GençlİK Zirve’deydi!


HRdergi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Yeni Nesil İK Zirvesi”nde İK ve 
yönetim dünyasının önde gelen isimleri yeni nesil İK yetkinliklerinden İK yolculuğunda kariyer tavsiyelerine ve geleceğin İK trendlerine, farklı konulardaki deneyimlerini genç İK profesyonelleri ile paylaştı.

HRdergi tarafından, Enocta, Dakika Personel Yönetimi ve GlobalEnglish’in “Resmi Sponsorluğu”nda 12 Haziran’da İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlenen “Yeni Nesil İK Zirvesi”nde “İK neden yönetimin stratejik partneri değil?”,  “Kariyerde alışılmış reçetelere son: ‘Y’eni Nesil reçete: Bir sivil toplum örgütünde profesyonel gönüllülük ile ne kazanırsınız?”, “İK yolculuğunda kariyer tavsiyeleri”, “Geleceğin İK trendleri”, “İK’da yeni teknoloji kullanımı” ve “Yeni nesil İK yetkinlikleri” gibi konu başlıkları ele alındı.

‘Hoşgeldin GençlİK’ konuşmasını HRdergi Genel Müdürü Alper Toper’in gerçekleştirdiği zirve M3 Works’ün performans gösterisiyle renkli bir havaya büründü. Başarılı performans gösterisinden sonra sözü alan isimler; Turkcell Çalışan İlişkileri Yönetimi Müdürü ve PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Üner Dizdar, Akkök A.Ş. İK Müdürü Özlem Akkök ve Boehringer Ingelheim İK İş Ortağı Serap Bostan oldu. Konuşmacılar ‘Kariyer’de alışılmış reçetelere son: ‘Y’eni nesil reçete’ başlıklı sunumlarında bir sivil toplum örgütünde profesyonel gönüllülüğün genç İK’cılara ne katacağını PERYÖN örneğiyle payl

aştılar. Yeni nesil İK’cılara kendi deneyimlerinden yola çıkarak dünden bugüne İK’da ve iş dünyasında nelerin değiştiğini anlatan konuşmacılar artık sadece iş bilgisinin rekabet edebilmek için yeterli olmadığını sosyal sorumluluğun da kariyer gelişiminde çok kritik olduğuna değindiler. ‘Gönüllülüğün temeli, değerlerle başlıyor…’ diyen konuşmacılar esprili bir şekilde profesyonel gönüllülük ile Gen Y’nin GENleştiğini belirttiler.

Yeni nesil İK ile birlikte nelerin ‘in’ nelerin ‘out’ olduğunu paylaşan konuşmacılar artık Cv yerine kişisel markanın, kartvizit yerine linkedin connection ve facebook arkadaş listelerinin kriter olduğunun altını çizdi. Dizdar ve Akkök, klasik İK mülakatlarının yeni nesil iş dünyasında yer bulamayacağına değinirken artık ne veya nasıl sorularının değil, neden sorusunun önemli olduğunu ifade ettiler. ‘Artık organizasyon şemalarında sadece bir yerde adınız yazmıyor. Hatta organizasyon şemaları bile kullanılmıyor" diyen konuşmacılar eğitim konusunda ise sınıf eğitimlerinin yerini deneyimle öğrenmenin aldığına vurgu yaptılar.

Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmasında günümüzde kurumsallaşmış şirketler dahil, hemen hemen bütün şirketlerde geçerli olan İnsan Kaynakları yönetim anlayışının, büyük ölçüde geçen yüzyılın ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığını ancak İK’nın hak ettiği yere gelebilmesi için, iş hayatına bakışında radikal bir değişiklik yapması gerektiğini paylaştı. Bu değişikliğin, emeğin katma değerinin baskın olduğu endüstri dönemi anlayışından kurtulup bilgiyi işlemenin katma değerinin rekabette fark yarattığı günümüz anlayışına göre yürütülmesinin en uygun yol olduğunu belirterek İK’nın Stratejik partner olması yönünde aşağıdaki konu başlıklarında ilerlemesi gerektiğini ifade etti:

• CEO’nun dilini konuşmak

• Sektörü tanımak

• Çalışanı geleceğe hazırlamak

İş sonuçlarıyla doğrudan ilişki kurmak


Korn Ferry Ülke Müdürü Şerif Kaynar’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Bu yol nereye çıkar? İK yolculuğunda kariyer tavsiyeleri’ isimli panelde iş dünyasının en başarılı yöneticilerinden Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp ve Microsoft Türkiye İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Belgin Ertam yer aldı. Genç İK’cılara birbirinden başarılı ve eşsiz deneyimlerini paylaşan tepe yöneticiler geleceğe dair öngörülerini de aktardılar. Yılların deneyimli yöneticisi ve Türkiye’nin en iyi Headhunter’ı olarak tanınan Şerif Kaynar tepeye giden en temel yolun ‘etik’ olduğunu ifade etti ve kendi kariyer hikayesinden yola çıkarak gözlemlerini paylaştı. Panelde söz alan konuşmacılar gelecekte İK’dan sorumlu bir tepe yönetici olmak için tavsiyelerini sıralarken tepeye çıkmak için gereken yetkinliklere de ışık tuttular. Selen Kocabaş konuşmasında Turkcell’in sadece bir GSM şirketi değil, insan için insanla üreten inovasyon ve teknoloji şirketi olduğunu vurgularken Hakan Alp ‘gençlere tavsiye vermeye değil, yön vermeye çalışıyoruz’ dedi. Belgin Ertam ise Microsoft’un vizyonu olan çevikliğe değindi.

Zirvede geleceğin İK trendleri de konuşulurken özellikle sosyal medya ve mobil öğrenme ön plana çıktı. Geleceğin trendlerini genel bir bakış açısıyla anlatan isim Türkiye’nin önde gelen yönetim danışmanlarından Prometheus Genel Müdürü Yücel Atış oldu. Atış, bugün var olan ama gelecekte İK’nın asıl işi olacak olan ‘global İK, sanal organizasyonlar, sınırsız çalışma, yetenek ve star İK’sına vurgu yaptı. Deneyim yerine performans odaklı seçimlerin revaçta olduğuna değinen Yücel Atış farklılıkların yönetimi ve psikososyal İK’nın da yeni nesil İK’cılar için en güncel konular olduğunu belirtti. Atış, yeni nesil İK’da geleneksel sınıf eğitimi yerine karma ve yapılandırılmış öğrenme ve entegre İK yönetiminin devreye girdiğini söyledi.

Enocta Genel Müdürü Ahmet Murat Hançer de zirvede ‘Yeni Nesil Öğrenme’ başlıklı sunumu Yeni Nesil İK’cılar ile paylaşan isim oldu. Geçmişten bugüne iş hayatını değiştiren etmenleri sıralayarak konuşmasına başlayan Hançer günümüzde farklı kuşakların bir arada çalıştığını, teknolojinin hayatın her alanında olduğunu ve kaçınılmaz olarak mobil öğrenmenin yaşamımızın merkezinde yer aldığını ifade etti. Birey odaklı öğrenme ve gelişimin eğitim dünyasını şekillendirdiğine değinen Ahmet Murat Hançer, günümüzde farklı sosyal medya araçlarının kişilerin bilgiye ulaşmaları ve öğrenmeleri noktasında oldukça etkin bir yere sahip olduğunu belirtti. Sosyal medya araçlarının bireyleri elektronik ortam kullanarak bir araya getiren ve belli konular hakkında işbirliği yapabilme bilgi paylaşımı sağlama gibi fonksiyonları içeren yeni nesil araçlar olarak tanımlayan Hançer, özellikle artan gerçekliğin mobil öğrenmeyi en çekici kılan faktörlerin başında geldiğini sözlerine ekledi. Yeni neslin ‘video’ ile öğrenmeye gösterdiği ilgiden bahseden ve buna ilişkin uygulamalar paylaşan Hançer eğitimlerin içerisinde anlatımı desteklemek ve ilgiyi dağıtmadan kilit mesajları vermek için görselliği güçlendirilmiş videoların yeni nesil için en cazip eğitim araçları haline geldiğinin altını çizdi.

Yeni neslin vazgeçilmezi olan ‘sosyal medya’yı İK’nın gözüyle yorumlayan isim, Project House Kreatif Ekipten Sorumlu Yönetici Cüneyt Devrim oldu. Birbirinden farklı ve ilginç Sosyal medya ve İK uygulamaları paylaşan Devrim sosyal medyanın iş dünyasındaki önemini aktardı. Bilgi paylaşımının hızlılığı ve karmaşıklığına dikkat çeken Cüneyt Devrim özellikle işveren markası ve kişisel marka oluşturmada sosyal medyanın rolüne değindi. Devrim, İnsan Kaynakları’nın yeni nesil adaylara ulaşmak için sosyal medya araçlarını kullanmaları gerektiğini belirtirken yeni nesil İK çözümlerinde ve yönetiminde sosyal medya ve paylaşım alanlarını da doğru ve etkin kullanmak zorunda olduğunu ifade etti.

İK duayenlerini genç İK’cılar ile buluşturan ‘Neydik, ne olduk, ne olacağız?’ başlıklı paneli yöneten isim eğitim dünyasının yakından tanıdığı Masters Training International Kurucu Ortağı Işıl Dayıoğlu Aslan oldu. Borusan Holding İK ve 6 Sigma Genel Müdür Yardımcısı Semra Akman, Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy ve BSH Türkiye İK Direktörü Işık Gürol da panelde söz alan duayenlerdi. İK’nın dünden bugüne yolculuğunu anlatarak paneli başlatan Işıl Dayıoğlu Aslan yeni nesil İK’cılardan beklenen yetkinlikleri ve sorumlulukları sıraladı. Işık Gürol İK’da en önemli noktanın üst yönetimin desteğini almak olduğu ifade etti ve var olan sistemi devam ettiren değil, birey ve kurum için değer yaratan bir İK’nın gerektiğine dikkat çekti. Kendi kariyer hikayesini paylaşan Semra Akman ise İK’nın en tepesine çıkmak için gereken yetkinlikleri aktardı ve genç İK’cılara yetkinliklerini genişletmeleri konusunda tavsiyeler verdi. Kendini entelektüel dünyada en az 1-2 konuda uzmanlaşmaya çalışan biri olarak tanımlayan Ali Rıza Ersoy ise yeni nesil İK’cılara tavsiyelerini şöyle sıraladı:

• Risk alarak farklı alanlarda gez!

• Masanın diğer tarafına da geç! 

• Durmadan inovasyona odaklan!

• Dalganın üstünde kal!

• Network’ü, sosyal sorumluluğu ve hayatı es geçme! 

• Entelektüel uzmanlığı elden bırakma! 

• Zihin ve beden sağlığını unutma!

Datassist İK / Dakika Personel Yönetimi Proje Yöneticisi Çağrı Kilit zirvede ‘İnsan Kaynakları’nda Yeni Teknoloji Kullanımı’ konusunu irdeleyen isim oldu. İK teknolojilerinin şirketlere yaratacağı katma değeri aktaran Kilit, başarılı bir İK yazılımının işe yarar, hatasız, pratik ve kullanıcı dostu olması gerektiğinin altını çizdi. Çağrı Kilit, İK’nın temel operasyonel süreçleri için olmazsa olmaz İK yazılımlarının özellikle izin yönetimi, performans değerlendirme, personel talepleri, mobil imza, fazla mesai yönetimi ve bilgi toplama gibi alanlarda İK profesyonellerinin iş yükünü hafiflettiğine değindi. İnsan Kaynakları’nın da bankacılık gibi bir hizmet sektörü olduğuna dikkat çeken Kilit, bankacılıkta uygulanan dönüşüme benzer bir dönüşümün İK’da da uygulanabileceğini ifade etti.

Zirvenin kapanışını yine İK alanında başarılı bir yönetici olan PwC İK Danışmanlığı Direktörü Murat Demiroğlu gerçekleştirdi. Yeni nesil İK yetkinlikleri üzerine konuşan Demiroğlu iş dünyasının 2020’deki geleceğine dair geliştirilen mavi, yeşil ve turuncu diye adlandırılan 3 farklı senaryoyu paylaştı. İK’nın idari ve temel personel işleri yapan bir birim iken artık stratejik iş ortaklığına geçerek fonksiyonunun değiştiğine dikkat çeken Murat Demiroğlu, PwC’nin İK gündemleri araştırmasından çarpıcı sonuçları paylaştı. Demiroğlu’nun paylaştığı 3 farklı senaryonun İK’ya biçtiği rollere gelecek olursak, sonuçlar şöyle sıralanıyor: Mavi dünyaya göre; İK kurumların kalbi haline gelebilir. Yeşil dünyaya göre; Kurumsal sosyal sorumluluk için de İK temel yönlendirici olabilir. Turuncu dünyaya göre; İK faaliyetleri neredeyse tamamen dış kaynak kullanımı ile sağlanabilir. Bu durumda İK çoğunlukla insan stratejilerine odaklanabilir.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024