eDanışman ile girişimcilerin ve farklı ölçekteki şirketlerin sürdürülebilir büyüme için danışmanlık ve dijital alt yapı ihtiyaçları tek bulut altında....

Favorilere Ekle

--- BU BİR ADVERTORIAL'DIR ---

“Şirketlerin operasyonel yüklerini hafifletip, sadece ana işlerine odaklanabilmelerini ve verimliliklerini artırmalarına katkı sağlamayı hedefledik” sözleriyle, hayata geçirdikleri eDanışman’ın ayrıntılarını aktaran Sistem Global Akademi Yöneticisi Sinem Yıldırım ek olarak özellikle Ar-Ge firmaları ile Ar-Ge yoğun üretim yapan teknoloji firmalarına nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla eğitimler düzenlediklerini vurguluyor. İşte ayrıntılar...

Bize kısaca Sistem Global hakkında ana hatlarıyla bilgi verir misiniz?

Sistem Global Danışmanlık olarak, 1996’dan bu yana bütünleşik bakış açımız, yenilikçi iş modellerimiz ve dijital çözümlerimiz ile bugün Türkiye’de 8, Dünya’da 4 farklı şehirde şubeleri bulunan Türkiye’den çıkan ilk global danışmanlık şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.

2000’e yakın müşterimize yol arkadaşlığı yaparken çeyrek asırlık tecrübemizle sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz:

• Vergi & Denetim
• Mevzuat, Uyum ve Risk Yönetimi
• Teknik Bordro ve Personel Teşvik Çözümleri
• İşletme Çözümleri
• Patent Başvuruları ve Süreç Yönetimi
• Vergi -Mevzuat Uyum Danışmanlığı
• Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi
• Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Yönetimi • Patent Değerleme ve Ticarileştirme
• M&A ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı
• Globalleşme

Yakın ya da uzak gelecekte var olmak isteyen küçük ya da büyük ölçekli bütün şirketlerin, iş süreçlerinin tümünü dijitalleştirmesi hayati önem taşıyor. Sizin de ülkemizdeki tüm girişimlere bu alanda hizmet verebilmek için, Dijital Danışmanlık Platformu “eDanışman”ı hayata geçirdiğinizi biliyoruz. Nedir eDanışman tam olarak?

eDanışman, Sistem Global’in Vergi, Mühendislik, Patent ve Mevzuat Yönetimi alanlarındaki bilgi birikimini tüm kişi ve kurumlara kaliteli ve hızlı şekilde sunabileceği bir dijital platform yaratma hayaliyle doğdu. eDanışman ile girişimcilerin ve farklı ölçekteki şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için danışmanlık ve dijital alt yapı ihtiyaçlarını tek bir bulut altında topluyoruz. Kullanıcı deneyiminin önemsendiği ve yenilikçi teknolojilerle geliştirilen platformumuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bütünleşik hizmet deneyimi sağlıyoruz. Müşterilerimiz nezdinde güvenilir bir teknoloji ve süreç danışmanı olarak konumlanarak şirketlerin operasyonel yüklerini hafifletip, sadece ana işlerine odaklanabilmelerini ve verimliliklerini artırmalarına katkı sağlamayı hedefledik.

Şu an bulunduğumuz noktada, eDanışman’ın 4000’e yakın üyesi, Sistem Global’in ürün kataloğunda olan tüm danışmanlık/eğitim/ servislere online olarak erişilebilir durumda. Üyelerimiz, dijital randevu odalarında konusunda uzman danışmanlarımızla online görüşmeler yapıyor, çok farklı alanlarda düzenlediğimiz katılım sertifikalı eğitimlerimize katılabiliyor.

Hitap ettiğimiz ekosisteme özellikle pandemi döneminin zorladığı şartlarda, hizmetlerimizi müşterilerimiz evlerindeyken bile rahat ve kesintisiz bir şekilde sunabiliyoruz. 

eDanışman üzerindeki e-Eğitimler hakkında da bilgi verir misiniz? Bu eğitimlerle neyi amaçlıyor, hizmet sunduğunuz kurumların hayatını nasıl kolaylaştırıyorsunuz?

Sistem Global çatısı altında sunulan her hizmette katma değer üretmeyi hedefledik. Kurum içinde edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini akademik iş birlikleri ile kitlelere sunmak ve bu sayede yetişmiş insan gücü potansiyelini artırmak üzere Sistem Global Akademi’yi kurduk.

Özellikle Ar-Ge firmaları ile Ar-Ge yoğun üretim yapan teknoloji firmalarına nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve akademisyenleri ile iş birliği yaparak veya her biri kendi alanların- da saha deneyimi ve pratiğine sahip uzman danışmanlarımız tarafından veriliyor.

Eğitimlerimizle, katılımcıların Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik teşvik, destek mekanizmalarıyla ilgili teknik ve mali bilgi birikimlerini artırmayı gerek ürün gerekse de hizmetlerinin verimliliğini yükseltmeye yönelik çözümlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Firmaların fikirden ticarileşmeye ve sonra- sında da globalleşmeye kadar tüm süreçlerinde ihtiyaç duyacağı eğitim konularına yönelik planlama yapıyoruz.

eDanışman’ın doğuşuyla, Sistem Global Akademi’nin bahsettiğimiz zengin içerikli eğitimlerini lokasyondan bağımsız, interaktif ve çevrimiçi olarak sunma olanağı yakaladık. Bu eğitimlerimizi eDanışman’ın e-eğitim platformu üzerinden, katılımcılarımızın bilfiil canlı olarak eğitmenlerimizle etkileşime girebildikleri, sorularını sorup cevaplarını anında alabildikleri bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Böylelikle hem eğitim sırasında verilen bilgilerin karşılık bulup bulmadığını hem de karşı tarafta kalıcılığını artırabiliyoruz. Eğitimlerimiz sonrasında katılımcılarımıza portal üzerinden otomatik olarak eğitimde kullanılan dokümanları iletebiliyor, e-katılım sertifikalarını yüklüyor ve anket yaparak katılımcılarımızın eğitimlerimizle ilgili değerli görüşlerini alıyoruz. Her aşaması dijital olan ancak son derece yakın temaslı geçen eğitimlerin gidişatından oldukça memnunuz!

Eğitimlerimiz Sistem Global’in hizmet verdiği mutfaklarda, öncelikle KOBİ’lerin ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda yoğunlaşıyor. Ar-Ge ve Teknoloji, Patent, Mevzuat, Uyum ve Risk Yönetimi, Vergi Danışmanlığı, Teknik Bordro konuları başta olmak üzere

• Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimleri
• Tasarım Odaklı Düşünme
• Akademik Yayın Hazırlama ve Yayınlatma Eğitimi
• Yenilikçi Prototip Teknolojileri Eğitimi
• Kurumsal İnovasyon Yönetimi
• Dijital Dünyada Müşteri Tercihleri ve Gelecek Yönetim Stratejileri

gibi dijitalleşme odağında olan KOBİ’lerin iş yapış şekillerini etkileyen hususlarla ilgili eğitimler de organize etmeye çalışıyoruz.

Eğitimlerimiz vasıtasıyla daha önce SG’in offline hizmetleri aracılığıyla dokunamadığımız hem KOBİ’lere hem de Türkiye’nin gerek savunma gerekse beyaz eşya sektörleri olmak üzere pek çok sektörde önde gelen büyük ölçekli firmalarına ulaşabiliyoruz. eDanışman üzerinden eğitimlerimizi kişiler ister bireysel olarak isterse de kurum adına satın alıp firma personeline eğitimi transfer edilebiliyor. Böylelikle eDanışman portalımızın kullanıcılara sağladığı kolaylıklarla bireysel veya kurumsal satışlara olanak sağlayabiliyoruz.

Son olarak dijitalleşme konusunda bundan sonraki öngörülerinizi ve hazırlık yapmak konusundaki önerilerinizi de duymak isteriz.

Dijital dönüşüm günümüzün popüler konularından biri ve hayatımızın her alanına hızlıca nüfuz etmeye devam ediyor. Dijital ürün ve servislerin artık sadece teknoloji odaklı şirketler tarafından sunulmadığı, dijital dönüşümün tüm sektörler ve her büyüklükteki şirketler için gerekli olduğu biliniyor. Pandemi öncesi dönemde dijitalleşme kurumların kendi dinamiğine paralel bir hızda ilerliyordu. COVID-19 sürecine girilmesiyle birlikte, dijitalleşmeyi şirket hedeflerinde ilk sıraya koyan firmalar hızla çoğaldı. Sistem Global gibi dijitalleşmeyi zaten ön planda tutmuş firmalar pandemi krizinden kazançla sıyrılmayı başardı.

Dijitalleşmenin her alandaki etkisinin, KOBİ’lerin iş yapış şeklini de değiştireceği ve KOBİ’lerin kendi işlerini geliştirecek dijital servislere bir önceki nesillere kıyasla hem daha açık hem de bu yönde bir beklenti içinde oldukları söylenebilir. Bu noktada hem büyük şirketler hem de KOBİ’ler göz önüne alındığında, bu şirketlerdeki niş problemleri çözebilen ve bu çözümün yarattığı değeri somut bir şekilde ortaya koyabilen, değişikliğe açık ve esnek markalar uzun vadede başarılı olacaklardır.

Günümüzün bu dijitalleşen dünyasında yalnızca doğru danışmanları ve entelektüel birikimi muhafaza eden şirketlerin değil, aynı zamanda yapay zeka ve yeni nesil teknolojilere hakim olan multi disipliner şirketlerin öne çıkacağı ön görülebilir.

Son olarak şu noktaları da belirtmek isterim: Günümüzde müşteri beklentileri sürekli değişiyor, teknoloji durmadan evriliyor ve piyasaya tamamen yeni tarzda rakipler giriyor. Şirketler bu koşullarda başarılı olabilmek için baştan aşağı yeni bir beceri setine ihtiyaç duyuyor: Yeni tarz yetenekler, esnek ve inovatif bir operasyon modeli, tamamen farklı bir kültür... Çünkü “dijitalin içinde doğmuş” yeni bir nesil, Z kuşağı geliyor. Nüfustaki çoğunluk şu anda Y kuşağında ama 2030 yılında bu üstünlüğü Z kuşağına kaptıracak. Y ve Z kuşakları birbirinden çok farklı. İyi sonuçlar alabilmek için şirketlerin bu gerçeği anlamaları ve satıştan pazarlamaya, kurumsal iletişimden İnsan Kaynakları’na kadar bütüncül şirket yaklaşımlarını her bir kuşağa uygun şekilde şekillendirmeleri gerekiyor.

EĞİTİMLERE ULAŞMAK İÇİN...

Çevrimiçi interaktif eğitimler her ay www.edanisman.com.tr adresindeki e-Eğitim modülünden satışa sunuluyor.

Aylık eğitim takvimini https://edanisman.com/egitim-takvimi/hepsi adresinden inceleyebilirsiniz.

Eğitimler özelinde yeterli katılım sayısına ulaşılması durumunda tek bir kuruma özel eğitim sınıfları da açılabiliyor.

 

Haberi pdf olarak okumak için görsele tıklayınız.