknik altyapıya sahip. Ek olarak, bu sektördeki şirketler küresel ayak izlerini genişletiyorlar, bu da küresel olarak dağınık iş gücünün yönetilmesinde zorluklar yaratarak verimli İK analitiği çözümlerine olan talebi artırıyor. BT ve Telekom endüstrisinin küreselleşmesi, dikkate değer bir büyümeye tanıklık ettiği bu sektörde çözümlerin konuşlandırılması için İK analitiği girişimlerine yapılan yatırımlarda artışa neden oldu.

Bankacılık ve finans sektörü, rekabetçi baskılar ve yasal değişiklikler nedeniyle büyük bir kesinti yaşıyor. Bilgi güvenliği tehditleri, uyumluluk gereksinimleri ve düşük kar marjları gibi belirgin zorluklarla karşı karşıyadır. Zorluklar, bankacılık ve finans sektörünü, operasyonları yeniden düzenlemek ve iş gücü maliyetlerini en aza indirmek için işgücünü ilişkilendirmek için İK analitiğini kullanmaya teşvik ediyor. Bu son kullanım segmentindeki işletmeler, pazarlama temsilcilerinin ve satış çalışanlarının performansını iyileştirmek için İK analitiğini benimsemeye vurgu yapıyorlar.
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024