Birleşme ve satın almalarda “yeni kimlik” sorunu

Şirket birleşmeleri ve satın almalar, zaman zaman firma değerlerinin yok olmasına kadar varabilecek bir takım olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunun nedeni ise entegrasyon çabalarının bireysel faktörlerden önemli oranda etkilenmesi... “Entegrasyon sürecinde bireysel etki” konusunu ayrıntılarıyla ele alan “Sosyal Kimlik Teorisi”, süreçte oluşabilecek bireysel tepkilere ışık tutarak İnsan Kaynakları profesyonellerinin “bireysel etki” olarak tanımladıkları kavramı hangi alanlarda müzakere edecekleri konusunda yol gösteriyor. Teori bizlere hedefler, roller, prosedürler, karar mekanizmaları ile fonksiyonlar, müşteriler ve enformasyon bağlantılarının açıkça belirlenmesi ve tutarlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için netlik ve anlayışın hızlı bir şekilde uygulanması gerektiğini gösteriyor. Çünkü bir çalışan ancak bu netlik ve güvene sahip olduğunda kendini organizasyona bağlı ve verimli hissedebiliyor.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024