Geleceğin kurumları için inovasyon ve insan kaynağı gücü

 

Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor; hem de baş döndürücü bir hızla… Günümüzün bu ekstrem dinamizmi tekil yaşamlardan büyük organizasyonlara kadar toplumun her bir unsurunu da derinden etkiliyor. Beklentiler, bakış açıları, yaşam ve çalışma biçimleri yeni gerçekliklerle şekilleniyor. Bu değişim ve dönüşüm şirketlerin çalışanlarla kurduğu bağı da etkiliyor. İnsan odaklı ilkeleri temel alan şirketler bu tabloda her daim kazanan oluyor… 

Odağına insanı alan bu şirketlerden biri de Atlas Copco… Sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlamada bir dünya lideri olan ve 180’den fazla ülkede faaliyet gösteren Atlas Copco, sanayinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi kompresörler üretmekte. İnovatif ürünlerimizle, gıdadan uzay yolculuğuna kadar birçok prosesin vazgeçilmez bir parçası olarak, dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarını iyileştiriyoruz. Türkiye’de Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak 1950’den beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Marka olarak gücümüzü, teknolojiyi en verimli şekilde kullandığımız inovatif bakış açımızdan ve insan kaynağımızdan alıyoruz.

Kısaca “Atlas Copco nedir, ne yapar”ın ardından bu yazının temel konusu olan “Atlas Copco çalışanı için neler yapar”ı konuşalım isterim.

Kadınlar her yerde…

Atlas Copco’nun önemle üzerinde durduğu konulardan biri toplumsal cinsiyete dayalı istihdam yapısını kadınlar lehine değiştirmek… Bu nedenle, IK dünyasının da çok sık konuştuğu bir kavram olan “kapsayıcılık ve çeşitlilik” bizim için bir trend olmaktan çok daha büyük bir anlam taşıyor. Toplumsal cinsiyete göre şekillenmiş istihdam yapısının en belirgin sonucunu sanayi iş kolunda görüyoruz. Hem dünyada hem de ülkemizde bu iş kolu “erkek alanı” olarak görülüyor. İş yapış sürecinin ağırlıklı olarak kol gücüne dayanıyor olması bu algıyı oluşturan, besleyen nedenlerden biri hiç kuşkusuz. 

Ancak Atlas Copco “böyle gelmiş ama böyle gitmez” diyen, bu kabulü reddeden bir şirket. Biz erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörümüzde bu algıyı kırmak ve bu alanda kadınların da var olduğunu çalışan profilimizde kadın sayısını artırarak göstermek istiyoruz. Bu yaklaşımımızın pratikte de karşılığı var: İş yapış süreçlerimizde kullandığımız teknolojiyle aslında erkeklerle özdeşleşen kol gücünü en aza indirdiğimiz için cinsiyet odaklı iş algısını ortadan kaldırıyoruz. 

Atlas Copco Grup olarak Türkiye’de toplam çalışan sayımız bugün itibarıyla yaklaşık 600 kişi, bunun yarısını Kompresör Tekniği oluşturuyor. Kadın çalışan sayımız ise yüzde %25 oranında, 2021’in son çeyreğinden bu zamana kadar 18 kadın çalışan işe alındı ve sürekli bir artış var. 

Kadın çalışanlarımızın %80’i mühendis düzeyinde. Bunların içinde saha teknisyeni olarak çalışan mühendisler de bulunuyor. Kalanı ise idari kadrolarda... Hedefimiz tüm alanlarda kadın çalışan sayısını artırmak. Özellikle saha kadromuzu daha çok çeşitlendirmek, meslek yüksekokulu mezunu teknisyen kadınları daha çok sahada görmek istiyoruz. Bu noktada bir yandan yöneticilerin, müşterinin algısını değiştirirken bir yandan da kadınların kendi bariyerlerini ortadan kaldıracak fırsatlar yaratmanın önemine inanıyoruz. 

Birkaç sene önce bir adım atıp satış ekiplerimize kadın çalışanları dahil etmeye başladık. “Biz buna hazır değiliz”, “Bu koca makineleri kadınlar mı satacak?” gibi yerleşik algının ürünü soruları aşarak, kolaycılığa kaçmadan, değişim için cesur davrandık ve gerçekten çok güzel geri bildirimler aldık. Ve bu strateji maya tutar diyerek yolumuza devam ediyoruz.

Grup olarak hedefimiz 2030’a kadar kadın çalışan sayısını yüzde 30’a çıkarmak. Atlas Copco Türkiye olarak, Grup’un hedefini aynı şekilde takip ediyoruz.
 
Elbette bu tür algıların çok kolay ortadan kalkamayacağını biliyoruz ancak yaşamın her alanında kadına, kadın iş gücüne bakışı değiştirmek için kararlı adımlar atılması, bunun kağıt üzerinde bir hedef olmaktan çıkarıp içselleştirilmesi için çalışmalar da yürütüyoruz. Bunun bir basamağı olarak çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili eğitimler düzenliyoruz. Atlas Copco Grup tarafından her çalışan grubu için farklı olarak hazırlanan eğitimler lokal ekipler tarafından organize edilip takip ediliyor. 

İç terfi sistemi çalışanlara yeni olanaklar sunuyor

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak bir diğer önemli başlığımız da iç terfi mekanizması. İşe alım sürecinde iç kaynaklardan yararlanma yaklaşımını benimseyen işletmelerin çalışan tatminini ve çalışan bağlılığını yakalamakta daha başarılı olduğu bir gerçek. Atlas Copco da yüzde 86 oranında iç terfi sistemiyle çalışan bir şirket ve en güçlü yanlarımızdan biri bu. En önemlisi de bunun global için geçerli bir sistem olması. Atlas Copco’nun bulunduğu her ülkede kapıları çalışanlarına açık…  Atlas Copco ailesine katılan bir kişi başladığı yerde misyonunu doldurduktan sonra grup içerisinde bütün pozisyonlara başvurabiliyor.

 Özellikle gençlerin “dünya vatandaşı” olma, yurt dışında çalışma eğiliminin de arttığı günümüzde bu esnekliği ve açıklığı son derece önemli bir fırsat olarak görüyoruz. “Biz seni bir yere götürmeyeceğiz, sen bu yolda ilerlerken biz sana her türlü desteği sunacağız” diyoruz çalışma arkadaşlarımıza... Çalışandan olmak istediği yer için karar verip sorumluluk almasını istiyor, bu kariyer yolculuğunda ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim, yetkinleştirme desteğini veriyoruz. 

Ve elbette yurt dışında deneyim kazanıp tekrar Türkiye’ye dönme olanağı da sunuyor şirketimiz. Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse’nin Atlas Copco’daki kariyeri şirketimizin sunduğu bu olanağın en güzel örneklerinden biri. Nuri Köse, 2007 yılından bu yana Atlas Copco Grup bünyesinde Türkiye’nın yanısıra Kanada ve Belçika’da da farklı yöneticilik pozisyonlarını başarı ile üstlendi. Sadece 2022 yılı içinde ise 4 farklı arkadaşımız globalde farklı ülkelerdeki pozisyonlara geçti.  

Çok hızlı gelişiyor, çok hızlı büyüyoruz. Bu da sürekli ara kademe pozisyonlar ya da üst düzey pozisyonlar açılması demek. İç terfi mekanizması bu noktada son derece olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlıyor; herhangi bir boşluk ya da kesinti yaşamadan iş akışımızı sürdürebiliyoruz. Bunda yeni atanan yöneticiye  genel müdürümüzün mentorluk yapmasını sağlayan sistemimizin de etkisi var elbette. Hem yurt içinde hem de yurt dışında verilen eğitimlerle de halihazırda Atlas Copco kültürünü bilen yöneticilerimiz destekleniyor.   

Kariyer yolunu her daim açık tutan bu yaklaşımın yanında bu büyüme hızı aramıza sürekli yeni çalışma arkadaşlarımızın da katılmasını sağlıyor. 

Eğitim Atlas Copco’nun olmazsa olmazlarından… Hangi pozisyonda olursa olsun Atlas Copco ailesinin her bir üyesi, ihtiyaç duyduğu teknik ya da kişisel gelişimini destekleyecek eğitimleri grup bünyesinde alabiliyor. Burada da yaklaşımımız yapmış olmak için yapmaktan öte, çalışanın gerçekten ihtiyacını karşılayabilecek, gönüllü olarak katılabileceği eğitimleri düzenlemek.  

Atlas Copco’nun sunduğu olanaklarından biri de farklı ülkelerden çalışanları bir araya getirdiği satış ve marketing master programı. Eğitim Programı global ekip tarafından tarafından düzenleniyor. Alanlarında uzman eğitmenler ile beraber hazırlanan ve grubun kadın çalışanlara yönelik başlattığı bu program bir yıl sürüyor. Amaç, kadınların sahada varlığını arttırmak, onları yetiştirmek, geliştirmek ve daha aktive etmek aslında. Her yıl on beş kişilik bir ekibe verilen bu eğitimlere katılmak için farklı seviye testleri uygulanıyor. Eğitim, kadın çalışanları yetkinleştirmenin yanında dünyayla etkileşimlerini artırıp farklı ülkelerdeki Atlas Copco çalışanlarının birbiriyle etkileşimini de kuvvetlendiriyor. Yani bu program yalnızca teknik bir eğitim olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. Bizce global bir şirketin parçası olmanın tam olarak da anlamı bu… 

Çalışanlarımızı dinlediğimiz bir kurum kültürümüz var

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak bu yıl dünyanın en prestijli işyeri değerlendirilmesi olarak kabul edilen Great Place to Work-Harika İş Yeri Sertifikası’nı almaya hak kazandık. Bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olan bu sertifikayı almamızdaki en önemli faktör hiç kuşkusuz; çalışanları dinleyen, etkileşimi ve yenilikçiliği benimseyen bir kurum kültürüne sahip olmamız. Çalışanlarımızın yeteneklerini sergilemelerine uygun bir iş ortamı yaratarak, herkesin birbirini motive ettiği bir dünya oluşturma çabamızın karşılık bulunduğunun da bir göstergesi.

Son söz…

Burada yalnızca bir kısmına değindiğim başlıklar Atlas Copco’nun kurum kültürünün, anlayışının sahada karşılık bulmuş örnekleri. İletişimin, çalışanı dinlemenin, onun sözüne değer vermenin, başta da söylediğimiz gibi, odağına insanı almanın ne denli kıymetli olduğunu, çalışanın sözde değil özde hissettiği bu yaklaşımların şirkete bağlılığı nasıl artırdığını biz Atlas Copca’da görüyor, deneyimliyoruz. Bunun kıymeti gerçekten paha biçilmez…
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024