Çalışan yaşam döngüsünde İK Analitik ne yapar?

Yakın tarihli bir ankete göre, İK departmanlarının %90'ından fazlası İK ölçümlerini mutlaka analiz ediyor. Bu, profesyonel bir grup olarak İK için harika bir haber, ancak şu anda İK analitiği döngüsünün dışında kalan yaklaşık %10'luk bir grubun üyesiyseniz, seviye atlamak için yapmanız gereken bazı işler var. Neyse ki, yetişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Şirketler genellikle çalışanlarının en büyük varlıkları olduğunu söyler, ancak genellikle “çalışanlar” işin en az bildikleri kısmıdır. İK, işgücünün ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak için verileri kullanarak bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir.

Gerçekten de İK analitiği, kuruluşların ciroyu azaltmak ve daha üretken bir iş gücü oluşturmak için çalışan performansı ve bağlılığını izlemesine yardımcı olabilir. Ancak İK analitiği olmadan İK, bir şirketin mesleki gelişim programlarının eksikliğinin yetenek hattına nasıl zarar verebileceği gibi potansiyel sorun alanlarını belirlemeyi kaçırabilir.

Bunu akılda tutarak, kuruluşunuzu İK analitiği aydınlanmasına giden yolda ilerletmek için yapmanız gereken ilk şeyler bu makalede...

İlk adım, çalışan verileri gelişmiş İK bilgi sistemlerinden eski okul tipi Excel elektronik tablolara kadar her yerde bulunabileceğinden, tüm farklı çalışan verileri kaynaklarını bir araya getirmektir. Veriler temizlenip merkezi bir yerde toplandıktan sonra, temel performans göstergelerinin belirlenmesi, çalışanların performansının istenen iş sonuçlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır.

Bir sonraki adım, tüm İK verilerinizi görüntülemek için bir mercek görevi görecek bir gösterge panosu oluşturmaktır. Gerçek düzen genellikle bir kuruluşun büyüklüğüne ve endüstrisine bağlı olsa da bu verilerin herhangi bir gerçek zamanlı grafik görünümü, kullanıcıların işinizin başarısını artıracak İK analitiğine ilişkin içgörüleri ortaya çıkarmasını daha iyi sağlayacaktır. Ve analitik, İK için nispeten yeni bir alan olduğundan, ekibinizin analitik yeteneklerini güçlendirmek için bir eğitim programı geliştirmek çok önemlidir.

Son olarak acil bir iş sorununu tanımlayın ve ardından çözümü bulmak için analitiği kullanın. Bu tür sorunlar arasında genellikle yüksek performans gösterenlerin belirlenmesi, yeni çalışanlar için işe alma başına maliyetin düşürülmesi veya mevcut çalışanların elde tutulmasının iyileştirilmesi yer alır.

Hangi metrikler çalışan yaşam döngüsünde vazgeçilmez olmalı? 

Tarihsel olarak veri analizi rollerinin bir parçası olmadığı için, birçok İK lideri verileri kullanmaktan korksa da bu yetenek nihayetinde seslerini herhangi bir kuruluşta en yüksek karar verme düzeyine yükseltecektir.

Çalışan devri, şirketler tarafından en yakından analiz edilen ve buna göre hareket edilen İK ölçümüdür, ancak İK’nın tüm enerjisini buna harcaması gereksiz.

Aslında, İK uzmanları arasında yakın zamanda yapılan bir ankete göre çalışan devrinden sonra en çok analiz edilen diğer metrikler; emeklilik süresi, işgücü kaybı ve işe alım maliyeti…

Tüm bu metrikler, şirketlerin en çok izlenen listelerinde yer edinmiş olsa da çalışan yaşam döngüsü bilgilerinin zenginliğinde kaybolan, doğru analiz edildiğinde kurumsal değer katma yetenekleri nedeniyle şirketinizin izleme listesine koyması gereken aşağıdaki etkili İK metrikleridir.

Üretkenlik süresi: Bu metrik, işe alım sürecinin hızını ölçer ve genellikle yeni işe alınan kişinin işi öğrenmesinin ve tam hızda çalışmaya başlamasının ne kadar sürdüğünü izler. Şirketler bu metriği izleyebilir ve ardından, belirlenen bir hedefe ulaşmak için işe alım süreçlerinin ve/veya eğitim materyallerinin uzunluğunu değiştirebilir.

Elde tutma oranı: Bu, bir şirketin çalışanlarını zaman içinde ne kadar iyi tuttuğunu ölçer ve genellikle belirli bir süre boyunca şirketinizde kalan çalışan sayısının toplam çalışan sayısına bölünmesiyle ölçülür. Şirketler bu ölçümü izleyebilir ve belirli çalışan grupları arasında elde tutma oranlarını artırmak için ücret programlarını, gelişim fırsatlarını ve diğer kaldıraçları nasıl değiştirecekleri konusunda fikir edinebilir.

Eğitim ve geliştirme: İK departmanları, çalışanlar için eğitim ve geliştirmenin genel zaman ve maliyet yatırımlarının yanı sıra etkinliğini de ölçmeli ve izlemelidir. Bu tür veriler, örneğin çalışan başına eğitim maliyetleri, eğitim programlarının tamamlanma oranları ve çalışanların eğitimi tamamlamasının ne kadar sürdüğü analiz edilerek elde edilebilir. Eğitimden sonra sağlanan testlerden alınan puanlar, farklı eğitim yöntemlerinin kullanılıp kullanılmayacağını veya farklı materyallere odaklanmayı belirlemek için kullanılabilir.

Çalışan memnuniyeti: Bu, herhangi bir şekilde çalışan memnuniyeti anketleriyle kolayca elde edilebilen bir ölçümdür ve şirketinizin çalışanları için hangi belirli faktörlerin memnuniyet iğnesini hareket ettirdiğini belirlemek için sorular özelleştirilebilir. Sonuçlara göre hareket etmek ve çalışanlara işte sahip olmak istedikleri kaynakları ve deneyimleri vermek, nispeten düşük örgütsel çabayla memnuniyet puanlarını hızla iyileştirebilir.

Sonuç olarak, işgücünüzün veriye dayalı bir görünümünü izlemenin esnek bir hedef olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, muhtemelen en yaygın İK ölçümlerini takip ederken, maliyetli kör noktalar oluşturmamak için daha geniş bir yaklaşım benimsediğinizden emin olun.

DERGİ

Şubat 2024 sayısı yayında!

SATIN AL Şubat 2024