Çalışanlara "Teşekkürler" Demenin Tam Zamanı


Ödül programları çok farklı çeşitlerde olabilirler. Teşekkür kartları, iğneler, plaketler, ödül törenleri, şirket ürünleri, nakit para, şirket hissesi, kurum dergisinde kişinin resmi bunlardan sadece bazıları. Bu tür ödüllendirmeler ile ilgili güzel olan, “doğru şeyi” yaptığı için kişilere teşekkür etmenin sınırsız yolu olması. Bu yollardan hiçbiri de masraflı olmak zorunda değil!

İşte şirketinizde bir ödül programı başlatmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı anahtar noktalar:

• Şirketinizin yapısını tekrar inceleyin. Yöneticilerinizin çalışanlara yaklaşım tarzı ne? Atmosfer nasıl? Eğlenceli mi, müşteri odaklı mı, üretim odaklı mı, esnek mi, sıkı mı? Çalışanlar yöneticilere güveniyor mu? Bu ve bunlar gibi sorulara net yanıtlar bulun.

• Ödül programınızın hedeflerini belirleyin. Bu ödül programının şirketinize getireceği faydayı/ları tanımlayın. Teşvik etmeye çalıştığınız davranışlar veya performansları çok net belirleyin. Unutmayın ki ödüllendireceğiniz davranışlar mutlaka tekrarlanacaktır.

• Programı oluşturmadan önce mutlaka yönetimden ve çalışanlardan bu tarz bir programdan beklentilerini öğrenin. Ödüllendirildiğini görmelerini istedikleri performans ve davranış örnekleri toplayın. Ödüllendirilecek performans ile ilgili ölçüm kriterleri belirlerken mutlaka onların bu kriterleri kabul edilebilir bulduğundan emin olun, görüşlerini alın ve analiz edin.

• Bu programa kimlerin katılabileceğini mutlaka net bir şekilde tanımlayın. Yanlış anlamaya veya yanlış yorumlamaya yer bırakmayın.

• Karar vericinin kim olacağını tanımlayın. En iyi karar verici her programın hedeflerine göre farklılaşabilir. şirkete verdiği uzun hizmetten dolayı ödüllendirilecek kişileri belirlemek çok kolaydır. Diğer konularda kimlerin ödül alacakları seçeceğini belirleyin. Bu programı yürütmek ile ilgili otorite ve sorumluluğu mümkün olduğu kadar çok kişiye yayın ki, hakedenlere “teşekkür etmek” de geç kalınmasın.

• Ödül’ün ne sıklıkta verileceğini, zamanlamasını belirleyin.

Yine programın amaçlarına bağlantılı olarak ödülün zamanlaması değişecektir. Mümkün olduğu kadar sık sık verilen ufak ödüllere yoğunlaşın. Daha büyük ve rekabetsel ödüllerin, daha az aralıklarla ve daha sıkı bir zaman ölçüsü dahilinde olması gerekir.
Ödül’ün ne tür bir ödül olacağını ve nasıl sunulup, çalışanlara ne şekilde iletileceğini belirleyin.

İlk başta belirtilen örneklerin dışında, Genel Müdür’le bir öğle yemeği, “Teşekkür kartı”, Genel Müdür’den veya kendi üstünden özel bir teşekkür mektubu, bir hediye, şirket panosunda resmini ve ismini ilan etme, iş arkadaşlarını toplayıp, onların yanında sözle ödüllendirme gibi vereceğiniz ödül çeşitleri olabilir.

Ödül çeşitleri kurum kültürüne, departmanın kültürüne hatta kurumdaki kişilerin kişilik özelliklerine göre de farklılaşmalıdır. Bu sebeple kendi şirketinizin kurum kültürü ile bağdaşan ve maliyeti çok düşük olan daha yüzlerce ödüllendirme çeşidi bulabilirsiniz.

Aynı şekilde ödülleri sunma şekli de şirket kültürüne göre değişiklik gösterir. Kimi şirketlerde kişilerin sadece birlikte çalıştığı gruplar önünde ödüllendirme tarzı, bazılarında ise tüm çalışanların ve Genel Müdür’ün de dahil olduğu ödül törenleri tercih edilebilir. Bazı şirketler ise bunların ikisinin de yerine sadece kurum dergisinde yayınlama şeklinde çalışanları ödüllendirmek isteyebilir.

* Esnek Olun
Koşullar gerektirdiğinde Ödül Programınızı değiştirmeye hazır olun. Çalışanlarınızı başka tarzlarda ödüllendirmenizi gerektiren yeni durumlar ortaya çıkabilir. Bir işi zamanında yetiştirmek için çok sıkı ve yoğun çalışan bir gruba sürpriz öğle yemeği getirmek için veya çok yoğun bir ay sonu veya yıl sonu geçirmiş bir grubun yöneticisini kendi departmanını bir eğlenceye götürmesini teşvik etmek için hazırlıklı olun.

Gerekli olduğunda alternatifler veya değişiklikler önerebilmek için çalışanları ve yöneticileri dinleyin. Bazı şirketler programlarını periyodik olarak revize etmenin artık gerekli ve geçerli olmayanları elemek, diğerlerini de güncelleştirmek bakımından çok faydalı olduğunu belirtiyorlar.

Bu programı yürüten kişiler olarak İnsan Kaynakları’nın, sürekli olarak oluşturduğu bu “Ödül Programı”nı geliştirerek, çalışanların başarılarının ödüllendirmesi için olası yöntemler, seçenekler ile ilgili yöneticileri bilgilendirmesi gerekiyor.

Şirkette çalışanların iletişimini etkinleştirmek amacı ile size düşenin büyük bir kısmını bu tarz bir ödül programı ile yapabilirsiniz....Göreceksiniz böylece hem çalışacak, hem eğleneceksiniz...

Hazırlayan: Fatma Nur İBAOĞLU

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024