e-Learning projelerinin kapsamı

Favorilere Ekle
Organizasyonların e-learning projelerine yaklaşımı üç temel yapı taşından oluşmalıdır; organizasyonel değişim, eğitim içeriği ve teknoloji. Organizasyonel değişim; kuruma getirilen yeni öğrenme tarzının kurumun eğitim stratejileri ile entegrasyonunu ve çalışanların bu yeni öğrenme modeline uyum sağlaması konularını kapsar. Eğitim içeriği; yetişkin öğrenmesi ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış ve ilgi çekici öğrenme ürünlerinin geliştirilmesini ifade eder. Teknoloji ise öğrenmenin yönetilmesi ve eğitim içeriklerinin dağıtılması için gereken yazılım ve donanım bileşenlerini kapsar. Projelerin planlama ve uygulama aşamalarında bu üç unsurun da göz önüne alınması gerekiyor.