Global İK’yı zirvede konuştuk!


Global yetenek değişkenleri büyüdükçe ve uluslararası yetkinlikler işin içine girdikçe global İK ağı da önemli hale geliyor. İK’nın dünya çapında iş yapan firmaların performanslarının geliştirilmesindeki rolünü anlamak, bu ağla birlikte daha kritik bir öneme kavuştu. Haliyle İK da artık global düşünmek ve global İK uygulamalarını takip ederek bunları yerele adapte etmek zorunda.... Günümüzde İK için tek gerçek var; ‘global’ düşünmüyorsan, kaybetmeye mahkumsun! Biz de HRdergi olarak bu gerçekten yola çıkarak 11 Mart’ta Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de Genbil ve Motiwe’nin Resmi Sponsorluğu’nda ‘İK’da Sınırları Kaldırıyoruz’ mottosu’yla Global İK Zirvesi’ni düzenledik. Katılımcılarımız global İK uygulamaları ve bunların yerel adaptasyonlarını, global ve yerel şirketlerin İK liderlerinden dinleme fırsatı buldu.

HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan zirvenin ilk konuşmacısı “Future of HR” başlıklı oturumuyla KPMG Türkiye İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Tuğba Kavak oldu. KPMG tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları doğrultusunda ‘Türkiye ve dünyadaki CEO'ların gözünden insan, kültür ve değişim yönetimi’ni anlatan Kavak, bu değişim sürecinden başarıyla geçmek isteyen şirketlerin, tıpkı müşterileri gibi çalışanlarını da mutlu edecek bir ortam yaratmak zorunda olduklarını ifade etti. Küresel CEO'ların %45'inin önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerindeki iş gücünün yarısından fazlasına yeni dijital beceriler kazandırmayı planladığına ve bu oranın Türkiye'de ise yalnızca %8 olduğuna dikkat çeken Tuğba Kavak, Türkiye'deki CEO'ların %40'ının, yenilik sürecinde deneme yanılmanın kabul gördüğü kurumsal kültüre sahip olduğunun da altını çizdi. Tuğba Kavak, değişim sürecinde İK ve yönetim arasında olması gereken uyumu da şöyle ifade etti: “Değişime ayak uydurabilen ve köklü değişimi kendi lehine çevirebilen bir işletme yaratmak için, CEO ve CHRO’ların birlikte çalışması ve şirketlerini sürekli olarak değişmeye ve değişime uyum sağlamaya zorlamaları çok önemlidir.”

Genbil Yönetici Ortağı Hakan Parlak “Microsoft Teknolojileri ile İK'da Dijitalleşme” ile zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Konuşmasında, Microsoft tarafından gerçekleştirilen Low-Code / No Code (Az veya hiç kod gerektirmeyen uygulama platformu) uygulamalarını anlatan Parlak, bu uygulamalardaki amacın; organizasyonlarda çalışan herkesi dijital dönüşüme destek vermesi için teşvik etmek olduğunu ifade etti. Microsoft Power Platform’ları hakkında da bilgi veren Hakan Parlak, gerek Microsoft altyapısının sağladığı esneklik ve gerekse çoklu dil özelliği ile çözümün/süreçlerin globalleşmesine katkılarını örnek uygulamalarla anlattı. Microsoft Power Platform’da akıllı uygulamalar gerçekleştirmek için low-code yaklaşımının kolaylıklarını da aktaran Parlak, bu kolaylığı şöyle ifade etti: “Tek başına veya Office 365 ile bütünleşik çalışan web ve mobil uygulamalar oluşturabilir, 275’den fazla bağlantı noktası ile istediğiniz yerden veri çekebilir ve bunu uygula- manızda kullanabilirsiniz.”

“Global - Dijital Takdir ve Ödüllendirme” başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isim Biggloyalty CEO'su Enis Karslıoğlu oldu. İK'da geleceği belirleyecek unsurları; globalleşme, mobil dijital, büyük veri, sosyal medya ve e-ticaret olarak sıralayan Karslıoğlu, İK'cının geleceğe ayak uydurması için teknolojiyi kullanabilen ve anlayabilen biri yani ‘bilişsel esnek’ olması gerektiğini ifade etti. İş dünyasındaki geleceğin 10 trendini katılımcılarla paylaşan Enis Karslıoğlu, yeni nesil iş dünyasının en önemli eğilimini; sınırsız işyeri deneyimi yaşatmak olarak özetledi. Biggloyalty’nin global çapta gerçekleştirdiği dijital takdir ve ödüllendirme uygulamalarını da aktaran Karslıoğlu, konuşmasında dijital takdir ve ödüllendirmenin İnsan Kaynakları'nın hayatını nasıl kolaylaştır- dığını örneklerle anlattı.

Oracle Türkiye Kurumsal İş Uygulamaları Satış Direktörü Ayşegül Dedeoğlu ve Oracle Türkiye İnsan Kaynakları Çözüm Danışmanı Elif Karagöz Bağcılar da “İnsan Kaynakları'nda 4 Boyut: Dijital, Deneyim, Değer, Dönüşüm” başlıklı oturum ile zirvede söz alan isimler oldu. Son 5 yıldır fiziksel koşullardan bağımsız bir yetenek ve iş dünyası ile karşı karşıya olduğumuzu ve bunun da İK'nın rollerini değiştirdiğini ifade eden Dedeoğlu ve Bağcılar, dijital dönüşüm ve İnsan Kaynakları arasındaki ilişkiyi bir bebeğin limonu ilk tatma deneyimine benzetti. ‘Dijital Dene- yim ile Katma Değer Yaratan Dönüşüm’ü Oracle örneği ile anlatan Ayşegül Dedeoğlu ve Elif Karagöz Bağcılar, dijitalleşmenin en önemli faktörünün 'insan' olduğunu belirtti ve dijital dönüşümün en önemli boyutlarının da 'kültürel, bilişsel ve fiziksel' olduğunun altını çizdiler.

Turkcell Global Bilgi İK'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar da “Kalbe Dokunan Dijital Deneyim” başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isim oldu. Çalışan deneyimini; “bir organizasyonun çalışanı ile temas ettiği noktalardaki etkileşimlerinin, zaman içinde yarattığı duygu bütünü” olarak tanımlayan Çavdar, Turkcell Global Bilgi'nin 'design thinking' merkezli dijital çalışan deneyiminin detaylarını da aktardı. ‘Çalışan ne bekliyor’u bilmeden çalışan deneyiminde başarılı olunmayacağının altını çizen Zafer Çavdar, Global Bilgi olarak dijital çalışan deneyimi yolculuğunda çalışanın 'sosyal medya alışkanlıkları ile uyumlu dijital kanallar' istediğini keşfettiklerini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bizim tüm yolculuğumuz 'çalışan deneyiminden çalışanın dijital deneyimi’nedir. Çalışanı global'e hazırlama ve çalışana dijital deneyim yaşatma yolculuğumuz başarıyla devam ediyor.” Güçlü bir müşteri deneyiminin temelinde iyi bir "çalışan deneyimi" olduğunu belirten Zafer Çavdar, iyi bir çalışan deneyiminin temelinde de "kalbe dokunan dijital deneyim" olduğunun altını çizdi.

“Yıldız Holding Global Yetenek Yönetimi” başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isim Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın oldu. Yetenekli çalışanın, yüksek performans ve potansiyele sahip, bir ya da birden fazla kritik pozisyonunun yedeği olabilecek çalışan olduğunu belirten Aydın, Yıldız Holding’in potansiyel ve performans değerlendirme yaklaşımı üzerine bilgiler aktardı. Yolculuğa yerel bir şirket olarak başlayıp global bir marka olarak devam eden Yıldız Holding’in GOAL21 vizyonuyla çalışanlara yüklediği ‘Yıldız Ol’ misyonuna dair de konuşan Bahattin Aydın, global çapta yetenek yönetimini nasıl gerçekleştirdikle- rini, kritik pozisyon belirleme süreci ve yedekleme stratejilerini de örneklerle anlattı. Bahattin Aydın, Yıldız Holding GOAL21 vizyonunu şöyle özetledi: “GOAL21; değerlerimizi kullanarak global stratejilerimizle aynı doğrultuda bir gelecek inşa etmemizi sağlayan araç ve davranış setidir.”

Motiwe Kurucu Ortağı Mete Bayrak “Kurum için Yapay Zekâ Destekli Video Analizi Çözümleri” ile zirvede söz alan isim oldu. Yapay destekli video analiz çözümleri ile içeriği veriye dönüştürdüklerini ifade eden Bayrak, arama sonuçlarında video içeriklerin diğer içeriklere göre %40 daha fazla tıklama aldığını ifade etti. Konuşmasında, akıllı dijital medya yönetiminin detaylarını da aktaran Mete Bayrak, Motiwe olarak sundukları kurumsal çözümlere dair örnekler paylaştı. Cloudtivi Portal ile şirketlerin gereksinimlerine bağlı olarak kolay yönetim, yüksek kullanılabilirlik, takip ve kontrol kolaylığı olan video çözümler sunduklarını belirten Mete Bayrak, akıllı dijital medya yönetiminin özelliklerini ‘obje tanıma, duygu tanıma, yüz tanıma, OCR ve tercüme, konuşmayı yazıya dökme’ olarak sıraladı.

“İnsan Kaynağının Dijital Yönetimi: TIK (Tekfen İnsan Kaynakları) Mobil Uygulaması” başlıklı oturumu paylaşan isim Tekfen Holding İnsan Kaynakları Grup Şirketler Direktörü Erhan Hersek oldu. Dijital İnsan Kaynakları’nı tercih etmelerinin nedenini ‘tüketici alışkanlıklarına uygun, marka bilinirliğini, iç ve dış müşteri bağlılığını artırması’ olarak açıklayan Hersek, TIK Mobil uygulaması sayesinde kendilerine ait bir iletişim kanalıyla kendi veri tabanlarını oluşturduklarını, zaman ve mekândan bağımsız eğitim programları geliştirdiklerini ifade etti. TIK Mobil ile dünyanın dört bir yanında çalışan Tekfen Holding çalışanlarına zamandan bağımsız olarak ulaşabildiklerini söyleyen ve çalışanların da İK süreçlerine istedikleri zaman erişebildiklerinin altını çizen Erhan Hersek hem çalışanların hem de adayların bu süreçte hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirtti.

HSBC Bank İK'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin “HSBC'de Globalden Yerele İK Uygulamaları” başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isim oldu. Konuşmasına, dünyada son dönemlerde yaşanan sağlık krizini global bir şirket olarak nasıl yönettiklerini anlatarak başlayan Temoçin, çevik İK anlayışının bu tür zor dönemlerde esnek karar almalarını kolaylaştırdığını ifade etti. HSBC Bank olarak hayata geçirdikleri, çalışan ve yöneticiyi ortak bir portalda buluşturan HR Direct uygulamasından da bahseden Funda Temoçin, İK politikalarından ve çalışanlara sundukları ek menfaatlerden de örnekler paylaştı. Global çapta faaliyet gösteren bir şirket olarak zaman ve mekândan bağımsız, farklı kültürlerde çalışanları ortak bir noktada buluşturan İK uygulamalarının neden ‘çevik’ olması gerektiğine de değinen Temoçin, ‘At our Best’, KİM (Kişisel İletişim Merkezi) gibi farklı uygulamalara da dair örnekler paylaştı.

“Dünya Standartlarında İK Yolculuğu” başlıklı oturumuyla zirvede söz alan isim Shell Türkiye İK Direktörü Eda Güzeldemir Demiray oldu. Dünya devi Shell’in değişen ve dönüşen İK hikayesini hem global hem yerel perspektiften anlatan Demiray, Shell’in başarısındaki kilit faktörü, İK'nın daha az maliyetle daha fazla etki sunabilmesi ve İK’nın çalışma deneyimini kolaylaştırması olarak tanımladıklarını ifade etti. Oraya ulaşmak için, “Dünya Sınıfına İK Yolculuğu”nu gerçekleştirdiklerini belirten Eda Güzeldemir Demiray bu yolculuğun; çalışanların, bölüm yöneticileri ve üst düzey iş liderlerinin çalışma şeklini birçok şekilde değiştirdiğinin altını çizdi. İnsan kaynağı stratejisini yenileme sürecinde dört ana alana odaklandıklarını söyleyen Demiray, bu alanları şöyle sıraladı: “Farklılaşan yetenek ve beceriler, ilham verici ve esinlendirici liderlik, daha fazla istikrar ve verimlilik ile rekabetçi iş gücü, kazanmaya ve sürdürülebilirliğe odaklı bir performans kültürü...”

Zirvenin kapanış oturumunu gerçekleştiren isim “Geçmişin Gücüyle Geleceğe Bakmak” başlıklı konuşmasıyla Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Okan Vural oldu. Konuşmasında, Prometeon’un Operasyonel İK’dan Stratejik İK’ya yolculuğunu anlatan Vural, İK motto’larını ‘Her adımda her planda yarına değer kat!’ olarak belirlediklerini ifade etti. İK süreçlerini dönüştürürken organizasyondaki yetkinliklere, motivasyona, güçlü ve geleceğe odaklanan takım kültürüne odaklandıklarını belirten Okan Vural, yeniden belirledikleri İnsan Kaynakları vizyonlarını şöyle tanımladı: “Yüksek performanslı zengin ürün çeşitliliği ve değer katan hizmetler ile müşterilerimizin ‘Çözüm Ortağı’ olarak sürdürülebilir karlılık ile Türkiye’de pazar liderliğine ulaşmak ve en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer almak...”


DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024