Signify İnsan Kaynakları, çalışanlarının Aydınlık Yaşamı için görev başında

Önce Philips, sonra Philips Aydınlatma, şimdi ise Signify... “Daha aydınlık yaşamlar ve daha iyi bir yaşam için ışığın olağanüstü potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan stratejik vizyonun açık bir ifadesi” olan şirket ismindeki bu değişim, İnsan Kaynakları ajandasında da kültür, yetkinlik, yetenek ve çalışan deneyimindeki odak ile destekleniyor. “Çalışan deneyimi kavramının daha da ön plana çıkacağı, dijital iletişim araçları ile yer ve zamandan bağımsız daha otonom çalışma modellerinin ön plana çıkacağı bir gelecek bekliyor bizi” diyor Signify Türkiye İK Müdürü Zeynep Deniz Gediz: “Biz de İnsan Kaynakları ajandamızı hem bizi bu değişime proaktif olarak hazırlayacak, hem de stratejik inisiyatiflerimizi destekleyecek öncelikler çerçevesinde yönetiyoruz”.
Öncelikle Signify’ı sizin sözlerinizle dinlemek isteriz. Bize kısaca şirketten ve yaşadığınız değişim sürecinden söz eder misiniz?

Philips ismiyle Hollanda’da kurulan şirketimiz 129 yılı aşkın süredir aydınlatma sektörüne liderlik ediyor. 2016 yılında, Philips bünyesinden ayrılarak Euronext Amsterdam Borsası’nda kote olan, ‘Philips Aydınlatma’ adında ayrı bir şirket haline geldik. Mayıs 2018 itibariyle de halka arz sürecimizin bir parçası olarak yola ‘Signify’ ismiyle devam etme kararı aldık. Yeni şirket ismimizi seçmemizde ışığın, anlamı birleştiren ve aktaran akıllı bir dil haline gelmesi etkili oldu. Yeni ismimiz, daha aydınlık yaşamlar ve daha iyi bir dünya için ışığın olağanüstü potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan stratejik vizyonumuzun açık bir ifadesi... ‘Işığın Anlamı’ mottosuyla, ışığın aydınlatmanın ötesinde değer yarattığı daha akıllı bir dünyaya kapı açıyoruz.

Teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yönettiğimiz bu değişimi İnsan Kaynakları ajandasında da kültür, yetkinlik, yetenek ve çalışan deneyimi noktalarındaki odağımız ile destekliyoruz.

Nasıl bir İK yapılanmanız var? Kaç kişilik bir ekipsiniz, kaç kişilik bir nüfusa hizmet üretiyorsunuz?

Dünya genelinde 74 ülkede 32 bin çalışana sahip bir şirket olarak Türkiye’de yaklaşık 90 kişi ve dört bölgeden oluşan bir ticari organizasyonumuz bulunuyor. 2 kişiden oluşan İnsan Kaynakları departmanımız ise Ortadoğu, Türkiye & Pakistan bölge organizasyonuna bağlı olarak çalışıyor. Hem bölgedeki ekibimizle hem de yetenek yönetimi, ücretlendirme, eğitim gibi farklı İK fonksiyonlarında global uzmanlık merkezlerimizdeki meslektaşlarımızla stratejik ajandamızın ve günlük operasyonel gündemimizin yönetilmesinde sıkı bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. İnsan Kaynakları ekibi olarak çalışma modelimizde de “önce müşteri” diyen, oyunu değiştiren, sonuç odaklı ve birlikte daha güçlü bir kültürü etik değerler ve radikal işbirliği ile harmanlayarak birbirimizden ve hatalarımızdan öğrendiğimiz, başarılarımızı ise birlikte kutladığımız keyifli bir deneyim haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bizim için her noktada geribildirim ve da- hiliyet çok önemli. Her yıl İnsan Kaynakları ajandamızın hem hazırlanması hem de uygulanması aşamasında hem liderlerimizin aktif olarak katkı sağlayıp sahiplenmelerini, hem de tüm çalışanlarımızın dahil olup geribildirimlerini paylaşarak deneyimlerini şekillendirmelerini çok önemsiyor ve teşvik ediyoruz.

Şimdilerde üzerinde çalıştığınız yeni uygulamalar var mı? Ekip olarak neler öncelikli olarak yer alıyor ajandanızda?

Dünya artık hepimizin öngörebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor ve evriliyor. Değişimin temelinde de teknoloji ve dijitalleşme yer alıyor. Bizim de Signify olarak nesnelerin interneti, 3D printing, Li-Fi, Horticulture gibi sistem ve çözümlerimizle yer aldığımız bu teknolojik değişimin hızı, yalnızca global ekonomik, politik ve sosyal ekosistemi değil şirketlerin iş modellerini ve çalışma hayatını da şekillendiriyor. Gelecekte de bu etkilerin artarak devam edeceği, aynı müşteri deneyimi konsepti gibi çalışan deneyimi kavramının daha da ön plana çıkacağı, dijital iletişim araçları ile yer ve zamandan bağımsız daha otonom çalışma modellerinin ön plana çıkacağı bir gelecek bekliyor bizi. Biz de İnsan Kaynakları ajandamızı hem bizi bu değişime proaktif olarak hazırlayacak, hem de stratejik inisiyatiflerimizi destekleyecek öncelikler çerçevesinde yönetiyoruz.

Bu önceliklerden ilki stratejik işgücü planlanması... Hem dünyadaki değişimi hem de stratejimizi destekleyecek doğru bir işgücü profilinin şirketimizde bulunduğundan ve sürekli geliştiğinden emin olmak önceliğimiz. Doğru işgücü profili kavramının içinde en önemli yeri ise yetenekler, yetkinlikler ve çeşitlilik alıyor.

Yetenek kavramından beklenti, değişen bu ekosistem içerisinde kendisini yetkinlik ve bilgi anlamında sürekli güncel tutan, bu bilgi ve yetkinlikleri değişen şartlarda etkin şekilde kullanabilecek proaktifliğe sahip, datayı anlamlandırabilen, bilişsel esnekliğe sahip, inovatif, meraklı, en önemlisi de değişen çalışma şartlarına rağmen başarıyı mümkün kılmaya yarayacak güçlü iletişim ve işbirliği yetkinliklerini de barındıran yüksek duygusal zekaya sahip profiller olmaları...

O nedenle Signify olarak biz de işe alım süreçlerimizi dijital mecralara taşırken aynı zamanda da yetenek işe alım yöntemlerimizi bu yetkinlikleri sezmek ve ölçebilmek üzere sürekli güncelliyoruz. Ayrıca kendi yeteneklerimizin gelişimini de bu yetkinlikler çerçevesinde Learning@ Signify gibi dijital platform ve uygulamalarla destekliyor ve planlıyoruz.

Global seviyede Signify olarak IoT ve diğer alanlarda sunduğumuz akıllı çözümlere paralel olarak çalışanlarımızın dijital bakış açısı ve yetkinliklerinin gelişmesi, şirketimizin stratejisinin önemli bir bileşeni... Diğer taraftan genç yeteneklerle yine dijital platformlarda Light Up programımız dahilinde bir araya geliyoruz.

Tüm bu inisiyatiflerin gerçekleşeceği ortam yani kültür ise ikinci önceliğimiz... Başarının ancak kültür ve stratejinin kol kola yürüdüğü bir yolculukla geleceğine inanıyoruz. Bu yolculukta temelini merak duygusundan alan bir öğrenme ve gelişim kültürü ilk sırada.

Signify olarak hem global hem de lokal seviyede birçok öğrenme ve gelişim aracına ve inisiyatifine sahibiz. Çalışanlarımızın kendi gelişimlerini ve öğrenme yolculuklarını merakla sahiplenip yön vermelerine, bu yolculuğun her aşamasında aktif olarak geribildirim alıp vermelerine, yöneticilerimizin de gelişmiş koçluk ve mentörlük yetkinlikleri ile bu yolculukta çalışanlarımıza destekleyici bir liderlik göstermelerine odaklanıyoruz.

Diğer taraftan da çalışan bağlılığı ve yüksek performanslı ekipler oluşturma inisiyatif lerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Global kapsamda başlattığımız “Organizational Health” (Organizasyonel Sağlık) programı ile altı öncelik dahilinde organizasyonumuzu yeni çalışma modelleri, takdir ve ödüllendirme, çeşitlilik ve dahil etme, iş ve özel hayat dengesi inisiyatifleri ile zenginleştirirken diğer taraftan da tercih edilen işveren olma yönünde adımlar atıyoruz. Amacımız, tüm bu noktaların birleşerek Signify için yakın gelecekteki çalışan deneyimi algısını şekillendirmesi.

Sizi de tanımak isteriz. Kariyerinizin dünden bugüne gelişimini kısaca aktarır mısınız?

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nden 2005 yılında mezun olduktan sonra 2005 – 2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde İngilizce Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansımı tamamladım. Kariyerimde birçok farklı endüstride farklı strateji ve kültürlere sahip şirketlerde farklı rollerde çalışma fırsatı buldum ve bu çeşitlilikten her zaman çok beslendiğimi söylemeliyim. 2007 yılında Marsh Sigorta ve Reasurans Brokerliği’nde İnsan Kaynakları departmanında başlayan kariyer yolculuğuma ardından Dupont Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Organizasyonel Gelişim ve İşe Alım Uzmanı olarak devam ettim.

Schneider Electric ve Shell’de İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak aldığım sorumlulukları takiben 2015 yılında yolum ilaç sektörü ile kesişti. Sandoz’da Teknik Operasyonlar Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Liderliği ve Fabrika İnsan Kaynakları Müdürlüğü rollerini yürüttükten sonra Novartis’e geçerek NBS Divizyonu İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptım. Daha sonra global bir role atanarak Novartis’in global finans transformasyon projesinin değişim yönetimi proje müdürlüğünü yürüttüm. 2019 yılının Mayıs ayından beri ise Signify Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapıyorum.

“CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GLOBAL ORGANİZASYONDA DA ROL MODELİZ”

Signify olarak cinsiyet eşitliği ve kadınların işgücüne daha fazla ve daha eşit katılımı her zaman ve her platformda cesaretlendirdiğimiz ve desteklediğimiz bir konu. Signify Türkiye olarak şirketimizdeki kadın çalışanların oranı yüzde 45. Üst yönetim ekibimizde ise bu oran yüzde 60. Geçtiğimiz yıl üst yönetim ekibimizden dört kadın yöneticimizi Hollanda’daki genel merkezimizde önemli rollere transfer ettik. Cinsiyet eşitliği konusunda yalnızca kendi bölgemizde değil, global organizasyonda da rol model olarak gösterilen güçlü ülkeler arasındayız.

Cinsiyet çeşitliliği, global çeşitlilik ve dahiliyet politikamız çerçevesinde işe alımdan ücretlendirmeye kadar her alanda çeşitli KPI’larla takip ettiğimiz önemli bir odak noktası. İşe alımda kısa listeye kalan 3 adaydan en az birinin kadın olması, kadın terfi oranı, aynı rolde olan kadın ve erkek çalışanlar arasında eşit ücretlendirmenin sağlanması ve kadın çalışanların işten ayrılma oranı gibi farklı KPI’lar dahilinde cinsiyet eşitliği noktasında cesaretlendirici bir yaklaşım izliyoruz. Ancak aynı zamanda bunu, organizasyonda pozitif ayrımcılık noktasında negatif algılanmayacağı şekilde normalleştirerek ve dengeleyerek yönetiyoruz.

Tabii ki bu KPI’lar dışında diğer bir önemli nokta da cinsiyet eşitliği konusundaki olası bilinçsiz önyargılarımızın farkında olmak ve onları doğru yönetebilmek. Bunun için de her seviyede tüm çalışanlarımız için bu olası bilinçsiz önyargılara karşı online eğitim programlarımız bulunuyor.


DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024