“Yeni dönemde, toplumsal dayanışma şirket kültürlerinde artık daha ağırlıklı olacak”

Gerek yeni yetenek ve liderlerin yetişme sürecinde, gerekse kurumları yetenekler için daha cazip hale getirmekte toplumsal dayanışma projelerinin bundan sonra önemli rol oynayacağını belirten ve “Topluma faydalı olma” misyonunun Borusan Şirketler Grubu’nun DNA’sına işlemiş olduğunu söyleyen Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, bu dönem hayata geçirdikleri Askıda Eğitim Var ve Dayanışma Destek Platformu’nu, HRdergi okurları için anlatıyor.
Pandemi döneminde “Askıda Eğitim Var” adlı bir projeye imza attınız. Neydi çıkış noktanız, neler yaptınız?

Covid-19 salgınında yaşadıklarımızdan sonra yeni dönemde toplumsal dayanışmanın şirket kültürlerinde daha ağırlıklı bir yere sahip olacağı inancındayım. Bu kapsamda gerek yeni yetenek ve liderlerin yetişme sürecinde, gerekse de kurumları yetenekler için daha cazip hale getirmekte toplumsal dayanışma projeleri önemli rol oynayacak.

Pandemi dönemi pek çok diğer örneğinde olduğu gibi, Borusan’da da başlı başına bir kriz yönetimi süreci olarak ele alındı. Sürecin ilk gününden itibaren hızla organize olarak bir kriz komitesi kurduk. Bu kriz komitesi çatısı altında Holding üst yönetimimiz ve Grup Şirketlerimizin Genel Müdürleri ile düzenli toplantılar gerçekleştiriyor, tanımlı bir yönetişim üzerinden durum takibi yapıyoruz. Zaman zaman bu toplantılarda alanında uzman konuklarla da bir araya geliyoruz.

Bunlardan birinde FutureBright Kurucu Ortağı ve aynı zamanda iş ortağımız olan Akan Abdula aramızdaydı. Abdula bizimle ekonomik ve sosyo-politik çok çarpıcı veriler paylaştı.

Bugün üniversitelerde fiziksel olarak yapılamayan eğitim çevrimiçi gerçekleştiriliyor. Ancak bütün öğrencilerin internete erişim olanağı bulunmuyor ya da bütçeleri internet erişimlerini yeteri kadar desteklemiyor. Proje fikrimiz; gençlerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için onlara bilgisayar ve internet paketi temin etmek şeklinde başladı ve online kitap aboneliği, mentorluk ve online eğitim platformlarına erişim desteği ile zenginleşti.

Projemizin iş ortağı, eski bir Osmanlı geleneği olan “askıda ekmek” uygulamasından esinlenen ve ülkemizin geleceği olan gençlerin kendilerini mümkün olan en iyi şekilde geliştirebilmelerini hedefleyen Askıda Ne Var sosyal girişim platformu. Projemizin adı da buradan esinlendi ve #AskıdaEğitimVar adını taşıyor. Borusan Holding CEO’muz, ben ve Borusan’ın diğer üst yönetimi de gençlerle düzenlediğimiz kariyer sohbetleri ile projeye destek veriyoruz. Borusan çalışanları da projeye katılıyor ve isteyen herkes de projeye destek olabiliyor. Borusan çalışanları 500 eğitim paketini askıya bıraktı. Borusan Okyanus Gönüllüleri de projeye desteklerini sürdürüyor. Her Cuma günü bir Borusanlı fotoğraf çekiminden masal anlatımına kendi yetkinlikleri dahilinde bir çok alanda aktivite düzenliyor. Bu gönüllü katılımın karşılığında ‘İyilik Takası’ adını verdiğimiz etkileşimle, katılımcıların askıda eğitime destek vermeleri isteniyor.

Proje kapsamında 110 adet bilgisayar, 1.586 adet 10 GB internet paketi, 4 bin 103 adet Biryudumkitap aboneliği, 10 bin 570 adet Kitapyurdu.com’dan dünya klasiklerini içeren kitap seti, 2 bin 142 adet Udemy online kurs kredisi ve 200 adet Cambly İngilizce eğitimi askıya bırakıldı. Ayrıca 150 öğrenciye Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimi, 200 öğrenciye ise eğitim webinar'ları da askıya bırakıldı.

Borusan gibi “topluma faydalı olma” misyonu DNA’sına işlemiş bir şirketler grubu olarak; sağlık alanında yaptığımız çalışmaların yanında geleceğimiz için son derece önemli olan gençlerimize fayda yaratmak adına gurur duyduğumuz güzel bir çalışma oldu. Askıda Eğitim Var projesiyle 10 bin 300’ü Borusan desteğiyle olmak üzere yaklaşık 11 bin üniversite öğrencisi bu projeden yararlanmış olacak.

Bir de kurduğunuz Dayanışma Destek Platformu var, değil mi?

Bence bu zor dönemin hepimize hatırlattığı en kritik değer, birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın ve paylaşımın önemi oldu. Tam da bu sebeple COVID-19 sürecindeki tüm deneyimimizi paylaşmak ve farklı deneyimlere de yer vermek için Dayanışma Destek Platformu’nu (www.dayanismaplatformu.com) kurduk. Daha önce benzeriyle karşılaşmadığımız bir krizle karşı karşıyayız, geçmişe dönüp alabileceğimiz dersler, tecrübeler mevcut değil, yakından gözlemleyip hızlı aksiyon almamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin üstesinden gelmenin ancak dayanışma ve birbirimizden öğrenme ile mümkün olacağına inanıyoruz. Dayanışma Destek Platformu ile (www.dayanismaplatformu. com) bilgi ve deneyim paylaşımı için güçlü bir platform sunduk ve burada pandemi sürecinde iş yaşamına yönelik bilgi birikimi ve know-how ile birlikte normalleşme dönemi planlarımızın paylaşımını yapıyoruz.

Borusan grup şirketlerinin “Çalışanımı Korurum, Paydaşımı Korurum ve İşimi Korurum” stratejisi doğrultusunda, Covid-19 salgını sürecinde aldıkları aksiyonları anlatıyoruz. Örneğin üretim/sanayi krizden en fazla etkilenen sektörler arasında. Burada çalışanların sağlık ve güvenliğinin yanı sıra, çalışma ortamlarında üretim sürekliliğini sağlamaya yönelik iyi uygulamaları paylaştık. Borusan grup şirketlerinin kriz yönetim planlarını ve alınan önlemleri, Salgın Politika ve Önlemleri başlığı altında ziyaretçilerle paylaşıyoruz.

Aynı zamanda webinarlar aracılığıyla da iş liderlerimiz sektör uzmanlarıyla çeşitli konularda deneyim paylaşımı yapıyor. “Çok Boyutlu Kriz Yönetimi”, “Üretim Çarklarını Döndürmek”, “Yeni Normal ve Lojistik Sektörü”, “Covid-19 Sürecinde Otomotivde Değişen Trendler” şimdiye kadar işlediğimiz başlıklardan bazıları oldu.

Bu yeni dönemin neler getirdiğini, hayatımızı nasıl değiştirdiğini yaşadıkça öğreniyoruz fakat hızlı adaptasyon ve krizle mücadelede, deneyim paylaşımı ve birbirimizden öğrenmenin kritik rol oynadığına inanıyoruz.

İK ekibi olarak, bu dönem özelinde hangi çıkarımlarda bulundunuz? Önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak hangi çalışmaları gündeminize alıyorsunuz?

Covid-19 salgını hayatlarımızı derinden etkilerken iş dünyasındaki bazı gelişmelere de ivme kattı. Bunların başında dijitalleşme geliyor. Evden çalışma, çevrimiçi toplantılar derken dijitalleşme süreci hızlandı. Uzun süredir gündemde olan ama birçok örnekte sadece konuşulan ve pratiğe yansımayan bu konu artık hayati önem kazanmış durumda. Borusan olarak “Çalışanımı, işimi ve paydaşlarımı korurum” şeklinde üçlü bir sacayağında çalışmalarımıza yön verdik ve bu süreçte en çok birlik, beraberliğin yarattığı motivasyona ihtiyacımız olacağından hareketle bu yaklaşımın “beraber aşacağız” söylemi ile de içerde ve dışarda iletişimini yaptık.

Bu süreçte bizi destekleyen en önemli stratejik odağımız, İnsan Kaynakları konusundaki tüm süreçlerimizi uçtan uca tek bir platform üzerine taşıyarak dijitalleşmeye yaptığımız yatırım oldu. Bu sayede hem İnsan Kaynakları'ndan sorumlu arkadaşlarımız hem de tüm grup şirketlerimizdeki çalışanlarımız, tüm İnsan Kaynakları süreçlerini yer ve zamandan bağımsız, uygulama ve yönetme şansı buldular. Evden çalıştığımız bu dönemde, kazandığımız bu dijital iş yapış şekli bize önemli katkılar sağladı. İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm döneminde işlerin teknoloji kullanılarak yapılabilecek olması, o işi yapan insanların sahip olması gereken beceri ve yetkinleri de değiştiriyor. Önümüzdeki dönemlerde hem bilişsel becerilere hem de meta beceriler denilen; esneklik, yaratıcılık, uyum sağlama ve iş birliği gibi sosyal becerilere sahip yetenek profillerine ihtiyacımız artacak.

“EN BÜYÜK RİSK VE FIRSAT ALANI, HİBRİT ÇALIŞMA MODELLERİNE GEÇERKEN BAĞLILIĞI VE MOTİVASYONU KORUMAK OLACAK”

“İçinde bulunduğumuz bu günler İK’nın son derece kritik bir rol üstlendiği bir dönem. Şöyle bir yazı çıktı geçenlerde The Economist’de: “In a pandemic The Chief People Officer can make or break the company.”

Sonuna kadar katılıyorum bu söze. Düzen değişiyor, bu değişim en çok insanı etkiliyor. Bir tarafta yıkım diğer tarafta yeniden oluşumlar var. Bu dönemin getirdiği fırsat alanlarını ve risklerini İK’nın iyi görmesi ve analiz etmesi gerekiyor. En büyük risk ve fırsat alanı bana göre iş düzenini hibrit çalışma modellerine geçirirken bağlılığı ve çalışan motivasyonu korumak olacak”.

 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024