Çok Katlı ve Çok Yapılı Binalarda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar

Favorilere Ekle
Çok katlı binalarda yaşayan kat malikleri veya kiracılar ortak ve kendilerine ait yerleri kullanırken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Apartman, çok katlı yaşam mekanları hatta kat mülkiyetine göre yapılmış yatay yerleşim mekanlarında (Örn; Villa Toplulukları) ortak yaşam kuralları Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu ve yerleşmiş Yargıtay Kararları ile düzenlenmektedir.