Geleceği, teknoloji ve insandan aldığımız güçle dönüştürüyoruz

Favorilere Ekle

Aslı Kunur
Siemens Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü

Toplumsal yaşamın ve gezegenin sürdürülebilir geleceğine değer katmak için, insan kaynağını istihdam etmek yetmiyor. Çok daha ötesini planlamaya ihtiyaç var. İnsanı ve organizasyonu güçlendirmek doğrultusundaki dönüşümümüzün kalbinde de bu yatıyor. 

Gelecek yarın değil, her gün yeniden yazılıyor. Baş döndürücü bir hızla dönüşen yeni dünya düzenine sadece ülkeler ve politikaları değil, global topluluklar da sorumluluk ve kararlılıklarıyla yön veriyor.

Toplulukların özünde ise insan var.

165 yıldır bu topraklarda geleceği inşa etmek için etkin rol alan Siemens Türkiye’nin kurum kimliğinde de insan öz değer. Akıllı şehirler, akıllı binalar, fabrikalar, altyapı ve esnek üretim sistemleri... Nefes aldığınız evden çalıştığınız işyerlerine kadar şehirleri ve yaşamınızı dönüştüren, her gün geleceği yeniden kodlayan odaklı bir teknoloji şirketi olarak özümüzde insan var.

Geçtiğimiz yıl, İnsan Kaynakları bölümümüzü, insanı ve insanlardan oluşan organizasyonu ve gelişimi merkeze alan yaklaşımımızı daha da güçlendirmek için İnsan & Organizasyon olarak yeniden adlandırdık. Bu kararın arkasında daha iyi bir dünyaya ‘birlikte katkı sağlama’ hayali var. 

Toplumsal yaşamın ve gezegenin sürdürülebilir geleceğine değer katmak için, insan kaynağını istihdam etmek yetmiyor. Çok daha ötesini planlamaya ihtiyaç var. İnsanı ve organizasyonu güçlendirmek doğrultusundaki dönüşümümüzün kalbinde de bu yatıyor.

Esnek bir organizasyon kültürü başarıyı getiriyor

Bu nedenle, kapsayıcı ve güçlendirici bir organizasyon kültürü inşa ediyoruz. Temel stratejilerimizden birini son zamanlarda daha sık duyduğumuz bir kavram olan “Growth Mindest” (Büyüme Zihniyeti) olarak kodladık.

Burada hedef, her bir pozisyondaki çalışanın kendini organizasyonun vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğü ve inisiyatif aldığı bir güven ortamı oluşturmak. Büyüme Zihniyeti, hataları dışlayan bir yaklaşım yerine aksine hatalarımızdan, tecrübelerimizden ders çıkarmamız için bizi teşvik ediyor.

Deneme ve hata yapabilme yönünde esneklik sunan kurum kültürü; araştırma, merak duygularını harekete geçirerek başarının önünü açıyor.

Böylece organizasyonumuzda merak edip deney yapma cesaretini gösteren liderlerin, ilham verenlerin, birbirini yücelten ekiplerin sayısı hızla artıyor.

İşyerinde Saygı Kültürü bizim için vazgeçilmez

Siemens Türkiye’de eşitliğin ve kapsayıcılığın herkes için mümkün olduğu bir ekosistem yarattık. “İşyerinde Saygı Kültürü” ise sahip olduğumuz ekosistemin vazgeçilmez unsurunu oluşturuyor.

Bunun için uzun soluklu bir çalışmanın sonrasında adımlarımızı belirledik. Uygunsuz davranış örneklerini tek tek ele aldık, tetikleyici sebepleri ve çözüm süreçlerini belirledik. Saygı kültürüne karşı olabilecek her türlü davranışı karşısına alan Siemens Türkiye Politikası’nı ve manifestomuzu oluşturduk. Organizasyonumuzu bu çerçevede eğitimlerden geçirdik ve belirli periyotlarla da bu eğitimlerimizi tekrarlıyoruz.

“Biz Siemensliyiz, göz yummuyoruz”

Kurum kültürümüz paralelinde yayınladığımız manifesto ile ‘’Biz Siemensliyiz, göz yummuyoruz’’ dedik. Manifestomuz daha iyi bir dünyaya birlikte katkı sağlama hayalimizin bir izdüşümüydü. Her bir Siemensli, ayrım gözetmeksizin birlik olmanın değerine inandığını; ayrımcılık, zorbalık gibi davranışlar kimi hedef alırsa alsın sessiz kalmayacağını, sorumluluk almaktan ve harekete geçmekten korkmayacağını; çok sesliliğin ve farklılıkların Siemens kültürünün temelini oluşturduğunu önce kendine sonra tüm organizasyona ilan etti.

Çalışan bağlılığı ve verimlilik artıyor

İşyerinde saygı demek tüm çalışanlara adil davranıldığı, farklılıkların kabul edildiği, çeşitliliğe değer verdiğimiz, iletişimin açık ve uygarca yapıldığı bir dayanışma ve iş birliği kültürü demek.

İşyerinde saygı, çalışanların zihinsel ve duygusal sağlığını destekliyor. Çalışma ilişkilerini geliştiriyor; verimliliği ve çalışan bağlılığını artırıyor, stresi azaltıyor. Çalışanları yaptıklarından sorumlu tutan bir motivasyon yaratıyor.

İşyerinde saygı kültürümüz sayesinde; eşit erişimin ve öğrenme, büyüme, başarılı olma ve gelişme fırsatının her çalışan için mümkün olduğu; her bir Siemensli için ayrımcılık, zorbalık gibi vakaların olmadığı sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı ve organizasyon yaratmayı hedefliyoruz.

Kuşkusuz ki; bu hedefle birbirine bağlı olan Siemens kültürü olarak sürdürülebilir değerler yaratmayı, çığır açan yeniliklerle toplumsal yaşama katkı sağlamayı ve daha iyi bir dünya için her geçen gün daha aktif rol almayı sürdüreceğiz.