ÇEİS’in gurur projesi: #BenimleGelecek

Önce ÇEİS’ten başlayalım: Yarım asrı devirmiş, 32 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda platformda temsil ediyor Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası. Şu andaki en önemli gündem maddeleri, sektörü geleceğe hazırlamak; göz bebeği projeleri ise toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli bir dönüşüm yaratacak olan #BenimleGelecek....

“Büyük çoğunluğu erkek çalışanlardan oluşan insan kaynağımızın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunuyla mücadelede kritik rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Büyük Çimento Ailesi olarak biz, güzel ve renkli ülkemizin bir yansımasıyız. Bu nedenle, “Çimento Ailemiz değişirse, Türkiye değişir” sloganını inanarak sahipleniyoruz” diyor ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan.

Peki, bu projeyle ne hedefleniyor? Neler yapıldı? Bundan sonrası için hedefler neler? Söz artık Şardan’da.

Öncelikle ÇEİS’i sizin sözlerinizle dinlemek isteriz. ÇEİS’i ve faaliyetlerinizi kısaca nasıl özetlersiniz?

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 57 yıldır çimento sektörü ve paydaşlarının nitelikli gelişimi için çalışıyor. Yarım asrı deviren sendikamız bugün, 32 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda platformda temsil ediyor. Türkiye’nin en büyük işveren sendikalarından biriyiz. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’ne sahip Türkiye’nin ilk işveren sendikasıyız. Çarpan etkimizi de hesaba kattığımızda, yüz binlerce kişiye dokunuyoruz.

Temel faaliyet alanlarımız üyelerimizin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek. Bunların yanında, son dönemde sendikamızın en önemli gündem maddesi sektörü geleceğe hazırlamak. Bu sorumluluk doğrultusunda stratejimiz, çimento sektörünü; modern dünyaya entegre olabilen, vizyoner, yenilikçi, çağdaş, doğaya saygılı ve toplumsal hassasiyetleri olan bir sektör olarak konumlamak.

Bu stratejik hedeflerimize ulaşabilmek adına, yenilikçi çalışmalara ve dinamik iş ortaklıklarına önem veriyoruz. Her biri alanında uzman paydaşlarımızın katkılarıyla, eş zamanlı pek çok proje yürütüyoruz. Sektörümüzde işgücü niteliğini artırmayı hedefleyen ÇEİS Kampüs ve Çimento Sektöründe Yeni Bir Perspektif: Endüstriyel İşveren Markası Çekiciliği projesi, sektörün yaratıcı ruhuna alan açtığımız Yapı Tasarım Yarışması, sektör içi dijital haberleşmeyi hızlandıran mobil uygulamamız ÇİP, pandemi döneminde yol gösterici olması adına hazırladığımız Covid-19’un Çimento Sektörü Çalışma Hayatına Etkileri Araştırması, sektörümüzü kültürel faaliyetlerde bir araya getiren Kültür Sanat Buluşmaları, çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı Online Aile Buluşmaları ve “gurur projemiz” olarak adlandırdığımız, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli bir dönüşüm yaratacak #BenimleGelecek bir çırpıda sayabildiğim projelerimiz.

ÇEİS olarak, sektörümüzün ülke ekonomisine sağladığı katkıyı, artı değer yaratan projelerimizin gücüyle zenginleştirmek istiyoruz. Bu hedefle hem ülkemiz hem de sektörümüzün geleceği adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.

“Gurur projemiz” olarak adlandırdığınız #BenimleGelecek projesinin çıkış noktası neydi? Neyi hedefliyorsunuz?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de ne yazık ki en büyük ortak sorunlarımızdan. Kadınlar, erkeklere göre zayıf ve kırılgan, dolayısıyla erkeklerle aynı platformlarda yer alamayacak derecede yetersiz ve başarısız ön kabulüyle karşılaşıyor. Ekonomik ve sosyal hayattaki kısıtlı görünürlüklerinin yanı sıra, maalesef kadına şiddet de yaygın biçimde söz konusu. Bu sorunların “aile yaşamını” da olumsuz etkilediğine inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünde var olan ve 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir sektörüz. Bugün, Türkiye’nin 7 bölgesinde ve her ikliminde, farklı sosyo-ekonomik gruplara mensup insanların hayatlarına dokunuyoruz. Büyük çoğunluğu erkek çalışanlardan oluşan insan kaynağımızın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunuyla mücadelede kritik rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Büyük Çimento Ailesi olarak biz, güzel ve renkli ülkemizin bir yansımasıyız. Ortak bir hedefe doğru hep birlikte yürürsek; önce kendimizi, sonra sektörümüzü, ardından ülkemizi hayal ettiğimiz noktaya taşıyabiliriz. Bu nedenle, “Çimento Ailemiz değişirse, Türkiye değişir” sloganını inanarak sahipleniyoruz. Kadının ve konumunun güçlendirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının politika, strateji ve uygulamalara yansıtılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançtan aldığımız güçle, değişim kıvılcımını çimento sektöründen ateşledik ve #BenimleGelecek projesine hayat verdik. Bu projenin bir ölçek ve örnek olması için tüm gücümüzle, titizlikle çalışıyoruz.

Bu proje kapsamında şimdiye kadar nelere imza attınız?

Projemizin, uzmanların katkıları olmadan yeterince güçlü sonuçlara ulaşamayacağının farkındayız. Bu doğrultuda öncelikle, bilgi birikimi ve tecrübesiyle projemizi güçlendirecek ve yönlendirici pozisyonda bulunacak bir Danışma Kurulu oluşturduk. Bu kurulda çimento sektörü temsilcilerinin yanı sıra; nöro araştırmacı, sivil toplum çalışmaları uzmanı, sosyolog, bilişsel bilimler uzmanı, gazeteci ve iletişim danışmanı yer alıyor.

#BenimleGelecek projesi ile toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliği günden güne, dalga dalga yok etmeyi hedefliyoruz. Bu hedef dahilinde önce sorunu ve sorunun kökeninde nelerin yattığını anlamaya koyulduk. Türkiye’nin en büyük nöro-araştırma şirketi ThinkNeuro iş birliğinde “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması”nı gerçekleştirdik. Zihnimizin “toplumsal cinsiyet eşitliği” normlarına nasıl tepkiler verdiğini bilimin ışığında gözlemledik. Cinsiyet eşitliğine yönelik hangi mesajların daha yüksek derecelerde kabul gördüğünü öğrendik, derinlemesine görüşmeler ile toplumumuzun kaygı ve inançlarına filtresiz bir bakış attık. Türkiye ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan bu araştırmamızın sonuçlarını, Danışma Kurulumuzun önsözleri ile bir kitap haline getirdik. İlgilenenler, ÇEİS web sitesi üzerinden bu kitaba ulaşabilir.

Araştırmanın ardından, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı’ndan (AÇEV) doğan bir sosyal girişim olan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair çalışmalar geliştiren Eşitliğe Değer Girişimi ile sektörümüze yönelik eğitim seti ve çalıştaylar planladık. İki faz olarak planlanan eğitimlerin ilki olan “Eşitliğin Farkındayım” eğitimlerini, Kasım ayında ofis çalışanlarına ulaştırmaya başladık. Yaklaşık bir yıl boyunca ÇEİS üyesi kurumların çalışanlarına açık olacak eğitim online olarak gerçekleştirilecek. Bu süreçte eğitimleri farklı programlar ve çalıştaylarla destekleyecek; üye fabrikalarımızın #BenimleGelecek projesi için atayacağı “Değişim Liderleri” ile fabrika bazlı gelişim noktalarını uzman yönlendirmeler eşliğinde tespit edeceğiz. Projenin saha çalışanlarına yönelik ikinci fazında, tespit edilen bu alanlara odaklanmayı planlıyoruz.

Bundan sonrası için neler hedefliyorsunuz?

Kısa vadede en büyük önceliğimiz, eksiksiz olarak sektörümüzün tüm çalışanlarının AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi tarafından koordine edilen “Eşitliğin Farkındayım” eğitimlerini tamamlaması. Eğitimlerin en yüksek katılım ile tamamlanmasını oldukça önemsiyoruz.

Toplumu bu kadar derinden ilgilendiren bir soruna yalnızca kolektif ve sürekli bir çaba ile çözüm getirilebileceği inancındayız. Orta-uzun vadede #BenimleGelecek projesinin etkilerini daha da büyütmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda, ÇEİS gibi toplumsal cinsiyet eşitliği alanında projeler geliştiren kurumlar ile yakın temasta olmayı ve olası iş birliklerini konuşmayı hedefliyoruz.

“BÜYÜK ÇİMENTO AİLEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM, HASSASİYETLERİ İLE BİZİ GURURLANDIRDILAR”

"#BenimleGelecek projemizi kamuoyuna ve sektörümüze, 20 Ekim 2021 tarihinde, proje ortaklarımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz online bir basın toplantısında tanıttık. Proje lansmanının üzerinden henüz çok kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, başta çimento sektörü yöneticileri olmak üzere her pozisyondan çalışanlar projemizi sıkı sıkıya sahiplendi. Üyelerimiz ile yaptığımız toplantılar, sohbetler ve konuşmalarda ilgi ve teveccühü yakinen hissediyorum. Bu vesile ile toplumsal konulara hassasiyeti ve birlikteliği ile bizi gururlandıran Büyük Çimento Ailemize teşekkür ediyorum".

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024