Çalışan Deneyimi: İdeal Deneyime 7 Adım

Birçok büyük şirket için, çalışan deneyimi büyük ölçüde birbirinden farklı kurumsal faktörleri içerir. İyi bir çalışan deneyimi, monoton bir iş gününü çalışanlar için ilham verici, motive edici ve üretken bir deneyime dönüştürür. Peki, bir İK departmanı olarak çalışan deneyimine odaklanma konusunda nasıl bir yol izlemelisiniz? Bu makalede, konsept ve bazı pratik ipuçları konusunda size yol göstereceğiz.

Çalışan Deneyimi Nedir?

Çalışan deneyimi bütünsel bir konudur. Esasen, bir çalışanın kuruluşuyla sahip olduğu deneyimlerin toplamıdır ve etkileşimleri, izlenimleri, duyguları ve daha fazlasını içerebilir. İlk günden itibaren, hatta ondan önce, çalışan deneyimi, bir çalışanın kuruluşunuzda çalışırken nasıl hissettiğidir (ve karşılığında kuruluşunuzun nasıl değiştiğini ve devam eden deneyimlerini nasıl kolaylaştırdığını gösterir).

Konsept şunları içerebilir:

•    Oryantasyon
•    Günlük işler 
•    Çalışan deneyimleri (belki kültürle ilgili)
•    Süreçler (performans, planlama, devamsızlıklar gibi)
•    Çalışan geri bildirimi ve çıkış görüşmeleri

Buradaki ana fikir; mutlu, memnun ve dinlenen çalışanların genel şirket başarısının temelini oluşturduğudur. Dolayısıyla, çalışanlarınız mutluysa ve deneyimleri olumluysa işiniz için yaptıkları işlerde parlayacaktır.

Çalışan Deneyimi Bağlılık ile Aynı mı?

"Deneyim" ve "bağlılık" terimleri genellikle eşanlamlı olarak görülse de bunlar bir ve aynı değildir. Bunu şöyle düşünelim: Çalışan deneyimi, bir çalışanın sözlü veya sözsüz olsun, çalışma oranlarını ve şirkete genel katkılarının kalitesini etkileyen yaşanmış deneyimidir.

Öte yandan çalışan bağlılığı, daha çok, bu ilişkiyi anlamaya çalışan ve bunu kelimelere dökmeye çalışan bir organizasyonun ilişkisi ile ilgilidir. Çalışan deneyimi tam olarak deneyimlenen şeydir, bağlılık ise bu deneyimi anlamaya, derecelendirmeye ve planlamaya veya bu deneyimi yanıtlamaya çalışma sürecidir.

Deneyim bir binanın temeliyse, bağlılık binanın farklı katları olarak düşünebiliriz. Bağlılık deneyim üzerine kuruludur ve deneyimin farklı yönlerini farklı şekillerde seviye seviye ele almayı amaçlar.

Çalışan bağlılığı, aşağıdakiler faktörler aracılığıyla çalışan deneyiminden beslenir:

•    Pozitif ve üretken bir çalışma ortamı
•    Sürekli geri bildirim ve iletişim yoluyla takdir
•    Güçlü yönleri destekleyen ve zayıf yönleri en aza indiren bir kalkınma planı

Buna erken değindik, ancak deneyime odaklanmak neden önemlidir? 

Gelelim nedenine…

Çalışan Deneyiminin rolü nedir?

Çalışan deneyiminin itici gücü, çalışanlar ve kuruluş arasında olumlu temas noktaları oluşturabilmesidir. Daha mutlu, tatmin olmuş çalışanların daha yüksek performans seviyeleri sağladığı uzun vadeli bir anlayıştır. Ancak, şirketler nasıl yararlanır? Kuruluşunuz çalışan deneyimine odaklandığında, ne olduğunu bir anket sonucu ile özetleyelim:

Şirketler çalışan deneyiminden nasıl yararlanır?

•    Tecrübeye yatırım yapan şirketler dört kat daha fazla kar ediyor.
•    Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %40'ı verimliliğin arttığını bildiriyor.
•    Aynı sayıda şirket, bağlı çalışanların bir sonucu olarak müşteri memnuniyetinin arttığını söylüyor.
•    İyi bir Çalışan Deneyimi, bir şirkette yaratıcılığı ve yeniliği artırıyor.

Çalışan Deneyimi hedefleriniz ne olmalı?

Her şeyi temel unsurlarına indirgersek, çalışan deneyiminin üç kritik hedefi vardır: Çalışanlara ve şirkete fayda sağlayan bir çalışma ortamı yaratmak, genel üretkenlikte bir artış ve daha yüksek çalışan tutma oranları.

İşte her birinin neden önemli olduğu ve neden sırayla önemli oldukları:

Pozitif Çalışma Koşulları

Sürdürülebilir kaynaklı kahve, modern bir dizüstü bilgisayar veya esnek çalışma düzenlemeleri olsun, en küçük faktörlerin bile çalışan deneyimi üzerinde derin bir etkisi olabilir. Çalışanların işleri hakkında kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacak şekilde düşünülmüş bir çalışma ortamı oluşturduğunuzda bu onların genel motivasyonlarını, bağlılıklarını ve üretkenliklerini de artırmaya yardımcı olabilir.

Artan Verimlilik

Üretken çalışanlar mutlu, memnun ve çalışanlara bağlı kalma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle, İK süreçleriniz gibi kurumsal süreçlerin olumlu çalışan deneyimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olması gerekir. Ne de olsa, tatil talebinde bulunmak için değerli zamanlarını harcamaktan daha sinir bozucu bir şey yoktur ve tek başına bu talepteki sürtüşme çalışanları rahatsız edebilir. Kullanımı kolay İK yazılımı, çalışanların işi çevreleyen yan faktörlere değil, işlerine odaklanmasına yardımcı olabilecek süreçleri basitleştirerek buna karşı koyabilir.

Daha yüksek ‘çalışanı elde tutma’ oranları

Tüm doğru şeylere(çalışan gelişimi, geri bildirim ve işyeri kültürü vb) odaklanan bir çalışan deneyiminiz varsa çalışanların ayrılma eğilimini geri çekebilirsiniz. Biz yaptığımız bir araştırmada; on çalışandan dördünün bu yıl iş değiştirmeyi düşündüğünü ve bunu şimdiden yapmayı planladıklarını gördük. Harika bir deneyim, yıpranma oranlarınızı aşağı çekebilir.

Örnek: Jacob Morgan'ın Çalışan Deneyimi Modeli

Çalışan deneyimi söz konusu olduğunda, özellikle de bunun tüm kuruluşunuz üzerinde sağlam ve uzun vadeli bir etkiye sahip olmasını istiyorsanız, akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır. Durumu açıklamak için bir çalışan deneyimi uzmanı olan Jacob Morgan'a başvuracağız.

“Çalışan Deneyimi” kitabında önerdiği gibi iş çalışan deneyimi söz konusu olduğunda, arenada birkaç kilit oyuncu var. Değerlendirmesi şunları içeriyor:

•    Çalışanların kendileriyle ilişki kurabilmeleri için misyon ve hedefleri belirleyen veya ileten CEO veya şirket lideri.
•    Stratejinin uygulanmasını sağlayan ve değişiklikleri başlatan İK departmanı.
•    Çalışanları dinleyen, onları destekleyen ve İK departmanının çalışan deneyimi hedeflerini uygulayan yöneticiler.

Son olarak, ama kesinlikle en az değil, bu aynı zamanda şirkette olumlu çalışan deneyimlerine dikkat eden herkesi de içerir. Bu, günlük geri bildirimlerin yanı sıra karar verme süreçlerine katılımı da içerir.

Kısacası, güçlü bir kurumsal kültür, olumlu bir çalışan deneyiminin anahtarıdır.

Üç Oda

Jacob Morgan'ın kilit oyuncularına ek olarak, çalışan deneyiminin üç temel direğini de özetliyor: Kültürel, teknik ve fiziksel ortamlar. Bunların her birini ayrı ayrı inceleyelim…

Kültürel Çevre

Bu ortam, çalışanınızın şirketiniz ve işyerinizle olan duygusal bağının ne kadar güçlü olduğunu tanımlar. Nasıl hissediyorlar ve ne kadar güçlü hissediyorlar? Bu, aşağıdaki faktörleri içerir:

1.    Kurum kültürü
2.    Liderlik
3.    Organizasyon yapısı

İK bağlamında bu, şirket içi işveren markasını İK stratejinize entegre etmek anlamına gelir. Kültürü işe alım süreci kadar erken bir zamanda odak haline getirirseniz değerler, tutumlar ve eylemler hakkında net bir anlayış olacağından bu ortamı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Teknik Ortam

Bu ortamdaki her şey, çalışanlarınızın işlerini en iyi şekilde yapmak için ihtiyaç duyduğu araçları içerir. Bu durumda, yöneticiler hangi araçların önemli ve gerekli olduğuna karar vermeye yardımcı olur ve kararlarını şu faktörlere dayandırmalıdır:

1.    İletişim kolaylığı
2.    Şeffaf bilgi akışı
3.    Açık proje yönetimi
4.    Ekibin teknolojik anlayışı

Temel olarak, her zaman en yeni ve en gösterişli teknoloji olmak zorunda değildir. Bazı ekipler hala e-posta üzerinden iletişim kurmaktan hoşlanıyor ve bu onlar için harika çalışıyor - kuruluşunuzun yapması gereken, bu geri bildirimi araç seçim sürecine dahil etmektir.

Fiziksel Çevre

Son (fakat en az etkili değil) faktör fiziksel çevre. Bu, çalışanlarınızın işlerine konsantre olma, etraflarındaki şeylerden ilham alma ve görevlerine devam etme ve tamamen üretken olma becerileri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.

Ama bu ne demek? Olduğu gibi, duyuları harekete geçiren herhangi bir şey. Bu nedenle, çalışanlarınız görebiliyor, hissedebiliyor, dokunabiliyor veya duyabiliyorsa, o zaman fiziksel ortamın bir parçasıdır. 

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024