Yetkinlikler ve Performans Yönetimi Konularında Başarılı Uygulamalar için Dikkate Alınması Gereken Noktalar

Şirketlerin son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı İnsan Kaynakları Yönetimi konularının başında hepimizin de bildiği gibi, “Bireysel Yetkinlikler” ve “Performans Yönetimi” konuları gelmektedir. Bir başka deyişle, bir işletme içinde İKY sistemleri için harcanan emek, zaman ve kaynakları hesapladığımızda önemli bir oranın bu iki alana gittiğini görmekteyiz. Peki bu konularda istenen etkin ve verimli sonuçlar alınmış mıdır (?), diye bir soru sorsak. Bu sorunun yanıtını isterseniz hemen vermeyelim ve bu soruyu birlikte düşünelim.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024