Dış Ticarette İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi Ve Başarılı Sistem Kurulumu İçin Doğru Yaklaşım Ne Olmalıdır?

Favorilere Ekle
Yüzde 95’i KOBİ statüsünde olan Türkiye’deki firmaların özellikle dışa açılma süreçlerinde karşılarına çıkan temel engellerden birisi de firmalarımızın insan kaynakları ihtiyacı, diğer bir deyişle dış ticarette yetişmiş eleman ihtiyacıdır. Şirketlerin önemli sermayelerinden biri olan yetişmiş insangücü, teknolojinin ve otomasyonun gelişmesine rağmen halen, ekonominin diğer önemli kaynaklarından olan kapital, ürün, bilgi vb. arasındaki haklı yerini korumaya devam etmektedir.