Zamana hükmetmek mümkün mü?

Favorilere Ekle
Zaman, hava gibi soyut bir kavramdır, varolduğunu biliriz, kullanırız, harcarız ama yenileyemeyiz ve geçip gittiğini ancak saatimize, geçmişimize baktığımızda anlarız. Zamanın yönetilmesi, zamana hükmedilmesi mümkün değildir. Zamana hükmedebilmek, akışını durdurmak, ertelemek de mümkün değildir. Mümkün olan, daha iyi faydalanmak ve “Daha az nasıl zarar görebilirim?”i öğrenmektir. Kendini yöneterek fırsatlardan yararlanmaktır.