AB üyeliğinin Türkiye’ deki İnsan Kaynaklarına ve sistemlerine etkisi: İşgücü maliyeti bakış açısıyla irdeleme ve öneriler

Favorilere Ekle
AB üyeliği ve üyelik yolculuğu Türkiye’deki bütün kamu ve özel kuruluşlar ile bireylerin yaşam biçimlerini etkileyecektir. İş hayatının İK ile ilgili penceresinden bakıldığında bu değişimin nasıl olacağı ve neleri kapsayacağı, AB üyeliğinin firmaları nasıl etkileyeceği ile ilgilidir.